Anunturi si comunicate

HCL 43 din 31.03.2020

Art. 1 – În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut în HCL nr. 41/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru Oraşul Eforie pentru anul 2020 precum şi prin alte hotărâri ale Consiliului Local Eforie se prorogă pentru 30 iunie inclusiv. Art. 2 Termenul de 30 iunie 2020 se aplică şi pentru acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al oraşului Eforie, pentru depunerea declaraţiilor de impunere al căror termen prevăzut era 31.03.2020. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie …

citește mai mult

HCL 42 din 31.03.2020

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija Secretarului General al oraşului Eforie …

citește mai mult

HCL 41 din 31.03.2020

Art. 1 – Se aprobă completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr. 226/29.11.2019, în sensul că la Capitolul IV Funcționarea Consiliului local, după articolul 32 se introduce un nou articol 321, cu următorul cuprins: Art. 32– În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte asemenea situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local …

citește mai mult

HCL 40 din 31.03.2020

Art. 1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Eforie. Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie. Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie …

citește mai mult

ÎNREGISTRARE DECES STARE DE URGENȚĂ

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020; În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces; Vă aducem la cunoștință următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces: 1. MEDICUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ de la nivelul spitalului/unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza UAT Eforie va transmite prin intermediul poștei electronice securizate la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro sau la numărul de fax 0241.748979, următoarele ….

citește mai mult

AUDIENTE CONSILIERI MARTIE 2020

Programare intalniri ale consilierilor locali cu cetateni ai orasului. Luna Martie 2020. Izet Hasan Levent Data 05.03.2020 Ora 14:00 – 16:00 Locatia: Sala de sedinte a Consiliului Local Eforie, Niculescu Aurel …

citește mai mult
Skip to content