ANUNȚURI ȘI COMUNICATE

HCL Nr. 30 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 6)  ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2464, 2465,...

HCL 17 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr.217/26.11.2020  inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului...

H.C.L. 117 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E privind adiționarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999 Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie, - Raportul...

H.C.L. 104 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru desfășurarea unei campanii de sterilizare a cainilor de rasa comună de pe raza Orașului Eforie Consiliul Local Eforie, Având în vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, - Raportul Serviciului...

H.C.L. 102 din 30.06.2020

H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, - Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie; - Raportul Serviciului...

QA Coronavirus

QA Coronavirus

Coronavirusurile fac parte dintr-o familie numeroasa de virusi, gasiti atat la animale cat si la oameni. Acest virus infecteaza atat omul, cauzand diverse boli, de la raceala comuna la boli respiratorii severe, precum Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS)...

Sari la conținut