Hotărâri de Consiliu Local – anul 2023

H.C.L. 21.12.2023
HCL 336 – privind modificarea și completarea HCL nr. 301 / 29.11.2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2024

HCL 337 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului orașului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2023

HCL 338 – privind încetarea aplicabilității HCL nr. 155 din 23.08.2017

HCL 339 – privind aprobarea plații in avans parțial a ratelor ramase aferente prețului de vânzare a locuinței de tip ANL situata in Eforie Nord, str. 23 August nr. 16, Bl. D, etaj 3, ap. 15, jud. Constanța

HCL 340 – privind stabilirea salariilor din administrația locală Eforie

HCL 341 – privind modificarea art. 1 din HCL nr. 227 din 22.12.2020

HCL 342 – privind aprobarea dreptului de trecere pentru proprietarul imobilului identificat cu I.E. 106533 situat in Eforie Sud, strada Marii nr. 42-44

HCL 343 – privind modificarea și completarea HCL nr. 42 din 30.03.2023

HCL 344 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului f.n., in suprafață de 592 mp identificat cu I.E. 107876

HCL 345 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Bucovinei f.n., in suprafață de 131 mp identificat cu I.E. 108069

HCL 346 – privind modificarea HCL nr. 212 / 31.08.2023 și a HCL nr. 67 / 29.04.2021

HCL 347 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 348 – privind aprobarea oportunității prelungirii contractului de concesiune nr. 64 / 02.02.1999

HCL 349 – privind aprobarea oportunității prelungirii contractului de concesiune nr. 2 / 27.01.2014

HCL 350 – privind modificarea Anexei la HCL Eforie nr. 179 / 31.07.2023 -constatarea încetării unor contracte de închiriere/ concesiune – titular Eliade M.A. SRL-

HCL 351 – privind completarea Anexei la HCL nr. 282 / 31.10.2023

HCL 352 – privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici ai fisei de proiect cu titlul “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE IN ORASUL EFORIE”

HCL 353 – privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai fisei de proiect cu titlul “REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII SI REZILIENTEI URBANE IN ORASUL EFORIE”

HCL 354 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022

HCL 355 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Nord identificat cu I.E. 104759

HCL 356 – privind modificarea Anexei la HCL nr. 170 din 31.07.2023

H.C.L. 20.12.2023
HCL 335 – Ședință extraordinara din 20.12.2023

HCL 335/20.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Eforie

H.C.L. 13.12.2023
H.C.L. 333 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

H.C.L. 334 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

H.C.L. 29.11.2023
H.C.L. 298 – privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Eforie Sud 1 cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” în vederea reparației acoperișului și aprobarea protocolului de finanțare

H.C.L. 299 – privind aprobarea achiziției lucrărilor pentru reabilitare acoperiș blocuri A.N.L situate în loc. Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, jud. Constanța

H.C.L. 300 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

H.C.L. 301 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2024

H.C.L. 302 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului construcție și teren aferent situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Republicii, nr. 10, identificat cu I.E. 104278-C1-U8

H.C.L. 303 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Mihail Kogalniceanu f.n., in suprafață de 146 mp identificat cu I.E. 107540

H.C.L. 304 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Bucovinei f.n., in suprafata de 27 mp identificat cu I.E. 107957

H.C.L. 305 – privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie în domeniul public al Statului Român în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al județului Constanța (U.M. 0434)

H.C.L. 306 – privind aprobarea preluării a 2 bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Oraș Eforie

H.C.L. 307 – privind completarea și modificarea Contractului de folosință a terenului nr. 113 / 05.08.1999

H.C.L. 308 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 91 mp situat in orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleză, înscris în C.F 105195 Eforie

H.C.L. 309 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 162 mp aferent unei locuințe din cadrul imobilului situat in orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Cloșca, nr. 13/15

H.C.L. 310 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 617 mp situat in orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino, înscris în C.F 106304

H.C.L. 311 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 637 mp situat in orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino, nr. 59, înscris în C.F 107846

H.C.L. 312 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 500 mp situat in orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. M. Kogălniceanu , înscris în C.F 107890

H.C.L. 313 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Sud identificat cu I.E. 104442 conform planului de situatie intocmit de Creo-Mixt S.R.L. – Creta Zoita in iulie 2023

H.C.L. 314 – privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Vasile Alecsandri nr. 4, in suprafața de 347 mp identificat cu I.E. 107882

H.C.L. 315 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Closca f.n., in suprafata de 269 mp identificat cu I.E. 107951

H.C.L. 316 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului f.n., in suprafata de 42 mp identificat cu I.E. 107847

H.C.L. 317 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Nicolae Balcescu f.n., in suprafata de 64 mp identificat cu I.E. 107952

H.C.L. 318 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Doctor Cantacuzino f.n., in suprafata de 136 mp identificat cu I.E. 107928

H.C.L. 319 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Doctor Cantacuzino f.n., in suprafata de 306 mp identificat cu I.E. 107961

H.C.L. 320 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada George Cosbuc nr. 37, in suprafata de 300 mp identificat cu I.E. 107845

H.C.L. 321 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului format teren in suprafata de 504 mp si constructie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor nr. 5D (fost Horia nr. 2), identificat cu I.E. 107845

H.C.L. 322 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Nicolae Filipescu nr. FN, in suprafata de 175 mp identificat cu I.E. 108041

H.C.L. 323 – privind completarea Anexei la HCL nr. 282 / 31.10.2023 privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002

H.C.L. 324 – privind aprobarea schimbării titularului Contractului de închiriere nr. 20 din 23.10.2013

H.C.L. 325 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului privat al orașului Eforie

H.C.L. 326 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie aprobat prin HCL nr 18 / 08.02.2023 modificată prin HCL nr. 126/29.06.2023 și HCL nr. 210 / 31.08.2023

H.C.L. 327 – privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune a unor contracte de închiriere pentru locuințele sociale

H.C.L. 328 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al orașului Eforie

H.C.L. 329 – privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială nr. 1 Eforie Nord, construire sala de sport, amplasare rezervă incendiu, refacere împrejmuire”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

H.C.L. 330 – privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul ”AMENAJAREA OBIECTIVULUI TURISTIC NATURAL DE UTILITATE PUBLICĂ – LACUL BELONA, ORAȘUL EFORIE”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

H.C.L. 331 – privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD „, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

H.C.L. 332 – privind aprobarea finalizării proiectului cu titlul „INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI MBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD „, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

H.C.L. 13.11.2023
HCL 292 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 293 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022- aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene

HCL 294 – privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public și privat al orașului Eforie

HCL 295 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 96/28.04.2015

HCL 296 – privind îndreptare eroare materiala din cuprinsul H.C.L. nr. 100/ 28.06.2019, H.C.L. nr. 127/29.06.2023 si H.C.L. nr. 289/31.10.2023

HCL 297 – privind aprobarea repartizării a trei locuințe sociale

H.C.L. 31.10.2023
H.C.L. 274 – privind modificarea și completarea HCL nr. 175 / 29.07.2022

H.C.L. 275 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul III al anului 2023

H.C.L. 276 – privind aprobarea, de principiu, a acordului de înfrățire și cooperare între orașul Eforie, județul Constanța, România și comuna Puhoi, raionul Ialoveni, Republica Moldova

H.C.L. 277 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 71 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleză, identificat cu I.E. 104113

H.C.L. 278 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd. Nicolae Titulescu nr. 14C, în suprafață de 135 mp (131 mp din măsurători) identificat cu I.E. 107934

H.C.L. 279 – privind aprobarea oportunității vânzării directe a unei locuințe și a terenului aferent situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Negru Vodă, nr. 14A – beneficiar Miu Nicolae

H.C.L. 280 – privind aprobarea apartamentării imobilului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Narcisei, nr. 3, conform Referatului de admitere (apartamentare) emis de către OCPI Constanța la cererea nr. 120067/27.07.2023 pentru imobilul cu nr. cadastral 100556-C1

H.C.L. 281 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului privat al orașului Eforie

H.C.L. 282 – privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002

H.C.L. 283 – privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul dosarului nr. 4666/2/2021

H.C.L. 284 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a terenului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, Republicii nr. 10, în suprafață indiviză de 907,20 mp din totalul de 1229 mp, întreg terenul fiind identificat cu I.E. 104278

H.C.L. 285 – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire înregistrat cu nr. 29466 din 24.10.2023 ce stabilește valoarea redevenței și adiționarea contractului de folosință nr. 22/19.07.2013 înregistrat la Primăria Orașului Eforie cu nr. 19929/19.07.2013 asupra terenului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Agricola în suprafață de 467 mp

H.C.L. 286 – privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., înregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 29465/24.10.2023 ( nr. crt. 1) și a vânzării terenului aferent locuinței situată în Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 1A, beneficiari Dobre Dan-Ion și Dobre Daniela

H.C.L. 287 – privind aprobarea Raportului de calculație intocmit de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 29465/24.10.2023 ( nr. crt. 4), si a vanzarii in baza Legii nr. 112/1995 a unei locuinte din cadrul imobilului situat în Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 56 – beneficiara Zgubea Daniela

H.C.L. 288 – privind aprobarea Rapoartelor de calculație și de evaluare întocmite de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., înregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 29465/24.10.2023 ( nr. crt. 5 si 6) și a vânzării în baza Legii nr. 10/2001 a locuinței și a terenului aferent din cadrul imobilului situat în Eforie Sud, str. 9 Mai, nr. 9A – beneficiara Fechete Candidia

H.C.L. 289 – privind aprobarea Rapoartelor de calculație și de evaluare întocmite de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., înregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 29465/24.10.2023 ( nr. crt. 3 si 2) și a vânzării în baza Legii nr. 112/1995 a locuinței și a terenului aferent din cadrul imobilului situat în Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 40 – beneficiară Bosno Lucia

H.C.L. 290 – privind aprobarea Rapoartelor de calculație și de evaluare întocmite de S.C. GECO MEC 2003 S.R.L., înregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 29467/24.10.2023 ( nr. crt. 1 si 2) și a vânzării în baza Legii nr. 10/2001 a locuinței și a terenului aferent din cadrul imobilului situat în Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino, nr. 116 – beneficiari Novac Ion și Novac Eugenia

H.C.L. 291 – privind adiționarea unor contracte de închiriere a locuințelor sociale

H.C.L. 29.09.2023
H.C.L. 232 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Eforie

H.C.L. 233 – privind aprobarea aderării UAT Maia, jud. Ialomița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „APA – CANAL CONSTANȚA”

H.C.L. 234 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Mihai Eminescu f.n., in suprafața de 100 mp identificat cu I.E. 107918

H.C.L. 235 – privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda nr. 7, in suprafata de 600 mp (606 mp din masuratori) identificat cu I.E. 103448

H.C.L. 236 – privind aprobarea dreptului de trecere pentru proprietarii imobilelor situate în loc. Eforie Nord pe latura vestică a Aleii Belona-Vraja Mării

H.C.L. 237 – privind aprobarea dreptului de trecere pentru proprietarul imobilului identificat cu I.E. 101155 situat in Eforie Nord pe Alee Belona – Vraja Marii

H.C.L. 238 – privind privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Eternitatii nr. 25, in suprafata de 308 mp (311 mp din masuratori) identificat cu I.E. 103237

H.C.L. 239 – privind exprimarea acordului in vederea incheierii protocolului de predare-primire a 2 imobile – Gradini de Vara din domeniul privat al statului in domeniul public al UAT Eforie si in administrarea Consiliului Local Eforie

H.C.L. 240 – privind aprobarea de principiu a acceptarii unei donatii catre UAT Eforie care consta in imobil teren in suprafata de 92 mp situat in Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, lot 3/2

H.C.L. 241 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053/20.02.2023 (pozitia 5) ce stabileste valoarea redeventei si aditionarea contractului de superficie nr. 1/10.09.2014 inregistrat la Prrimaria Orasului Eforie cu nr. 26036/10.09.2014 asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Brizei nr. 1 identificat cu I.E. 104582, in suprafata de 389 mp (399 mp din masuratori)

H.C.L. 242 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053/20.02.2023 (pozitia 6) ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Republicii identificat cu I.E. 104601, in suprafata de 250 mp

H.C.L. 243 – privind acordarea gratuită a unui loc de veci

H.C.L. 244 – privind actualizarea valorii de referință pentru imobilul teren cu numărul de inventar 4839 care aparține domeniului privat al orașului Eforie

H.C.L. 245 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 1 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Munteniei, in suprafata de 161 mp, identificat cu I.E. 107822 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 246 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 2 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Munteniei, in suprafata de 338 mp, identificat cu I.E. 107837 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 247 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 3 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dunarii, in suprafata de 120 mp, identificat cu I.E. 107834 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 248 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 4 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 303 mp, identificat cu I.E. 107470 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 249 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 5 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 739 mp, identificat cu I.E. 107469 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 250 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 6 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100830 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 251 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 7 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100825 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 252 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 8 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100826 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 253 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 9 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100827 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 254 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 10 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100828 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 255 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 11 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 513 mp, identificat cu I.E. 100829 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 256 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 15 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, in suprafata de 63 mp, identificat cu I.E. 107851 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 257 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09. 2023 (pozitia 16 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dorobantilor nr. 45, in suprafata de 400 mp, identificat cu I.E. 107861 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 258 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 18 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 124 mp, identificat cu I.E. 107883 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 259 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09. 2023 (pozitia 20 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Brizei nr. 10, in suprafata de 996 mp, identificat cu I.E. 104617 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 260 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09. 2023 (pozitia 21 ) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Marii nr. 17, in suprafata de 715 mp, identificat cu I.E. 104164 precum și a documentației de licitație

H.C.L. 261 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022

H.C.L. 262 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în loc. Eforie Sud, str. Argeș, nr. 7 conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) emis de OCPI Constanța la cererea nr. 126645 / 03.08.2023 pentru imobilul cu I.E. 107823

H.C.L. 263 – privind completarea H.C.L. nr. 129 din 29.06.2023

H.C.L. 264 – privind declararea unui imobil-teren ca bun de uz și de interes public local

H.C.L. 265 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 25691 / 19.09.2023 (nr. crt. 17) ce stabilește valoarea redevenței si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafață de 863 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Republicii, identificat cu I.E. 107776

H.C.L. 266 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 13) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Bucovinei, lot 4 din PUD “amplasare garaje aleea Bucovinei” in suprafata de 21 mp identificat cu I.E 102442

H.C.L. 267 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 14) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Orhideelor nr. 30, lot 11 careu 8 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 305 mp din acte (309 mp din masuratori) identificat cu I.E. 106516

H.C.L. 268 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 25961 din 19.09.2023 (pozitia 19) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 121 mp identificat cu I.E. 104059

H.C.L. 269 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bl. Republicii în suprafață de 300 mp identificat cu I.E. 101165

H.C.L. 270 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață indiviză de 100,80 mp aferent locuinței din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd. N. Titulescu, nr. 21

H.C.L. 271 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orasului Eforie

H.C.L. 272 – privind aprobarea actualizarii documentatiilor aprobate prin H.C.L. nr. 56/02.04.2013

H.C.L. 273 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmite de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 14006/26.05.2023 ( nr. crt. 4) pentru terenul aferent locuintei situata în loc. Eforie Sud, str. Sportului, nr. 7 (fost str. Vlad Țepeș nr. 4A), detinuta de catre Vanu Gheorghe si a vânzarii acestuia

H.C.L. 18.09.2023
HCL 229 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Eforie în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ de stat și privat din orașul Eforie în anul școlar 2023-2024

HCL 230 – privind aprobare Plan Urbanistic Zonal PARC COVASNA ORAȘ EFORIE

HCL 231 – privind aprobare Plan Urbanistic Zonal PARC ION MOVILĂ ORAȘ EFORIE

H.C.L. 07.09.2023
HCL 225 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 226 – privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „GREEN TRANSFORMATION IN ACTION”/”TRANSFORMAREA VERDE ÎN ACȚIUNE” finantat în cadrul Programului INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA PROGRAMME, OPEN CALL FOR THE OPERATIONS UNDER PO 2- Priority 2 A greener region- “ Specific objective 2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution”/ Programului INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA, APEL DESCHIS PENTRU OPERATIUNILE SUB PO2- Prioritatea 2, O regiune mai verde, „Obiective specifice 2.7. Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare” precum si semnarea de catre U.A.T. Oras Eforie a Declaratiei de partener principal (lider) si aprobarea ca partener in proiect a localitatii Mezdra din Bulgaria

HCL 227 – privind aprobarea acordării unei subvenţii de la bugetul local

HCL 228 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

H.C.L. 31.08.2023
HCL 207 – privind aprobarea Procedurii privind înființarea și funcționarea Comitetului de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Urbană a Orașului Eforie 2021-2027

HCL 208 – privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 59 din 31.03.2021

HCL 209 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul UAT oraș Eforie, Județul Constanța

HCL 210 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie, aprobat prin H.C.L. nr 18 / 08.02.2023

HCL 211 – privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale scadente la data de 31.12.2022, datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Eforie, județul Constanța

HCL 212 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a 2 imobile teren situate în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18 în suprafață de 1460 mp (1469 mp din măsurători) identificat cu I.E. 102902

HCL 213 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Pescărușului nr. F.N, în suprafață de 82 mp identificat cu I.E. 107771

HCL 214 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Mării, în suprafață de 25 mp identificat cu I.E. 107902

HCL 215 – privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică a imobilului teren situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, în suprafață de 371 mp identificat cu I.E. 106059

HCL 216 – privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mării nr. 12, in suprafata de 500 mp identificat cu I.E. 106966

HCL 217 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care apartin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 218 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publică a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, in suprafata de 432 mp identificat cu I.E. 104376

HCL 219 – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire înregistrat cu nr. 16870/22.06.2023 din 07.02.2023 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piață și a vânzării prin licitație publică a terenului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, în suprafață de 140 mp, identificat cu I.E. 107816 precum și a documentației de licitație

HCL 220 – privind instituirea unui drept de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul public al orașului identificat la lit. h, nr. crt. 36 din Anexa la H.C.L. nr. 2/28.01.2015

HCL 221 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

HCL 222 – privind actualizarea suprafetei unor imobile care apartin domeniului public al orasului Eforie

HCL 223 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 224 – privind modificarea Anexei nr. 3 la HCL Eforie nr. 206 / 29.08.2023

H.C.L. 29.08.2023
HCL 206 – privind aprobarea încheierii unui Act Adițional de prelungire a duratei Contractului de Comodat încheiat la data de 01.08.2013, a Actului Constitutiv actualizat, precum și numirea administratorului EFO URBAN SRL, având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie
H.C.L. 22.08.2023
HCL 203 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 204 – privind aprobarea parteneriatului propus de către Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în vederea desfășurării evenimentului sportiv-cultural de lupte tătărești – Kureș

HCL 205 – privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL Eforie nr. 284 / 15.12.2022

H.C.L. 31.07.2023
HCL 155 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 156 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului orașului Eforie pentru trimestrul II al anului 2023

HCL 157 – privind oportunitatea constituirii dreptului de superficie pe terenul in suprafață de 863 mp identificat cu IE 107776

HCL 158 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 12) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Negru Voda, nr. 62 bis in suprafata de 194 mp identificat cu IE 106629

HCL 159 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6033 din 13.03.2023 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Trandafirilor, nr. F.N. in suprafata de 21 mp identificat cu IE 105734

HCL 160 – privind aprobarea alipirii a doua imobile conform referatului de admitere emis de OCPI Constanta in dosarul inregistrat cu nr. 89508/15.06.2023

HCL 161 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 6) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr. 22B, in suprafata de 1115 mp, identificat cu I.E. 107593 precum și a documentației de licitație

HCL 162 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr. 22C, in suprafata de 583 mp, identificat cu I.E. 107596 precum și a documentației de licitație

HCL 163 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16870 din 22.06.2023 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Ioan Voda cel Cumplit, in suprafata de 91 mp, identificat cu I.E. 107818 precum și a documentației de licitație

HCL 164 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafață de 105 mp aferent locuințe situată în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd. N. Titulescu, nr. 26

HCL 165 – privind aprobarea oportunității constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafață totală de 82,25 mp aferent locuinței situată în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Transilvaniei , nr. 14

HCL 166 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Eforie

HCL 167 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 168 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafață de 124 mp identificat cu I.E. 107883

HCL 169 – privind adiționarea Contractului de folosință a terenului nr. 11 / 11.06.2014

HCL 170 – privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, în vederea realizării obiectivului ”Amenajare sens giratoriu la intersectia DN39 (E87) km 16+665 cu str. Dr. Climescu”

HCL 171 – privind punerea în aplicare a HCL nr. 98 / 28.06.2019 – beneficiar Dragomir Elena

HCL 172 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6033 din 13.03.2023 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii prin alee de acces, in suprafata de 60 mp, identificat cu I.E. 107698 precum și a documentației de licitație

HCL 173 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6033 din 13.03.2023 (pozitia 6) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Vlad Tepes nr. 2, in suprafata de 74 mp, identificat cu I.E. 107411 precum și a documentației de licitație

HCL 174 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16702 din 21.06.2023 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Rozelor nr. 27, in suprafata de 300 mp (291 mp din masuratori), identificat cu I.E. 107827 precum și a documentației de licitație

HCL 175 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16702 din 21.06.2023 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Arges nr. 33, in suprafata de 597 mp, identificat cu I.E. 107760 precum și a documentației de licitație

HCL 176 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16702 din 21.06.2023 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Viteazu nr. 13, in suprafata de 600 mp identificat cu I.E. 107217

HCL 177 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16702 din 21.06.2023 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Ovidiu nr. 16A, in suprafata de 290 mp, identificat cu I.E. 103908 precum și a documentației de licitație

HCL 178 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16702 din 21.06.2023 (pozitia 5) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Vasile Alecsandri, in suprafata de 269,7 mp (269 mp din masuratori), identificat cu I.E. 101980 precum și a documentației de licitație

HCL 179 – privind constatarea încetării unor contracte de închiriere/ concesiune – titular Eliade M.A. SRL

HCL 180 – privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Mihail Kogălniceanu, lot 1, suprafață de 121 mp, identificat cu I.E. 104059

HCL 181 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitație publică a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Brizei nr. 10, in suprafață de 996 mp identificat cu I.E. 104617

HCL 182 – privind constatarea încetării unui contract de închiriere – titular SC CIM ACTIV DEVELOPMENT

HCL 183 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Marii nr. 17, in suprafata de 715 mp identificat cu I.E. 104164

HCL 184 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Gani-Vatrărece Denis

HCL 185 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiar Elama Marius-Silviu

HCL 186 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiar Petre Silviu

HCL 187 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Munteanu Elena-Nicoleta

HCL 188 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Nechifor Oana

HCL 189 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Stoica Angelica

HCL 190 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Păun Andra

HCL 191 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Manafu Elena

HCL 192 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Florea Simona-Victoria

HCL 193 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiar Gherasa Neculai

HCL 194 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiar Dumitrache Traian

HCL 195 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Morar Ioana-Claudia

HCL 196 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiar Chivu Lucian-Cristian

HCL 197 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Ciopa Sorineta-Mădălina

HCL 198 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Blânzeanu Gabriela

HCL 199 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Calil Alina

HCL 200 – privind aprobarea vanzarii unei locuinte ANL – beneficiara Tulpan Elena-Maria

HCL 201 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 6033 din 13.03.2023 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Nicolae Filipescu nr. 21, lot 1, in suprafata de 1757 mp, identificat cu I.E. 106529 grevat de dreptul de superficie (folosinta) in favoarea Andi Trans S.R.L., precum și a documentației de licitație

HCL 202 – privind soluționarea cererii nr. 9005/2023 a Asociației „Glasul Vieții”

H.C.L. 27.07.2023
HCL 150 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 151 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 152 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Eforie și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (CNAIR) pentru realizarea proiectului cu titlul „PASAJ RUTIER DENIVELAT în ZONA SENSULUI GIRATORIU de pe DN 39 KM 12+300 ” în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

HCL 153 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Eforie și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (CNAIR) pentru realizarea proiectului cu titlul „PASAJ RUTIER DENIVELAT în ZONA SENSULUI GIRATORIU de pe DN 39 KM 14+280 ” în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

HCL 154 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Eforie și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (CNAIR) în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru realizarea proiectului cu titlul:

„PASAJ PIETONAL SUBTERAN DN 39 în ZONA KM 13+260 la intersecția cu str. I.GH. DUCA”

„PASAJ PIETONAL SUBTERAN DN 39 în ZONA KM 13+500 la intersecția cu str. BUCOVINEI”

„PASAJ PIETONAL SUBTERAN DN 39 în ZONA KM 13+800 la intersecția cu str. 23 AUGUST”

H.C.L. 29.06.2023
HCL 125 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 126 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie aprobat prin HCL nr 18 / 08.02.2023

HCL 127 – privind punerea în aplicare a HCL nr. 100 / 28.06.2019 – beneficiar Bosno Lucia

HCL 128 – privind aprobarea Rapoartelor de calculație și de evaluare întocmite de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 14006 / 26.05.2023 (nr. crt. 3 și 5) si a vânzării in baza Legii nr. 10/2001 a locuinței și a terenului aferent situat in loc. Eforie Sud, str. Negru Voda, nr.56E-56F -beneficiar Ion Veronica-Mariana

HCL 129 – privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 14006 / 26.05.2023 (nr. crt. 6) pentru terenul aferent locuinței din cadrul imobilului situat in loc. Eforie Sud, str. Dezrobirii, nr. 20, lot 3, deținută de către chiriaș Andreescu Dumitra și a vânzării acestuia

HCL 130 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053/20.02.2023 (pozitia 7) ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Panselelor identificat cu I.E. 107857, in suprafata de 54 mp

HCL 131 – privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Bucovinei in suprafata de 21 mp identificat cu I.E. 102442

HCL 132 – privind aprobarea oportunității vânzării terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Orhideei nr. 30 in suprafata de 305 mp (309 mp din masuratori) identificat cu I.E. 106516

HCL 133 – privind aprobare emitere acord de înstrăinare teren și construcții proprietatea SC Rom Dacia Eforie Nord SRL

HCL 134 – privind aprobarea oportunității vânzării directe a unei locuințe și a terenului aferent din cadrul imobilului situat în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Dr. Cantacuzino, nr. 116 – beneficiari Novac Ion și Novac Eugenia

HCL 135 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, in suprafata de 63 mp identificat cu I.E. 107851

HCL 136 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dorobantilor nr. 45, in suprafata de 400 mp identificat cu I.E. 107861

HCL 137 – privind actualizarea suprafețelor unui imobil care aparține domeniului privat al orașului Eforie

HCL 138 – privind probarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16870/22.06.2023 din 07.02.2023 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleza nr. 88B, in suprafata de 59 mp, identificat cu I.E. 107770 precum și a documentației de licitație

HCL 139 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 16870/22.06.2023 din 07.02.2023 (pozitia 2) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 26 mp, identificat cu I.E. 107815 precum și a documentației de licitație

HCL 140 – privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire înregistrat cu nr. 16870/22.06.2023 din 07.02.2023 (poziția 4) ce stabilește valoarea de piață si a vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Cristal, in suprafață de 124 mp, identificat cu I.E. 107801 precum și a documentației de licitație

HCL 141 – privind actualizarea documentației tehnico-economice, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției cu titlul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL EFORIE” si aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in Orasul Eforie

HCL 142 – pentru modificarea HCL Eforie nr. 268/05.11.2021 privind aprobarea documentației de avizare, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE DRUMURI PUBLICE ÎN INTERIORUL LOCALITATII EFORIE NORD”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”,precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 143 – pentru modificarea HCL Eforie nr. 269 / 05.11.2021 privind aprobarea documentației de avizare, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI PUBLICE ÎN INTERIORUL ORASULUI EFORIE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 144 – privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul dosarului nr. 2999/118/2023*

HCL 145 – privind actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin domeniului privat al Orasului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

H.C.L. 13.06.2023
HCL 121 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Eforie și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (CNAIR) pentru realizarea proiectului cu titlul „Subtraversări auto si pasaje pietonale pentru decongestionarea si fluidizarea traficului pe DN 39 (E87) – Pasaj 1” în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

HCL 122 – privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Eforie și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (CNAIR) pentru realizarea proiectului cu titlul „Subtraversări auto si pasaje pietonale pentru decongestionarea si fluidizarea traficului pe DN 39 (E87) – Pasaj 2” în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

HCL 123 – privind aprobarea aderării, susținerii și participării Orașului Eforie, județ Constanța, la Noul Parteneriatul tip LEADER / DLRC al Asociației Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Verde, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023 – 2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023 – 2027

HCL 124 – privind aprobarea oportunității inființării Serviciului public de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public/privat al orașului Eforie

H.C.L. 30.05.2023
OPIS

HCL 86 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 87 – privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei Asociații de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică prin asocierea Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Eforie, prin Consiliul local al Orașului Eforie, în calitate de membru fondator (asociat), cu Unitatea Administrativ – Teritorială Orașul Techirghiol, prin Consiliul local al Orașului Techirghiol, județul Constanța

HCL 88 – privind aprobarea semnarii contractului de finantare de către Orasul Eforie pentru realizarea obiectivului de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a UIP (inclusiv unitatile conexe) “Liceul Carmen Sylva” si „Scoala Gimnaziala nr 1, Orasul Eforie””, precum si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului

HCL 89 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului orașului Eforie pentru exercițiul financiar al anului 2022

HCL 90 – privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității

HCL 91 – privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Orașului Eforie, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora

HCL 92 – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/31.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investitie “Gradinita cu program prelungit Eforie Nord” cu modificările si completările ulterioare

HCL 93 – privind aprobarea unui parteneriat referitor la Teatrul de Vară Eforie Nord

HCL 94 – privind aprobarea unui parteneriat referitor la Grădina de Vară „PERLA” Eforie Nord

HCL 95 – privind aprobarea parteneriatului propus de către Asociația Forumul Artelor Vizuale

HCL 96 – privind modificarea anexei la H.C.L nr. 249 / 31.10.2022

HCL 97 – privind prelungirea duratei Contractului de folosință a terenului nr. 22 din 19.07.2013

HCL 98 – privind luarea în spațiu și prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 237 / 15.10.2020

HCL 99 – privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 62 din 26.04.2023

HCL 100 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Munteniei F.N., in suprafata de 161 mp identificat cu I.E. 107822

HCL 101 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Munteniei F.N., in suprafata de 338 mp identificat cu I.E. 107837

HCL 102 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dunarii F.N., in suprafata de 120 mp identificat cu I.E. 107834

HCL 103 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 303 mp

HCL 104 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August, in suprafata de 739 mp

HCL 105 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 4) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Atlas nr. 51, in suprafata de 300 mp (291 mp din masuratori), identificat cu I.E. 107689 precum și a documentației de licitație

HCL 106 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7113 din 20.03.2023 (pozitia 6) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Transilvaniei nr. 18B, in suprafata de 33 mp, identificat cu I.E. 107574 precum și a documentației de licitație

HCL 107 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 14) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Carmen Sylva nr. 25B, in suprafata de 32 mp, identificat cu I.E. 107624 precum și a documentației de licitație

HCL 108 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961 din 07.02.2023 (pozitia 15) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Carmen Sylva nr. 21, in suprafata de 161 mp, identificat cu I.E. 107419 precum și a documentației de licitație

HCL 109 – privind aprobarea Raportului de evaluare intocmite de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrate cu Procesul verbal de predare-primire nr. 11479/04.05.2023 ( nr. crt. 1) pentru terenul aferent locuintei din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Dezrobirii, nr. 20, detinuta de catre Diaconu Lucian-Sorinel si a vanzarii acestuia

HCL 110 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 7113/20.03.2023 ( nr. crt. 3) si a vanzarii in baza Legii nr. 112/1995 a locuintei cu nr. cadastral 107502-C1 situata in Eforie Sud, str. Negru Voda, nr.56, lot 984 partial parcelare Movila Techirghiol – beneficiara Popa Ionela

HCL 111 – privind aprobarea Raportului de calculatie intocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, inregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 7113/20.03.2023 ( nr. crt. 4) si a vanzarii in baza Legii nr. 10/2001a locuintei cu nr. cadastral 107510-C1situata in Eforie Sud, str. Negru Voda, nr.56, loturile 984, 985 partiale parcelarea Movila Techirghiol-beneficiara Leustean Ileana

HCL 112 – privind precizarea înțelesului unor termeni din HCL nr. 325/2021

HCL 113 – privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Apă şi Canalizare „APĂ-CANAL CONSTANŢA”

HCL 114 – privind instituirea unui drept de servitute de trecere pentru utilități asupra unei suprafețe din imobilul-teren aflat in domeniul privat al oraşului Eforie identificat cu numărul de inventar 4794 din anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 cu completările ulterioare

HCL 115 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor imobile-teren situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August

HCL 116 – privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 4/28.01.2021 privind aprobarea documentației tehnico economice, faza proiect tehnic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”, cu modificările și completările ulterioare

HCL 117 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 118 – privind actualizarea suprafeței unor imobile care aparțin domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 119 – privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatiile locative din cadrul imobilelor situate in Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl.A, bl.B, bl. C si bl. D

HCL 120 – privind modificarea Anexei la HCL nr. 85 / 26.04.2023-atribuirea unor locuințe sociale-

H.C.L. 26.04.2023
HCL 56 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 57 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Negru Toader-Virgil și vacantarea postului de consilier din cadrul Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 58 – privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 19 din 08.02.2023- privind stabilirea nivelului salariilor din administrația locală Eforie

HCL 59 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul I al anului 2023

HCL 60 – privind aprobarea modificării și actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009

HCL 61 – privind transmiterea în concesiune a unor bunuri din domeniul public al oraşului Eforie către S.C. RAJA S.A. Constanta în condițiile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare aprobat prin H.C.J. Constanta nr. 257/2006

HCL 62 – privind completarea H.C.L. nr. 239/31.10.2022 si a Contractelor de vanzare-cumparare autentificate cu nr. 138 si 139 din 15.03.2023-B.I.N. Diana Manea-Vechiu

HCL 63 – privind completarea H.C.L. nr. 240/31.10.2022 si a Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 140 din 15.03.2023-B.I.N. Diana Manea-Vechiu

HCL 64 – privind actualizarea suprafeței unui imobil teren care aparțin domeniului privat al oraşului Eforie

HCL 65 – privind acordarea gratuita a unor locuri de veci

HCL 66 – privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de SC GECO MEC 2003 SRL, înregistrat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 2961/07.02.2023 ( nr. crt. 9 ) pentru stabilirea despăgubirii juste in vederea instituirii unui drept de servitute de trecere pentru utilități pentru imobilul situat in Eforie Sud, str. Mercur, nr. 6

HCL 67 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu F.N., in suprafață de 140 mp identificat cu I.E. 107816

HCL 68 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. 23 August F.N., in suprafață de 26 mp identificat cu I.E. 107815

HCL 69 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Faleza nr. 88B, in suprafață de 59 mp identificat cu I.E. 107770

HCL 70 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Cristal, in suprafață de 124 mp identificat cu I.E. 107801

HCL 71 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Rozelor nr. 27, in suprafață de 291 mp identificat cu I.E. 107827

HCL 72 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Ioan Voda cel Cumplit F.N, in suprafață de 91 mp identificat cu I.E. 107818

HCL 73 – privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Argeș nr. 33, in suprafață de 597 mp identificat cu I.E. 107760

HCL 74 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053/20.02.2023 (pozitia 11) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Siretului F.N. , in suprafata de 100 mp, identificat cu I.E. 107656 precum și a documentației de licitație

HCL 75 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 2961/07.02.2023 (pozitia 13) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Pluto nr. 1, in suprafata de 214 mp, identificat cu I.E. 107722 precum și a documentației de licitație

HCL 76 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766/23.11.2022 (pozitia 9) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mugurilor nr. 31C, in suprafata de 23 mp, identificat cu I.E. 107440 precum și a documentației de licitație

HCL 77 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766/23.11.2022 (pozitia 6) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Freziei F.N., in suprafata de 35 mp, identificat cu I.E. 107635 precum și a documentației de licitație

HCL 78 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 30766/23.11.2022 (pozitia 7) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Arges nr. 35, in suprafata de 531 mp, identificat cu I.E. 107634 precum și a documentației de licitație

HCL 79 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053 din 20.02.2023 (pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Hortensiei nr. 27, lot 15 careu 4 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 300 mp identificat cu numarul cadastral 1920

HCL 80 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053 din 20.02.2023 (pozitia 9) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Techirghiol, localitatea Techirghiol, strada Meteor nr. 7, lot 128 din parcelarea PUZ “Cartier locuinte, dotari turistice si prestari servicii – str. 23 August – calea ferata” in suprafata de 408 mp identificat cu I.E. 102455

HCL 81 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 4053 din 20.02.2023 (pozitia 10) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii nudei proprietati a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Decebal nr. 11C, in suprafață de 1060 mp identificat cu I.E. 103860

HCL 82 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7512 din 23.03.2023 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii terenului proprietatea orasului Eforie situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Crisului nr. 5B, in suprafață indiviză de 71 mp care face parte din terenul in suprafață totala de 471 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 107726

HCL 83 – privind participarea Orașului Eforie în cadrul ”Programului privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu

HCL 84 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 85 – privind atribuirea unor locuințe sociale

H.C.L. 10.04.2023
HCL 52 – privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile de colectare separată, transport separat și tratare a deșeurilor similare generate de către agenții economici și/sau instituțiile publice care își desfășoară activitatea în aria de administrare a UAT Eforie în baza contractelor de delegare a serviciilor încheiate cu Iridex Group Salubrizare S.R.L.

HCL 53 – privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 48 din 30.03.2023

HCL 54 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 51 din 30.03.2023

HCL 55 – privind aprobarea Anexei nr. 2 la H.C.L. 272 / 29.11.2022

H.C.L. 30.03.2023
HCL 35 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 36 – privind oportunitatea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

HCL 37 – aprobarea Plan Urbanistic Zonal ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE APROBATE ANTERIOR PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STRAZILE: la Nord – strada Oituz, la Sud – strada Ion Movilă si strada Mihai Eminescu, la Est – strada Doctor Cantacuzino si la Vest – strada Mihai Viteazu si strada Negru Vodă, localitatea Eforie Sud, Județul Constanța

HCL 38 – privind completarea pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 289 din 21.12.2022 – reglementarea acordării ajutoarelor de urgență, ajutoarelor de înmormântare precum și a altor tipuri de ajutoare

HCL 39 – aprobarea încheierii unor contracte de comodat cu SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 40 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Nord identificat cu I.E. 106849 conform referatului de admitere (dezmembrare imobil) emis de OCPI Constanta in dosarul 204188/19.12.2022 pentru imobilul identificat cu I.E. 106849

HCL 41 – privind aprobarea transmiterii temporare in administrarea Consiliului Judetean Constanta a unor sectoare de drum situate in intravilanul UAT Eforie

HCL 42 – privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a Contractului de prestari servicii nr. 19910/04.06.2018 încheiat cu SC Efo Urban SRL

HCL 43 – privind îndreptarea unei erori materiale

HCL 44 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7512/23.03.2023 (pozitia 4) ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata indiviza de 907,20 mp din suprafata totala de 1229 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 104278, situat in Eforie Nord, str. Republicii nr. 10

HCL 45 – privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7512/23.03.2023 (pozitia 2) ce stabileste valoarea chiriei de piata pentru spatiul nr. 18 din cadrul Centrului Medical din Eforie Nord, str. Republicii, nr. 2

HCL 46 – privind prelungirea duratei închirierii unui spațiu din cadrul Centrului Medical din loc. Eforie Nord, str. Republicii, nr. 2

HCL 47 – privind aprobare Contract – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie care se va incheia cu Organizatiile care Implementeaza obligatiile privind Raspunderea Extinsa a Producatorului (O.I.R.E.P.)

HCL 48 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 7512/23.03.2023 (pozitia 2) ce stabileste valoarea chiriei de piata si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2023

HCL 49 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 50 – privind aprobarea indicatorilor financiari pentru servicii de consultanta in management de proiect aferente investitiei cu titlul: „Înființarea sistemului de transport public de calatori cu material rulant ecologic, inclusiv infrastructura de parcare si facilitati pentru biciclisti in cadrul coridorului de mobilitate urbana creat”

HCL 51 – privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE (CADRU) pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului privat al U.A.T. oraș Eforie

H.C.L. 20.03.2023
HCL 32 – privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale restante ale SC EFO URBAN SRL având drept unic asociat Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 33 – privind aprobarea actualizarii cuantumului chiriei pentru locuintele pentru tineri destinate inchirierii construite de A.N.L. aflate in administrarea Consiliului Local Eforie

HCL 34 – pentru aprobarea Regulamentului pentru eliberarea atestatului de administrator de condominii

H.C.L. 28.02.2023
HCL 21 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 22 – privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare „Apă-Canal Constanţa” şi în care işi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa

HCL 23 – privind modificarea tarifelor aferente operatiunilor de salubrizare stradală din Contractul nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța, modificat prin Actul Aditional nr. 1/2023

HCL 24 – privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 318/21.12.2022

HCL 25 – privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al UAT Judetul Constanta in domeniul public al UAT Orasul Eforie a unor imobile construcții

HCL 26 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Crisului nr. 5B, in suprafata de 71 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 471 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 107726

HCL 27 – privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezoanele estivale 2023 si 2024

HCL 28 – privind prelungirea duratei închirierii unor spații din cadrul Centrului Medical din loc. Eforie Nord, str. Republicii, nr. 2

HCL 29 – privind aprobarea anexei nr. 2 la H.C.L. 272 / 29.11.2022

HCL 30 – privind oportunitatea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al statului si in administrarea M.A.I. – D.S.U. – I.G.S.U. Constanta

HCL 31 – privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul in suprafata indiviza de 907,20 mp din suprafata totala de 1229 mp, intreg terenul fiind identificat cu I.E. 104278, situat in Eforie Nord, str. Republicii nr. 10

H.C.L. 08.02.2023
HCL 18 (BVC) – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2023

HCL 19 – privind stabilirea nivelului salariilor din administraţia locală Eforie

HCL 20 – privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Eforie

H.C.L. 31.01.2023
HCL 4 din 31.01.2023 – privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat și particular din Orasul Eforie pentru anul școlar 2023–2024

HCL 5 din 31.01.2023 – privind aprobarea modificării Statului și a Actului Constitutiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanța”

HCL 6 din 31.01.2023 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.6 art. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, pentru anul 2023

HCL 7 din 31.01.2023 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului oraș Eforie aprobat prin HCL nr 26 / 31.01.2020

HCL 8 din 31.01.2023 – privind radierea unui imobil teren din domeniul privat al orașului Eforie

HCL 9 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii prin alee de acces, in suprafata de 60 mp identificat cu I.E. 107698

HCL 10 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Nicolae Filipescu nr. 21 lot 1, in suprafata de 1757 mp identificat cu I.E. 106529

HCL 11 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunității vânzării, cu exercitarea dreptului de preemțiune, a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Trandafirilor in suprafata de 21 mp identificat cu I.E. 105734

HCL 12 din 31.01.2023 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Ghiocelului nr.6, lot 56 careu 5 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 300 mp identificat cu I.E. 104508

HCL 13 din 31.01.2023 – privind constatarea încetării contractelor de concesiune nr. 317/ 07.08.1995 si nr. 7/16.03.2000

HCL 14 din 31.01.2023 – privind aprobarea repoziționării unor imobile

HCL 15 din 31.01.2023 – privind îndreptarea unei erori materiale din HCL 230/31.10.2022

HCL 16 din 31.01.2023 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie atestat prin HCL nr. 38/2020

HCL 17 din 31.01.2023 – privind instituirea unui drept de trecere asupra imobilului teren in suprafață de 104 mp aflat in domeniul privat al oraşului Eforie dentificat cu nr. de inventar 4790 pentru acces activ Hotel Venus

H.C.L. 26.01.2023
HCL 1 – privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

HCL 2 – privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică, compostare și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ Teritoriala Eforie

HCL 3 – privind aprobarea modificării si completării ”Contractului nr. 86054/ 17.05.2019 privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare al Orasului Eforie, jud. Constanța prin Act adițional

Sari la conținut