PROCES VERBAL 18.09.2020

Incheiat astazi, 18.09.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Berheci Georgiana, Balmus Vasile, Chiparu Danut, Mincea Anisoara, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela, Izet Hasan Levent, Tudor Silviu Antonio, Negrici Constantin.

Lipsesc: Geacarel Gheorghe, Negru Toader Virgil, Niculescu Aurel, Savu Ionut, Ghena Laura, Apetroaie Vasile.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS, dl.Manea Daniel-Director DADPP, dna Oprea Alina – Director Directia Economica, dna Greceanu Viorica – Administrator public.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta conform HCL nr. 102/30.06.2020.

Dl.Preoteasa – Ca urmare a foii colective de prezenta prin care sunt doar 11 consilieri prezenti din 17 in functie, se vor discuta 7 proiecte, intrucat nu s-a intrunit cvorumul.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta. Avem 31 de puncte pe ordinea de zi si 4 puncte suplimentare. Mai raman 8 puncte pe care le vom supune la vot. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind aprobarea proceselor verbale din data de 31.08.2020, 13.09.2020 si 16.09.2020

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din HCL nr.171/29.08.2019

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal nr.19381/03.09.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, aprobat prin HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind modificarea suprafetelor imobilului cu numar de inventar 87 din HCL nr.38/2020, anexa nr.2

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PCT.15 – Proiect de hotarare aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

PROIECTE SUPLIMENTARE

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unei subventii de la bugetul local

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

  1. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

  1. Proiect de hotarare privind justificarea unor inscrieri provizorii

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4473 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie, in favoarea SC Covasna Estival 2002 SA, proprietara constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Faleza nr.2

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut