RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 AN 2020

Numele autorităţii sau instituţiei publice: U.A.T. ORAŞUL EFORIE

INDICATORIcodRASPUNS
A.Procesul de elaborare a actelor normative
 La nivel centralLa nivel local
1.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2020A1 259
2.Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod publicA2 259
 
pe site-ul propriuA2_1 259
prin afisare la sediul propriuA2_2 259
prin mass-mediaA2_3 
3.Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normativeA3 
a.persoane fiziceA3_1 
b.asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituiteA3_2 
4.Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativA4 
5.Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituiteA5 
6.Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila care au fost desemnateA6 1
7.Numarul total al recomandarilor primiteA7 
8.Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normativeA8 
9.Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituiteA9 
10.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2020 fara a fi obligatorie dezbatarea publica a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii nr.52/2003,conform art.5)A_10 250
B.Procesul de luare a deciziilor
 La nivel centralLa nivel local
1.Numarul total al sedintelor publice (stabilite de institutiile publice)B1 21
2.Numarul sedintelor publice anuntate prin:
               a.afisare la sediul propriuB2_1 21
               b.publicare pe site-ul propriuB2_2 21
               c.mass-mediaB2_3 
3.Numarul estimate al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publiceB3 22
4.Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-mediaB4 
5.Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publiceB5 
6.Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luateB6 
7.numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului:
          a.informatii exceptateB7_1 
          b.vot secretB7_2 
          c.alte motive (care?)B7_3 
8.Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publiceB8 21
9.Numarul proceselor verbale (minuta) facute publiceB9 21
C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie
 La nivel centralLa nivel local
1.Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala intentate administratiei publice:
         a.rezolvate favorabil reclamantuluiC1_1 
         b.rezolvate favorabil institutieiC1_2 
         c.in curs de solutionareC1_3 

 

Secretar General oraș Eforie

Gabriel PREOTEASA

Sari la conținut