2021

HCL 18 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea incheierii contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii...

HCL 16 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport din Eforie Nord, str. M.Kogălniceanu pentru un numar de maxim 25 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de...

HCL 15 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind  prelungirea termenului stipulat in  HCL nr.228/22.12.2020 Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, -Raportul Serviciului...

HCL 14 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al...

HCL 13 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului...

HCL 12 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor rapoarte de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 ce stabilesc pretul minim de vanzare si actualizarea unor HCL   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de...

HCL 11 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie,...

HCL 10 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 194 mp aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, identificata cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1...

HCL 9 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea utilizarii domeniului public pentru spatii de parcare aferente imobilului cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R din Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.46, lot 83, 84, proprietatea SC Rom Construct Reale Estate...

HCL 8 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2021   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere:...

Sari la conținut