H.C.L. 135 din 14.07.2020

H O T A R A R E

privind repartizarea unor locuințe care să respecte

anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

  • Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
  • Raportul DADPP,
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
  • Sentinta civila nr.744/CA/01.06.2016 a Tribunalului Constanta rămasă definitivă prin Decizia civila nr.203/CA/10.03.2017 a Curtii de Apel Constanta, pronunțate în Dosarul Civil nr. 6104/118/2015,
  • Prevederile Legii nr.114/11.10.1996 privind locuintele, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
  • Codul civil.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.b și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1 – Se aprobă acordarea/repartizarea, cu prioritate și celeritate, de locuințe care să respecte anexa nr. 1 din Legea nr.114/1996, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în funcție de disponibilitatea locuințelor conforme existente pe raza UAT Eforie.

Art. 2 – Se aproba ca SC Efo Urban SRL sa incheie contractele de inchiriere conform HCL nr.244/28.11.2018, privind aprobarea contractului cadru pentru locuintele administrate de SC Efo Urban SRL, în baza actelor specifice, conform legislației în vigoare.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……14……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 14.07.2020

Nr. 135

ANEXĂ nr. 1 la HCL nr. 135 / 14.07.2020

Nr. crt

NUME și PRENUME

Membrii de familie

Observații

1

AHMED ALTÎNA

AHMED MELISA-fiică

AHMED EDIE- fiică

AHMED DENIS-GABRIEL- fiu

AHMED ANA-MARIA- fiică

LUPAȘCU ION-concubin

 

2

AHMED ANIFE 

AHMED MIRELA CICEC- fiică

AHMED SIBEL – fiică

AHMED ARMANI- fiu

 

3

AMET ALTÎNA

AMET ANAMARIA-fiică

AMET NAGIE-fiică

SINAN SAMIR-concubin

 

4

AMET SOMA

ISMAIL ECHEREM-concubin

 

5

MEMET EMINE

CERCHEZ METIN-decedat

CERCHEZ IASEMIN – fiu

CERCHEZ ONUR- fiu

Repartizat locuinta prin H.C.L. nr. 91/28.05.2020

6

IAIA SELVIE-decedată

CERCHEZ MERT

 

7

MEMET ALI

 

IAIA LEILA-concubină

MEMET EBRU- fiu

IAIA ERKAL- fiu

MEMET ARCAN- fiu

IAIA GEANA-fiică

 

8

ION MIRELA-ELENA

ION ELENA-MARIANA – fiică

 

9

MEMET BAIRAM

MEMET NAZAR- fiică

 

10

MEMET FATME

MEMET LOREDANA-BIANCA- fiică

ENACHE GEANSER -fiică

MEMET GENGHIZ- fiu

ENACHE VASILE- concubin

 

11

MEMET IUSUF

 

 

12

MEMET CHIAZIM

 

 

13

MEMET RAMADAN

MEMET NAZAR- fiică

MEMET GEANSER- fiică

MEMET NAGIE-soție

Repartizat locuință prin H.C.L. nr. 232/31.10.2018

14

MEMET SAMIL

MEMET MIUJGHIAN-soție

Repartizat locuință prin H.C.L. nr. 91/28.05.2020

15

MEMET SEVER

IBRAM RITA-concubină

 

16

MEMET SEVIGEAN

SINAN CICHI MIHAI- fiu

MEMET ELPIDA-ELISA- fiică

MEMET DENISA-BURGHIU- fiică

MEMET EMIRGEAN- fiu

GILICĂ CLAUDIU MIHAI-concubin

 

17

MEMET SURAJ

MEMET BAHAR-soție

MEMET ELISA- fiică

Repartizat locuință prin H.C.L. nr. 232/31.10.2018

18

MURAT GHIULGIAN

MURAT MIHAI- soț

AMET CRISTINA-SEVGHI- fiică

AMER ERSIN-GHIUNI- fiu

AMET NAGIE- fiică

 

19

MUSTAFA ELFI

MUSTAFA RUFAT-soț

MUSTAFA ILDIZ -fiică

MUSTAFA DENIS-fiu

Repartizat locuință prin H.C.L. nr. 232/31.10.2018

20

MUSTAFA ATIȘE

SINAN ȘAPĂ- concubine

MUSTAFA DENIS- fiu

 

21

SULIMAN EDIE

SULIMAN MENDERIS-GEORGIAN- fiu

SULIMAN SILBELGIAN- fiică

SULIMAN MIHAI-GEORGIAN-soț

 

22

SULIMAN EMINE

IUSMEN CADÎR- fiu

SULIMAN MELEC- fiică

SULIMAN SALI- fiu

SULIMAN TURCHIAN-fiică

SULIMAN AIȘE-fiică

Repartizat locuință prin H.C.L. nr. 91/28.05.2020

23

AMIS AIȘE

AMIȘ SIMAVIS- fiică

AMIȘ NAZAR- fiică

AMIȘ PANAR- fiu

AMIȘ AGER- fiică

SULIMAN SALI -concubin

 

24

AMET VANDANA

AMET EMER-soț

AMET EZEL-fiu

 

Sari la conținut