DEZBATERI ANUL 2020

Anunt

cu privire la Informarea si Consultarea publicului privind: “PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI EFORIE IN FAVOAREA PROPRIETARILOR DE CONSTRUCTII AMPLASATE PE ACESTEA”

Skip to content