PROCES VERBAL 16.09.2020

Incheiat astazi, 16.09.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Berheci Georgiana, Balmus Vasile, Chiparu Danut, Mincea Anisoara, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela, Izet Hasan Levent, Tudor Silviu-Antonio, Negrici Constantin.

Lipsesc: Geacarel Gheorghe, Negru Toader Virgil, Niculescu Aurel, Savu Ionut, Ghena Laura, Apetroaie Vasile.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel- secretar general, dra. Oprea Alina-Elena, Director Direcția Economică, dl.Manea Daniel-Director DADPP.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta conform HCL nr. 102/30.06.2020.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta. Supunem la vot ordinea de zi, care contine 1 punct.

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

Dra. Oprea Alina-Elena expune proiectul de hotărâre.

Dna Tode – supunem la vot.

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA

CONSILIER                                                          SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

TODE ANTONELA                                                                   PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut