DEZBATERI ANUL 2020

Dezbatere Publică

Anunț cu privire la Informarea și consultarea publicului privind „Proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile in Orașul Eforie pentru anul fiscal 2021” …

Anunt

cu privire la Informarea si Consultarea publicului privind: „PROIECT DE HOTARARE APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI EFORIE PENTRU ANUL 2020”

Anunt

cu privire la Informarea si Consultarea publicului privind: „PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI EFORIE IN FAVOAREA PROPRIETARILOR DE CONSTRUCTII AMPLASATE PE ACESTEA”

Sari la conținut