Consiliul Local Eforie

HCL 18 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind aprobarea incheierii contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii...

citește mai mult

HCL 17 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr.217/26.11.2020  inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului...

citește mai mult

HCL 16 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport din Eforie Nord, str. M.Kogălniceanu pentru un numar de maxim 25 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de...

citește mai mult

HCL 15 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind  prelungirea termenului stipulat in  HCL nr.228/22.12.2020 Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, -Raportul Serviciului...

citește mai mult

HCL 14 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al...

citește mai mult

HCL 13 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020   Consiliul Local Eforie, Avand in vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului...

citește mai mult

Primăria Oraşului Eforie


Sediul – Eforie Sud Str. Progresului nr. 1, Cod poştal 905360, Jud. Constanţa

Telefon 0241/748633; 0241/748149 | Fax 0241/748979

Pagina de internet www.primariaeforie.ro | Email secretariat@primariaeforie.ro

Sari la conținut