PROCES VERBAL 30.06.2020

Incheiat astazi, 30.06.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Balmus Vasile, Berheci Georgiana, Chiparu Danut, Ghena Laura, Geacarel Gheorghe, Mincea Anisoara, Negrici Constantin, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela, Izet Hasan Levent, Niculescu Aurel, Apetroaie Vasile, Tudor Silviu Antonio.

Lipsesc: Negru Toader Virgil, Savu Ionut.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS, dl.Manea Daniel-Director DADPP, dl.Iftimie Marcel-Sef Politia Locala Eforie.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta conform HCL nr. 40/31.03.2020.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta. Avem pe ordinea de zi 25 puncte si 6 puncte suplimentare. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.05.2020

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

Dl.Savu participa la sedinta.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie

Dna Mincea – O propun pe dna Tode Antonela.

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotarare privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr.01/02.12.2019

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind Modificarea Contractului de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului din HCL nr.147/29.08.2019

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de concesiune nr.72/09.09.1998 si completarea anexei nr.1 la HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.7 – Proiect de hotarare privind Modificarea suprafetei imobilelor teren cu numar de inventar 708 si 711 din  HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.8 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendamentul “se va face un raport de evaluare”.

PCT.9 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de concesiune nr.119/19.04.1999

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendamentul “se va face un raport de evaluare”.

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Neptun prin lotul 835, lot 7 (CFR), parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 121 mp, identificat cu IE 106260 precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.11 – Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.30560/5/22.11.2019, ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot 751, parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638, inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.12 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sus, strada Sirius nr.17, lot 727 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.13 – Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al orasului/scoaterea din functiune si transmiterea gratuita catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.14 – Proiect de hotarare privind Completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, Cap.2, Sectiunea a 7-a Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii pentru identificarea si sanctionarea unor categorii de utilizatori care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.16 – Proiect de hotarare privind aprobarea transferului prin contract de vanzare-cumparare a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei „Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”

Dl.Primar – Vom primi finantare pentru primul bloc, cel care este cel mai avansat dintre cele doua.

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.17 – Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr.05/2015

Dl.Primar – Eu imi doresc, cu ajutorul consilierilor locali, sa refacem complexul si la Nord, si la Sud.

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendamentul “zona sa fie inventariata in registrul spatiilor verzi”.

PCT.18 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.19 – Proiect de hotarare privind actualizarea suprafetei unor imobile care fac parte din domeniul privat la Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.20 – Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Chirvasuta Ioana Anca

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.21 – Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de servitute pentru lotul nr.346 din parcelarea Tuzla Techirghiol

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.22 – Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare ale oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale aprobat prin HCL nr. 257/28.11.2018

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.23 – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Eforie

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.24 – Proiect de hotarare privind completarea Planului de Pază, Ordine și Siguranță Publică al orașului Eforie

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.25 – Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea teatrelor de vara din Orasul Eforie

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendamentul de la comisie.

PROIECTE SUPLIMENTARE

1.Proiect de hotarare privind inchirierea unui teren in suprafata de 15.200 mp pentru organizare de santier catre ABADL

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

2.Proiect de hotarare privind reluarea activitatii la Gradinita “Albatros” pe durata vacantei de vara

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendament.

3.Proiect de hotarare privind reluarea activitatii la Cresa Oras Eforie pe durata vacantei de vara

Se inregistreaza 16 voturi pentru cu amendament.

4.Proiect de hotarare privind Punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Bazei Sportive din Eforie Nord pentru un numar de maxim 15 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

5.Proiect de hotarare privind Reglementarea temporară a circulației pe bd. Tudor Vladimirescu din loc. Eforie Nord și str. Faleza / Dezrobirii din loc. Eforie Sud

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

6.Proiect de hotarare privind campania de sterilizare a cainilor de rasa comuna in Orasul Eforie

Dl.Primar – Si pretul de 150 lei/zi/persoana reprezentand casa si masa.

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

Dna Tode –Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut