DISPOZIȚIA NR. 368 / 20.11.2020

privind convocarea Consiliului Local al Orasului Eforie în ședința ordinară

în data de 26 noiembrie 2020

Primarul Orasului Eforie

Având în vedere:

-prevederile art. 133 alin. (1), cu art. 134 alin. (1) lit. a) alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 155 și art 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al Orasului Eforie în sedință ordinară, joi 26 noiembrie 2020, ora 12:00, în Sala de ședințe a Consiliului Local, situat în sediul Centrului de Relatii cu Publicul din Eforie Sud, strada Avram Iancu.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi este anexat la prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai oraşului Eforie, pe suport de hartie la sediul Primăriei orașului Eforie și se transmit acestora în format electronic.

Art. 4. Consilierii locali ai orașului Eforie sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

Art. 5 Prezenta dispozitie va fi transmisa tuturor autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

 

Anexă la Dispoziția nr. 368 / 20.11.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.11.2020

 

NR. PROIECT

TITLUL

INIȚIATOR

AVIZE

COMISII:

 

 1.  

 

Aprobare proces-verbal ședință ordinară din data de 12.11.2020

 

 

 

 1.  

 

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul III al anului 2020

 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aprobarea completarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta

 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aprobarea continuarii executarii lucrarilor la obiectivul de investitii „Blocuri locuinte sociale P+8E – b-dul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative” si aprobarea valorii lucrarilor ramase de executat

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aditionarea Contractului de concesiune nr.99/13.05.1996

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant de stat si privat din Orasul Eforie în anul scolar 2020-2021

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.278/19.12.2018 pentru imobilul situat in Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.22, Restaurant Cosmos, proprietatea Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti – UCECOM

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Eforie Sud, bdul N.Titulescu nr.9, lot 5225 partial, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 16 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de  42 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Eforie Sud, str.Sirius nr.1, in suprafata de 300 mp, lot 781, parcelare Tuzla Techirghiol

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Eforie Sud, bdul N.Titulescu, in suprafata de 157,61 mp, lot 5439 partial, parcelarea Movila Techirghiol

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, loturi 773, 774 partiale, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 320 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. M.Kogalniceanu, in suprafata de 180 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.M.Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

  Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu, lot 198 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 60 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Sirius, lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 300 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 20 mp 

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 9 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 25 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent reprezentand loturile nr.202, 204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, lot 2117 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 28 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Negru Voda nr.62 bis, identificatat cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.870/28.07.2006

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.871/28.07.2006

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8, identificate cu nr.cadastrale 77-C3 si 77-C4, inscrise in CF nr.102930-C3, respectiv CF nr.102930-C4

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Hotel Dumbrava situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Restaurant Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8, identificat cu nr.cadastral 77-C1, inscris in CF nr.102930-C1

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Discoteca Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr.8

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent imobilului Vila Abrud, Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.V.cel Cumplit nr.37

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

  Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea – Belona Vraja Mării, în suprafata de 172 mp, identificat cu IE 107086

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

  Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea – Belona Vraja Mării, în suprafata de 62 mp, identificat cu IE 107076

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

  Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare înregistrat la GECO MEC 2003 SRL cu nr. S15.04/10.03.2020, ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării precum și a vânzării prin licitație publică a terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea-Belona – Vraja Mării în suprafață de 81 mp, identificat cu IE 106691 precum și a documentației de licitație

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Sirenei, lot 22b  din parcelarea soții Sabo în suprafata de 149 mp

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vânzării prin licitatie publica a locuinței din cadrul imobilului situat în Orasul Eforie, loc. Eforie Sud, str. Progresului nr. 25 și a terenului aferent

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

 

 1.  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Orașul Eforie

Primar     Robert–Nicolae ȘERBAN

 Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

Sari la conținut