Hotărâri de Consiliu Local – anul 2015

H.C.L. 28.01.2015

HCL 1 – privind aprobarea bugetului partial de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie sectiunea de dezvoltare, pentru anul 2015

HCL 2 – privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orasului Eforie

HCL 2 + Anexa

HCL3 – privind completarea anexei la HCL nr. 39 / 02.04.2013

HCL4 – privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unor terenuri

HCL5 – privind acordarea unor legitimatii de transport gratuit pe ruta Eforie Nord – Eforie Sud persoanelor cu handicap grav / accentuat domiciate in Orasul Eforie

HCL6 – privind schimbarea titularilor unor contracte de inchiriere pentru spatii cu destinatia de locuinta aflate in administrarea SC Efo Publiserv SA

HCL7 – privind respingerea cererii de reatribuire a unui teren in folosinta in baza Legii 15 / 2003, republicata si modificata

HCL8 – privind rezilierea unor contracte de folosinta a terenurilor atribuite in baza HCL nr. 118 / 23.07.1998

HCL9 – privind rezilierea unor contracte de folosinta a terenurilor atribuite in baza Legii nr. 15/2003

HCL10 – privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Eforie 2015 – 2016

HCL11 – privind modificarea HCL nr. 230/2012 si a HCL nr. 35/2007

HCL12 – privind stabilirea unor conditii pentru familiile care locuiesc in Unitatea colectiva de locuit pentru situatii de urgenta

H.C.L. 18.02.2015
OPIS

HCL 13 – P1 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru exercitiul financiar 2015

HCL 13- P2 – programul anual de achizitii publice pentru anul 2015

HCL 14 – privind completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

HCL 15 – privind majorarea capitalului social al „Balneo Med Clinic Eforie” SRL avand ca asociat unic Orasul Eforie

HCL 16 – privind aprobarea suprafetei si a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei situata in Eforie Sud, str. Ingusta nr. 6 – beneficiari Atodiresei Dumitru si Atodiresei Mariana Luminita

HCL 17 – privind aprobarea suprafetei si a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Negru Voda nr.70, beneficiari Maxim Florin si Maxim Adriana

HCL 18 – privind modificarea HCL nr. 35 / 2007

HCL 19 – privind revocarea HCL nr. 284 / 23.01.2014

HCL 20-28

HCL 24.03.2015
H.C.L. 15.04.2015
H.C.L. 20.05.2015
H.C.L. 27.05.2015
H.C.L. 24.06.2015
H.C.L. 28.07.2015
H.C.L. 08.09.2015
H.C.L. 16.09.2015
H.C.L. 21.10.2015
Sari la conținut