PROCES VERBAL 15.04.2020

Incheiat astazi, 15.04.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Apetroaie Vasile, Balmus Vasile, Chiparu Danut, Ghena Laura, Geacarel Gheorghe, Izet Hasan Levent, Mincea Anisoara, Negrici Constantin, Niculescu Aurel, Negru Toader Virgil, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Savu Ionut, Tode Antonela, Tudor Silviu Antonio.

Participa dl. Primar Serban Robert-Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar General, dl. Manea Daniel-Director DADPP, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS.,

Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice de comunicare, aplicația GoToMeeting.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta, conform HCL nr. 40/31.03.2020.

Dna Tode – Buna ziua tuturor! Declar deschisa sedinta extraordinara de astazi, 15 aprilie 2020.

Avem pe ordinea de zi 4 puncte. Supun la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului – Anexa 1 la HCL nr. 38/2020

Dl. Manea Daniel prezintă proiectul de hotărâre.

Dna Tode – Supun la vot .

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”

Dna Crețu Cecilia proiectul de hotărâre

Dna Tode – Supun la vot .

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”

Dna Crețu Cecilia prezintă proiectul de hotărâre

Dna Tode – Supun la vot .

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

Dna Tode –Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

TODE ANTONELA


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut