2021

HCL 43 din 23.03.2021

– privind aprobarea transferului sumei de 16.937.087,78 lei din excedentul bugetului local in contul 21400214”sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

HCL Nr. 37 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea titularului si a membrilor familiei din Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014, Act aditional nr.148/18.09.2019   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,...

HCL Nr. 38 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind angajare apărător ales pentru UAT Eforie   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, - Raportul de specialitate al...

HCL Nr. 39 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea HCL nr. 6/28.01.2021 privind încetarea activităţii în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi schimbarea destinaţiei clădirilor   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de hotarare...

HCL Nr. 36 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Soarelui, in suprafata de 60 mp, din parcelarea Movila Techirghiol   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -...

HCL Nr. 35 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabilieste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie,...

HCL Nr. 34 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Orasului Eforie   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: - Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al...

HCL Nr. 33 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol   Consiliul Local Eforie, Avand in...

HCL Nr. 32 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 2) ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial...

HCL Nr. 31 din 25.02.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467...

Sari la conținut