DISPOZIȚIA NR.  14 / 12.01.2021

 privind convocarea Consiliului Local al Orasului Eforie în sedință extraordinară – de îndată, în data de 13 ianuarie 2021

Primarul Orașului Eforie

Având în vedere:

– prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al Orasului Eforie în sedință extraordinară – de îndată, miercuri 13 ianuarie 2021, ora 14:00, în Sala de ședințe a Consiliului Local, situat în sediul Centrului de Relatii cu Publicul din Eforie Sud, strada Avram Iancu, nr. 4, jud. Constanța, cu urmatorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

Nr. Crt.TITLULINIȚIATORAVIZE
1Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”

 

 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

2Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”

 

 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

Art. 2 Materiale înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția Consilierilor locali ai oraşului Eforie pe suport de hartie, la sediul Primăriei orașului Eforie – birou secretar general și se transmit acestora în format electronic.

Art. 3. Consilieri locali ai orașului Eforie sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi transmisă tuturor autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al Orașului Eforie.

PRIMAR,

Robert-Nicolae ȘERBAN

Aviz de legalitate:

Secretar General,

Gabriel PREOTEASA

Sari la conținut