Consiliul Local Eforie

HCL 41 din 31.03.2020

Art. 1 – Se aprobă completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019, în sensul că la Capitolul IV Funcționarea Consiliului local, după articolul 32 se introduce un nou articol 321, cu următorul cuprins: Art. 32– În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte asemenea situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local …

citește mai mult

HCL 40 din 31.03.2020

Art. 1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Eforie. Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie. Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie …

citește mai mult

ÎNREGISTRARE DECES STARE DE URGENȚĂ

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020; În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces; Vă aducem la cunoștință următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces: 1. MEDICUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ de la nivelul spitalului/unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza UAT Eforie va transmite prin intermediul poștei electronice securizate la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro sau la numărul de fax 0241.748979, următoarele ….

citește mai mult

Primăria Oraşului Eforie


Sediul – Eforie Sud Str. Progresului nr. 1, Cod poştal 905360, Jud. Constanţa

Telefon 0241/748633; 0241/748149 | Fax 0241/748979

Pagina de internet www.primariaeforie.ro | Email secretariat@primariaeforie.ro

Skip to content