Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert:

Chiparu Danut
Abdula Doina Geta
Staniou Constantin Daniel
Tode Antonela
Mincea Anisoara
Geacarel Gheorghe
Cojea Florian

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism,realizarea lucrarilor publice,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:

Balmus Vasile
Abdula Doina Geta
Negru Toader Virgil
Anghel Ionut Virgil
Pirvescu Floarea

3. Comisia juridica si disciplina,administratie publica locala, apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,invatamant, sanatate, cultura:

Chiparu Danut
Negrici Constantin
Ghena Laura
Izet Hasan Levent
Cojea Florian

4. Comisia pentru munca si protectie sociala,protectie copii, tineret si sport, protectia mediului si turism:

Niculescu Aurel
Negrici Constantin
Savu lonut
Samson Elisabeta
Balmus Vasile

Sari la conținut