PROCES VERBAL 23.03.2021

Incheiat astazi, 23.03.2021, in sedinta extraordinara-de indata a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela.

Lipsesc: Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia, Tudor Silviu-Antonio.

Participa dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru-Sef SJAAC, dra Oprea Alina – Director Directia Economica.

Dna Tode este presedinte de sedinta.

Dna Tode – Buna ziua! Declar sedinta deschisa. Avem un proiect pe ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 10 voturi pentru ordinea de zi.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind aprobarea transferului sumei de 16.937.087,78 lei din excedentul bugetului local in contul 21400214 “sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”

Dra Oprea – Deja avem facturi de plata, adica nu putem sa achitam aprobarea bugetului, trebuie sa-i aducem inainte de aprobarea bugetului initial. Ne permite legea, ne permite Trezoreria, avem articole de lege. Si doar ii transferam in bugetul local, se utilizeaza pe aceeasi destinatie cu care i-am trimis anul trecut.

Dna Mincea – Zi-ne, Alina, si noua articolul ala de lege care ne permite.

Dra Oprea – Este articolul 58 din legea finantelor publice locale.

Se supune la vot si se inregistreaza 10 voturi pentru.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

        CONSILIER                                                   SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

      TODE ANTONELA                                                       PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut