PV 29.04.2021

Incheiat astazi, 29.04.2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio.

Lipsesc: Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru-Sef SJAAC, dl.Manea Daniel-Director DADPP, dl.Iftimie Marcel-Sef Politia Locala.

Dna Tode este presedinte de sedinta conform HCL nr. 19 din 25.02.2021.

Dna Tode – Buna ziua! Avem pe ordinea de zi 28 de puncte, suplimentata cu un punct. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

Dl.Chiru – Imi permiteti, va rog, o secunda, sa fac un anunt politic. In urma schimbarilor care s-au produs la ALDE, la nivel central, din perspectiva unei fuziuni cu actualul partid de guvernamant, ALDE Eforie a luat decizia sa sustina toate proiectele PNL-ului.

PCT.1 – Aprobare proces-verbal ședință ordinară din data de 31.03.2021, proces verbal ședință extraordinară din data de 22.04.2021

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul I al anului 2021

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice si organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza spre adoptare Consiliului Local Eforie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Documentul de pozitie, avizare documentatie de atribuire a contractului de delegare prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Constanta” si acordarea unor mandate

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind retragerea unor concesiuni si rezilierea unor contracte de concesiune

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului cu IE 105383 conform Referatului de admitere emis in dosarul inregistrat la OCPI cu nr.105635/19.08.2020

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.7 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, lotul 323 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, identificat cu IE 104708, in suprafata de 514 mp

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.8 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, din parcelarea Tuzla Techirghiol identificat in planul de situatie intocmit de Biziru Cristian Stefan in suprafata de 74 mp

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.9 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Transilvaniei, loturi 5564, 5565 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 33 mp

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat In Orasul Eforie, Eforie Sud, loturi 1007, 1008 partiale din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 137 mp

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.24.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.80D, loturile nr.5022, 5030, 5031 din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp, identificat cu Cadastru nr.107134, inscris in Cartea funciara 107134, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.06.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare S11.05.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Creteanu Sorin Virgil, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare S11.02.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Sirius nr.1, lot 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp, identificat cu cadastru nr.773, inscris in Cartea funciara 104369, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare S11.10.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp, identificat in planul de situatie intocmit de PFA Murat Erchean, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.16 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare S11.01.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de 42 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Revei Claudiu, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.17 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1060 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Decebal nr.11C

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.18 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 7938 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Andrei Muresanu, Hotel Petrolul

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.19 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 210 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Andrei Muresanu, Piscina Hotel Petrolul

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.20 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent constructiei in executie cu destinatia de sala de sport situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, aleea Dorobantilor

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.21 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4400 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.Decebal nr.7, spalatorie mecanica

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.22 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 507 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Republicii, anexe fosta fabrica de paine

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.23 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 144 mp, situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Nicolae Filipescu nr.16

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.24 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 595 mp si o cota indiviza din aleea de acces comuna de 97 mp, situate in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.25 – Proiect de hotarare privind modificarea art.13 din Anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate in domeniul privat al Orasului Eforie

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.26 – Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei imobilului teren cu nr.de inventar 730 din anexa 1 din HCL nr.38/2020

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.27 – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Eforie, aprobat prin HCL nr.95/29.06.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

PCT.28 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

Dna Samson – Trebuia sa ni se aduca la cunostinta de inventarul orasului, care trebuia terminat pana la 31 martie sau macar un raport pana la stadiul la care s-a ajuns.

PCT.29 – Proiect de hotarare privind aprobarea acordării normei de hrană în cursul anului 2021 personalului din cadrul Serviciului Poliție locală Eforie

Dl.Preoteasa – Perioada ianuarie-aprilie se va plati esalonat norma de hrana, functie de buget.

Se inregistreaza 15 voturi pentru.

Dl.Iftimie – V-as ruga sa alocati bani pentru echipament. Pentru norma de hrana, este dreptul lor, se indreapta catre sindicat.

Dna Mincea – Eu imi aduc aminte ca in mandatul trecut noi am aprobat echipament.

Dl.Iftimie – S-a casat echipament.

Dna Mincea – Si nu s-a mai aprobat?

Dl.Iftimie – Un minim necesar de echipament de politist este de 2 mii de lei. Tricourile se caseaza la 6 luni, bocancii la un an, scurta la un an.

Dl.Primar – Intai achizitionam camere de luat vederi pentru tot personalul Politiei Locale, care sa mearga non-stop in timpul serviciului si o sa rezolvam si cu echipamentul.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut