PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30.07.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Apetroaie Vasile, Balmus Vasile, Berheci Georgiana, Chiparu Danut, Ghena Laura, Geacarel Gheorghe, Mincea Anisoara, Negrici Constantin, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela, Savu Ionut.

Lipsesc: Izet Hasan Levent, Niculescu Aurel, Negru Toader Virgil, Tudor Silviu Antonio.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS, dl.Manea Daniel-Director DADPP, dl.Iftimie Marcel-Sef Politia Locala Eforie.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta conform HCL nr. 102/30.06.2020.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta. Avem pe ordinea de zi 36 de puncte si este suplimentata cu 3 puncte. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor din data de 30.06.2020 (sedinta ordinara), 06.07.2020 (sedinta extraordinara), 14.07.2020 (sedinta extraordinara)

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Eforie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

 PCT.3 – Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul II al anului 2020

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind instituire taxe de publicitate

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii HCL nr.276/19.12.2018 privind imputernicirea reprezentantului Orasului Eforie in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind stabilirea unui drept de folosinta pentru un teren in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA 

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.7 – Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului art.7.2.4 din Contractul de superficie nr.3/24.10.2017

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.8 – Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Eforie si demolarea imobilului constructie Internat Scolar (C1) si anexele acestuia (C2-C11) situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr.80, judet Constanta, numar cadastral 103881, inscris in Cartea funciara nr.103881 a Orasului Eforie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.9 – Proiect de hotarare privind prelungirea termenului pentru reconfirmarea indeplinirii tuturor criteriilor de acces la locuinte, respectiv minimum punctajului stabilit conform Procesului verbal nr.5026/28.02.2020

Proiectul de hotarare este retras de catre initiator.

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu IE 106755

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.11 – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.116 din 30.06.2010 –aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Munteanu Elena

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.12 – Proiect de hotarare privind justificarea unei inscrieri provizorii

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.13 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de folosinta nr.108/05.08.1999

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.14 – Proiect de hotarare privind modificarea unor termene din HCL nr.138/31.07.2019 –aprobarea suprafetei si a vanzarii terenului aferent celor doua locuinte din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, nr.33

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.15 – Proiect de hotarare privind modificarea unor termene din HCL nr.92/28.06.2019–privind aprobarea suprafetei si a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei situata in Eforie Sud, str. Abrud (actual str.Atlas) nr.7

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.16 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de folosinta nr.4/19.03.2008

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.17 – Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei unor imobile din HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.18 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 5, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 103 mp,  precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.6966/30.03.2020, pozitia 2, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.6B, lot 2820 partial, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 59 mp, identificat cu IE 104000, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.20- Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dunarii, loturi 327, 329, 330, 388, 389, 390, 391 – lotul 1, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 756 mp, identificat cu IE 106341, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.21 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 3, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor, lot 99, parcelarea Sotii Sabo, in suprafata de 267 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.22 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 127 mp, identificat cu IE 106745

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.23 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL  cu nr.S15.01/10.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 127 mp, identificat cu IE 106745, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.24 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.25 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL cu nr.S15.02/10.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.26 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL  cu nr.S15.06/10.03.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, identificat cu numar cadastral 106690, inscris in Cartea funciara 106690, in suprafata de 290 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.27 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, loturile 130, 131 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, în suprafata de 275 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.28 – Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vanzare a imobilului teren in suprafata de 72 mp situat in Eforie Nord, str.Mihai Eminescu nr.2B, reprezentand lotul nr.192 (70) din parcelarea SA Techirghiolul

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.29 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Horia, în suprafata de 91 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.30 – Proiect de hotarare privind radierea imobilului cu numar de inventar 139 din anexa 2 la HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.31 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 127 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.32 – Proiect de hotarare aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 150 mp din acte (147 mp din masuratori)

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.33 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, lot 1778 partial, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 152 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.34 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dezrobirii nr.22, lot 39 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata indiviză de 191 mp

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.35 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a constructiei cu destinatia de locuinta si a terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului nr.27

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PCT.36 – Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.114/30.06.2020

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

PUNCTE SUPLIMENTARE

 1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 108/30.06.2020 – aprobarea tarifelor pentru închirierea Teatrelor de Vară din Orașul Eforie

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

2.Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie aprobat prin HCL nr. 38/2020

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

3.Proiect de hotarare privind modificarea art. 10 lit.a) din Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în Orașul Eforie, aprobat prin HCL nr. 95/29.06.2016 cu modificările și completările ulterioare

Se inregistreaza 13 voturi pentru.

Dna Tode –Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

CONSILIER                                                   SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

TODE ANTONELA                                                            PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut