Hotărâri de Consiliu Local – Anul 2018

H.C.L. 19.12.2018
HCL nr.267– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

anexa HCL 267– Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe

HCL nr.268– privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2018

HCL nr.271– privind aprobarea Regulamentului pentru Vanzarea Locuintelor ANL

HCL nr.276– privind imputernicirea reprezentantului Orasului Eforie in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA

HCL nr.281– privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Orasul Eforie

HCL nr.282– privind aprobarea listei cu acte justificative pentru solicitarea unei locuinte pentru tineri, destinate inchirierii , in Orasul Eforie

HCL nr.284– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Proiectului „Cresterea atractivitatii turistice a statiunilor Eforie Nord si Eforie Sud, dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, Orasul Eforie- Complex Balnear si Recuperare Eforie, regim de inaltime D+P+3E+4ER” (denumit in continuare ‘proiect’)

H.C.L. 11.12.2018
HCL nr.265– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

HCL nr.266– privind aprobarea studiului de oportunitate si aplicarea procedurii de licitatie publica deschisa privind delegarea gestiunii, pentru o durata de 8 ani, a unei parti a serviciului de salubrizare in Orasul Eforie

H.C.L. 28.11.2018
H.C.L. 240 – 28.11.2018– privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

H.C.L. 241 – 28.11.2018– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

H.C.L. 244 – 28.11.2018– privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinte administrate de SC Efo Urban SRL

H.C.L. 246 – 28.11.2018– privind aprobarea Planului de situatie ‘Propunere amenajare parcare, zona sport si recreere Steaua de Mare’

H.C.L. 256 -28.11.2018– privind instituirea unor restrictii de circulatie pe str. Negru Voda din Eforie Sud

H.C.L. 257 -28.11.2018 – privind modificarea si completarea HCL nr. 85/31.05.2017

H.C.L. 16.11.2018
H.C.L. 236 16.11.2018– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

Anexa HCL nr.236– Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si titluri, articole pe cheltuieli, subcapitole si paragrafe

H.C.L. 238 16.11.2018– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de Salubrizare al Orasului Eforie

H.C.L. 31.10.2018
H.C.L. 204 din 31.10.2018– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

H.C.L. 206 din 31.10.2018– privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul III al anului 2018

H.C.L. 212 din 31.10.2018– privind aprobarea trecerii din domeniul public si privat al Orasului Eforie in domeniul public al Orasului Techirghiol a unor strazi

H.C.L. 216 din 31.10.2018– privind aderarea Orasului Eforie la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (ALZIAR)

H.C.L. 217 din 31.10.2018– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Eforie

H.C.L. 218 din 31.10.2018– privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de Geco MEC 2003 SRL pentru imobilul teren identificat cu IE 104282

H.C.L. 219 din 31.10.2018– privind aprobarea procesului verbal de licitatie si cumpararea imobilului teren identificat cu IE 104282

H.C.L. 223 din 31.10.2018– privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI Apa-Canal Constanta in care isi desfasoara activitatea operatorul RAJA SA Constanta si scutirii locuitorilor Orasului Eforie de la plata colectarii, transportului, epurarii si evacuarii apelor pluviale

H.C.L. 224 din 31.10.2018– privind modificarea si completarea HCL nr. 151/2016 modificata si completata prin HCL nr. 1/2017

H.C.L. 226 din 31.10.2018– privind acordarea unei cantitati de 500kg/familie lemne de foc provenite din taierea de plopi situati pe domeniul public unui numar de 65 de familii/persoane singure defavorizate care folosesc pentru incalzirea locuintei combustibili solizi in sezonul rece 2018-2019

Anexa HCL nr.204– Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si titluri, articole de cheltuieli , subcapitole si paragrafe

H.C.L. 27.09.2018
HCL 200– privind validarea mandatului de consilier al domnului Tudor Silviu-Antonio ales pentru Consiliul Local Eforie

HCL 201– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

HCL 202– privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL

HCL 203– privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in Consiliile de Administratie ale Institutiilor de invatamant de Stat din Orasul Eforie

anexa bvc– Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si titluri, articole de cheltuieli , subcapitole si paragrafe

H.C.L. 31.08.2018
HCL 173– privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

HCL 174– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

anexa HCL 174– Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si titluri, articole de cheltuieli , subcapitole si paragrafe

HCL 175– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de desfacere si refacere carosabil infiintare distributie de gaze naturale pentru localitatile Eforie Nord si Eforie Sud, judet Contanta , de medie presiune pentru alimentare cu gaze naturale”

HCL 176– privind completarea HCL nr. 124/31.07.2017, amendata prin HCL nr. 203/12/10/2017, HCL nr. 50/17.04.2017 si nr. 70/21.05.2018 prin care s-a aprobat contrararea de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne in valoare de 24 000 000 lei

HCL 177– privind aprobarea reorganizarii societatii EFO URBAN SRL, de interes local, cu asociat unic Orasul Eforie, prin Consiliul Local Eforie

HCL 178– privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile pe domeniul public si privat al orasului Eforie si pentru alti beneficiari, pentru activitatile prevazut in Actul Constitutiv al SC Efo Urban SRL

HCL 179– privind aprobarea organigramei, a statutului de functii si a numarului de personal pentru SC Efo Urban SRL

HCL 180– privind instituirea unor restrictii permanente de circulatie pe str. Mihail Kogalniceanu si str. Dorobanti din Eforie Nord

HCL 181-privind infiintarea Serviciului de Gestionare a Cainilor fara Stapan din Orasul Eforie

HCL 182– privind vanzarea unui teren prin licitatie

HCL 188– privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in Orasul Eforie si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta ‘Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020’

HCL 190– privind modificarea HCL nr. 106/2018

HCL 191– privind aprobarea criteriilor si procedurilor pentru numirea in functie a directorului institutiei publice Cresa Oras Eforie

HCL 193– privind completarea HCL nr. 2/2015

HCL 194– privind corectarea anexei la HCL nr. 162/31.07.2018

HCL 195– privind completarea HCL nr. 35/2007, modificata si completa, privind atestarea apartenentei unor imobile terenuri la domeniul privat al orasului Eforie

HCL 196– privind completarea HCl nr. 34/29.03.2018

HCL 197– privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ‘Dobrogea’

H.C.L. 27.08.2018
H.C.L. 170– privind actualizarea strategiei de dezvoltare durabila a Orasului Eforie, Judetul Constanta 2014-2020

H.C.L. 171– privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a Proiectului cu titlul „INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIV-ION MOVILA – SI IMUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBAN IN EFORIE NORD” A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECNOMICI AI INVESTITIEI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

H.C.L. 172– privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a Proiectului cu titlul „CENTRUL DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD” A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Strategie dezvoltare OE (1)– strategia privind dezvoltarea durabila a orasului Eforie, jud. Constanta 2014 – 2020 – varianta actualizata august 2018

Strategie dezvoltare OE (2)– strategia de dezvoltare durabila a orasului Eforie , jud. Constanta

H.C.L. 21.08.2018
H.C.L. 167– privind actualizarea HCL nr. 304/27.12.2017

H.C.L. 168– privind completarea HCL nr. 2/2015

H.CL.L. 169– privind aprobarea intocmirii documentatiilor cadastrale in vederea trecerii unor suprafete de teren in administrarea C.N.A.I.R. pentru realizare sens giratoriu

H.C.L. 31.07.2018
H.C.L. 150– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

H.C.L. 151– privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul II al anului 2018

H.C.L. 156– privind vanzarea unor terenuri prin licitatie

H.C.L. 159– privind actualizarea HCL nr. 196/02.12.2016 si a HCL nr.237/25.10.2017

H.C.L. 160– privind aprobarea semnarii contractului de de parteneriat propus de Centrul Ceh Bucuresti

H.C.L. 161– privind modificarea HCL nr. 202/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

H.C.L. 162– privind insusirea investitiilor realizate din fonduri de coeziune POS Mediu 2010-2013, reglementarea valorii de inventar a investitiilor si darea acestora in exploatare catre RAJA SA Constanta – operatorul regional al retelelor de apa si canalizare din Orasul Eforie

H.C.L. 164– privind modificarea HCL nr. 76/2018

H.C.L. 165– privind modificarea HCL nr. 79/30.05.2018 avand in vedere aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personnal pentru SC Efo Urban SRl

H.C.L. 166– privind imputernicirea Domnului Udrea Ion pentru a reprezenta Orasul Eforie in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC RAJA SA si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RAJA SA pe perioada mandatului prezentului Consiliu Local

H.C.L. 21.05.2018
Sari la conținut