PROCES VERBAL 22.12.2020

Incheiat astazi, 22.12.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio.

Participa dl. Primar Serban Robert Nicolae, dl.Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dra Greceanu Viorica – Administrator public, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS, dl.Manea Daniel-Director DADPP.

Dna Samson este presedinte de sedinta.

Dna Samson – Supunem la vot ordinea de zi care are 40 de puncte si 3 proiecte suplimentare.

Se inregistreaza 17 voturi pentru ordinea de zi.

 

PCT.1 – Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din data de 26.11.2020, 09.12.2020 si 18.12.2020

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.Suplimentar – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

Dra Greceanu – Prezinta raportul de specialitate. Prin HG nr.1100/07.12.2020 s-a alocat pentru Orasul Eforie suma de 330 mii lei pentru plata cheltuieli functionare. Suma este pentru bursele elevilor si cheltuieli materiale salubritate. Maine se vor da toate bursele. Din suma pentru echilibrarea bugetului, 50 mii lei alocam pentru asistenta sociala in caz de invaliditate pentru asistentii sociali, 15 mii lei pentru cresa si 31 mii lei pentru invatamant cheltuieli materiale. Mai avem 18 mii lei pe care ii punem in partea de dezvoltare sa platim TVA-ul care merge la stat.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2020

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Eforie

Se propun dna Mincea si dna Abdula.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind prelungirea termenului pentru reconfirmarea indeplinirii tuturor criteriilor de acces la locuinte, respectiv minimum punctajului stabilit conform Procesului verbal nr.5026/28.02.2020

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 7 voturi pentru si 10 abtineri (Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio).

PCT.5 – Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 4018 din anexa 1 la HCL nr.38/2020

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind  desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor imobile

Dl.Chiru il propune pe dl.Diaconu.

Dl.Munteanu il propune pe dl.Vasile.

Dna Pirvescu si dna Samson sunt propuse ca membri supleanti.

Se propune desemnarea urmatorilor consilieri in comisie:

  1. Mincea Anisoara
  2. Andrei Vasile
  3. Diaconu Ovidiu Ioan
  4. Berheci Georgiana
  5. Izet Hasan Levent.

 

Membri supleanti:

  1. Pirvescu Floarea
  2. Samson Elisabeta
  3. Tode Antonela.

 

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.7 – Proiect de hotarare privind  modificarea HCL nr.248/28.11.2018 si a HCL nr.249/28.11.2018

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.8 – Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii strazii si a numerelor administrative a unor imobile din Orasul Eforie

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.9 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de 42 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius nr.1, in suprafata de 300 mp, lot 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.11 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, reprezentand loturile 773, 774 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 320 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.12 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 180 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 16 voturi pentru si  1 vot abtinere (Munteanu Dumitru).

PCT.13 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 16 voturi pentru si  1 vot abtinere (Munteanu Dumitru).

PCT.14 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Sirius, lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 300 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.15 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 9 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.16 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 25 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.17 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent, reprezentand loturile nr.202 si nr.204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.18 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.19 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 20 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.20 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 172 mp identificat cu IE 107086

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.21 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Sirenei, in suprafata de 149 mp, lot 22b din parcelarea Sotii Sabo

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.22 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.25 si a terenului aferent

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.23 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges nr.27, in suprafata de 800,90 mp lot 5257 din parcelarea Movila Techirghiol

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.24 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 9 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 108 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.25 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 10 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 144 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.26 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 12 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 114 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.27 – Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de vanzare, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentelor de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru si 6 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.28 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, in suprafata de 275 mp, identificat cu IE 107144, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.29 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 3) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 1081 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.30 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 4) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, in suprafata de 103 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru si 6 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.31 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 2) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Alexandru Lapusneanu, lot 587 partial, in suprafata de 179 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru si 6 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.32 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru si 6 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.33 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent imobilului Vila Abrud, Eforie Sud, str.I.V.cel Cumplit nr.37

Proiectul de hotarare se retrage de catre initiator.

PCT.34 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Discoteca Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8

Se supune la vot si se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.35 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Restaurant Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificat cu numar cadastral 77-C1, inscris in CF nr.102930-C1

Se supune la vot si se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

Dl.Ciocanel paraseste sala de sedinte.

PCT.36 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Hotel Dumbrava situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.37 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.870/28.07.2006

Se supune la vot si se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.38 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, identificatat cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF 106629-C1

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru, 3 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Saracila Lucia) si 2 voturi impotriva (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

Dl.Ciocanel participa la sedinta.

PCT.39 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1) ce stabileste pretul minim de vanzare, si a vanzarii  directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Ghiocelului, identificat cu numar cadastral 102333, in suprafata de 300 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.40 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, reprezentand loturile 5022, 5030, 5031 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

 

PROIECTE  SUPLIMENTARE

1.Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii unui proces verbal de vecinatate

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

2.Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu gaze naturale a imobilelor constructii

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

            Dna Samson – Declar sedinta inchisa.

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut