PV 31.03.2021

Incheiat astazi, 31.03.2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru-Sef SJAAC, dl.Manea Daniel-Director DADPP, dl.Iftimie Marcel-Sef Politia Locala.

Dna Tode este presedinte de sedinta.

Dna Tode – Buna ziua! Avem pe ordinea de zi 20 de puncte si 2 puncte suplimentare. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.1 – Aprobare proces-verbal ședință ordinară din data de 25.02.2021, proces verbal ședință extraordinară din data de 05.03.2021, proces-verbal ședință extraordinară din data de 19.03.2021 și proces-verbal ședință extraordinară din data de 23.03.2021

Dl.Preoteasa – Cu mentiunea ca in procesul verbal din data de 05.03.2021, presedinte de sedinta este dna Tode si nu dna Samson.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.2 – Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de asociere in participatiune FN din 21.01.2008

Se inregistreaza 13 voturi pentru si 4 voturi abtinere (Ciocanel, Diaconu, Munteanu, Nagy).

 

PCT.3 – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.126/30.06.2020

Dl.Preoteasa – Ramane conform HCL din 2020.

Dna Tode – 684,5 m.

Dl.Preoteasa – Noi aprobam acum alt raport de evaluare, nu modificam suprafata.

Dl.Bucuresteanu – In proiect s-a scris totalitatea celor 2 loturi, din care aprobam mai putin.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.4 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Nucului nr.11, in suprafata de 120 mp

Se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Ciocanel, Chiru, Diaconu, Munteanu, Nagy).

 

PCT.5 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Bucovinei nr.9B, in suprafata de 88 mp

Dna Saracila – Aici am o singura intrebare. Mai sunt si alte persoane de jur imprejurul dlui Marlaneanu care au constructii si nu au autorizatie?

Dl.Manea – Este pe str.Bucovinei, delimitat separat. A fost un litigiu in instanta prin care s-a solicitat un drept de proprietate asupra terenului si constructiilor. Orasul Eforie a castigat si instanta, urmare a raportului de expertiza, a spus ca terenurile sa fie cumparate de la Orasul Eforie. S-a facut cadastru si intabulare. Este intabulat terenul pe Orasul Eforie, constructiile sunt fara acte, realizate in 1990.

Dna Saracila – O rugaminte din partea mea, sa le faceti somatii sa vina si ceilalti care sunt in situatia dlui Marlaneanu.

Dl.Manea – O sa transmit la compartimentul Arhitect sef.

Dl.Primar – Din pacate, nu avem arhitect sef  momentan

Se inregistreaza 7 voturi pentru (Ciocanel, Chiru, Diaconu, Munteanu, Nagy, Andrei, Saracila) si 10 voturi abtinere.

Dl.Preoteasa – Proiectul de hotarare nu a trecut. Trebuiau 12 voturi pentru.

 

PCT.6 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, lotul 727 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 60 mp

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.7 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.15.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges nr.27, lotul 5257, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 800,90 mp, identificat cu IE 107138, precum si a documentatiei de licitatie

Dna Saracila – Cine solicita aici? Cumva dl.dr.Salim? Aici scrie str.Arges. Aici nu scrie cine e, dar nu conteaza, pentru ca oricum e licitatie.

Dl.Preoteasa – Nu am nici o cerere aici.

Se inregistreaza 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (Munteanu).

 

PCT.8 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr.S.10.09.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a unui amplasament in suprafata de 4 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Brizei, pentru amplasarea unui automat de produse sanitare pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.9 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr.S.10.09.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a unui amplasament in suprafata de 4 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului, pentru amplasarea unui automat de produse sanitare pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii locuintei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.87, in baza Legii nr.112/1995, beneficiara Niga Rodica

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PCT.11 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii locuintei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56, in baza Legii nr.112/1995, beneficiara Popa Ionela

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.12 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56G, beneficiara Cucu Angelica     

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.13 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a locuintei si terenului aferent din cadrul imobilului  situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56, beneficiara Leustean Ileana

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.14 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de concesiune nr.39/19.01.1999

Proiectul este retras de initiator.

 

PCT.15 – Proiect de hotarare privind aditionarea Contractului de folosinta nr.1/01.02.2019

Dl.Preoteasa – Se introduce si fiul in contractul de folosinta.

Dl.Chiru – Aici se adauga si 120 m?

Dl.Preoteasa – Nu. Acela s-a scos de pe ordinea de zi. Urmatorul, cel cu folosinta.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

Dl.Primar – La punctul 14, tin sa va anunt, ca este o ciudatenie, un lucru care afecteaza extrem de mult bugetul local. Avem concesiune in Orasul Eforie, respectiv cea de 375 m, cu 24,70 euro/an.

Dl.Preoteasa – Dolari.

Dl.Primar – S-a facut conversia de la dolar la euro. Dar 24 euro/an, 400 m pe Andrei Muresanu, mi se pare …

 

PCT.16 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilelor compuse din locuintele situate la etajul 1 si terenul aferent din localitatea Eforie Nord, str.Republicii nr.10 si nr.6

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.17 – Proiect de hotarare privind aprobarea dezafectarii si demolarii spatiilor cu destinatia de  locuinta situate la etajul 1 al imobilelor din localitatea Eforie Nord, str.Republicii nr.10 si nr.6

Dl.Preoteasa – Avnd in vedere ca aceste 2 proiecte sunt legate, obiectul il face acelasi imobil, daca v-ati exprimat votul pentru proiectul anterior, aici il supuneti la vot si va abtineti sau il respingeti.

Se inregistreaza 17 voturi abtinere.

PCT.18 – Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.23/25.02.2021 privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile teren care apartin domeniului privat al orasului

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.19 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului

Se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu, Nagy).

 

PCT.20 – Proiect de hotarare privind constituirea comisiei sociale in vederea analizarii cererilor conform Legii nr.152/15.07.1998 republicata, modificata si completata si a Legii nr.114/11.10.1996 privind locuintele, republicata, modificata si completata

Dl.Preoteasa – dna.Samson, dna.Abdula, dna.Mincea, dna.Saracila, dl.Nagy, dl.Diaconu. Dl.Andrei a spus ca doreste supleant.

Dl.Nagy – Puteti sa ma puneti si pe mine supleant.

Dl.Chiru – Cineva de la PNL sa fie supleant.

Dl.Preoteasa – Am marit comisia. Trebuie sa fie numar impar. Ieri erau 3 titulari cu 2 supleanti.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

PROIECTE DE HOTARARI SUPLIMENTARE

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei aplicabile pentru organizarea de santier pentru lucrari de utilitate publica realizate in baza autorizatiei de construire

Dl.Munteanu – La art.1, o modificare aici in text “pentru inchiriere teren”  si nu “pentru organizare de santier”. E total diferit.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii suprafetelor unor imobile care apartin domeniul privat al orasului

Dl.Preoteasa – Aici sunt 3 anexe. Acestea vor intra in consiliu. Daca se va adopta, voi redacta si hotararea de consiliu local. Din forma de care mi-ati spus dvs, e scos acel punct.

Dl.Manea – O sa se inventarieze ulterior.

Dl.Chiru – Nu aveti ce sa mai aprobati la terenul acela. El este notat in Cartea funciara.

Dl.Primar – Nu are contract cu Primaria Orasului Eforie. Contractul acela nu reprezinta UAT Eforie. Ala care e in Cartea funciara nu are ca parte Primaria Orasului Eforie si nici nu e semnat de Primaria Orasului Eforie.

Dl.Chiru – Dvs. recunoasteti ca sunteti proprietarii. E notat in carte.

Dl.Manea – E un contract pe constructii, care s-a incheiat cu THR. In acel contract apare o suprafata de teren care apartine Orasului Eforie.

Dl.Primar – Ideea este ca Primaria Orasului Eforie nu incaseaza nimic acolo, decat impozit.

Dl.Chiru – Eu inteleg ca vreti sa blocati proiectul asta.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut