PV sedinta 31.01.2024

Încheiat astăzi, 31.01.2024, în sedință ordinară a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 89 /25.01.2024.

La ședință sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Ciocănel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Munteanu Dumitru,  Nagy Cătălin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor , Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia, Tode Antonela și Tudor Silviu-Antonio.

Lipsește: Chiru Gigi-Christian

Participă: dl. Primar – Robert-Nicolae Șerban, dl Preoteasa Gabriel-Secretar general, dl. Manea Daniel Director Executiv DADPP, dl. Alexandru Bucureșteanu, Șef Serviciu JCAAS.

Domnul Orbocea Daniel – Victor este președinte de ședință conform H.C.L. nr. 333 din 13.12.2023.

Dl. Orbocea: Bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi.  Avem pe ordinea de zi aprobarea proceselor verbale de ședință din data de 21.12.2023 și 04.01.2024 precum și  14  puncte inițiale.

Dnul Orbocea – Supun la vot ordinea de zi.

Se înregistrează 15  voturi „pentru”.

Dnul Orbocea – Mulțumesc.

Dl. Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal de ședință ordinară din data de 21.12.2023.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Dl. Orbocea – Supun la vot aprobarea procesului-verbal de ședință extraordinară din data de 04.01.2024.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301 / 29.11.2023 cu privire la cuantumul valorilor aplicabile în anul 2024 a Taxei Servicii Voluntariat.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.61 din Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul dosarului civil având ca obiect contestația UAT Eforie împotriva Deciziei nr. 5 / 04.01.2024.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (dl. Ciocănel Niculae, dl. Nagy Cătălin-Tiberiu și dl Munteanu Dumitru).

PCT. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii nr. 82E, in suprafata de 69 mp identificat cu I.E. 108040.

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii nr. 82D, in suprafata de 173 mp identificat cu I.E. 107869.

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

 PCT. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Horia nr. F.N., in suprafata de 94 mp identificat cu I.E. 107950.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

 PCT. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Traian nr. F.N., in suprafata de 80 mp identificat cu I.E. 108082.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

 PCT. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Atlas nr. 44, in suprafata de 267 mp identificat cu I.E. 108072.

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

 PCT. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr. F.N., in suprafata de 32 mp identificat cu I.E. 107880.

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 10. – Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 321/29.11.2023.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

PCT. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 2C, in suprafata de 8 mp identificat cu I.E. 107195.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 14 voturi „pentru” și 1 „abținere” (dl. Ciocănel Niculae).

 PCT. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Doctor Cantacuzino nr. F.N., in suprafata de 196 mp identificat cu I.E. 108043.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

 PCT. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Sud, str. Talazului, nr. 31 conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) emis de OCPI Constanta la cererea nr. 186976 / 18.10.2023 pentru imobilul identificat cu I.E. 101433.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (dna Sărăcilă Lucia, dl. Nagy Cătălin-Tiberiu și dl Munteanu Dumitru).

PCT. 14 – Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.    212 / 31.08.2023 și din H.C.L. nr. 346 / 21.12.2023.

Dl. Orbocea– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 15 voturi „pentru”.

Dl. Orbocea –  Declar ședință închisă. Mulțumesc tuturor ! O zi bună!

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.       

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSILIER : ORBOCEA DANIEL – VICTOR

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL ORAȘ EFORIE : PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut