RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 AN 2020

Numele autorităţii sau instituţiei publice: U.A.T. ORAŞUL EFORIE

INDICATORI cod RASPUNS
A.Procesul de elaborare a actelor normative
  La nivel central La nivel local
1.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in 2020 A1   259
2.Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate in mod public A2   259
 
pe site-ul propriu A2_1   259
prin afisare la sediul propriu A2_2   259
prin mass-media A2_3  
3.Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative A3  
a.persoane fizice A3_1  
b.asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite A3_2  
4.Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ A4  
5.Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite A5  
6.Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila care au fost desemnate A6   1
7.Numarul total al recomandarilor primite A7  
8.Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative A8  
9.Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite A9  
10.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2020 fara a fi obligatorie dezbatarea publica a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii nr.52/2003,conform art.5) A_10   250
B.Procesul de luare a deciziilor
  La nivel central La nivel local
1.Numarul total al sedintelor publice (stabilite de institutiile publice) B1   21
2.Numarul sedintelor publice anuntate prin:
               a.afisare la sediul propriu B2_1   21
               b.publicare pe site-ul propriu B2_2   21
               c.mass-media B2_3  
3.Numarul estimate al persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice B3   22
4.Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media B4  
5.Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice B5  
6.Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate B6  
7.numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului:
          a.informatii exceptate B7_1  
          b.vot secret B7_2  
          c.alte motive (care?) B7_3  
8.Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice B8   21
9.Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice B9   21
C. Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie
  La nivel central La nivel local
1.Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala intentate administratiei publice:
         a.rezolvate favorabil reclamantului C1_1  
         b.rezolvate favorabil institutiei C1_2  
         c.in curs de solutionare C1_3  

 

Secretar General oraș Eforie

Gabriel PREOTEASA

Sari la conținut