Consiliul Local Eforie

H.C.L. 184 din 16.09.2020

H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie Consiliul Local Eforie, Avand în vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, -Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, -Raportul de...

citește mai mult

H.C.L. 183 din 13.09.2020

H O T Ă R Â R E privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2020-2021 Consiliul Local Eforie, Având în vedere: -Proiectul de hotarare...

citește mai mult

H.C.L. 182 din 13.09.2020

H O T Ă R Â R E privind aprobarea scenariului de funcționare pentru Creşa Oraşului Eforie la începutul anului şcolar 2020-2021 Consiliul Local Eforie, Având în vedere: -Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie, - Raportul Serviciului Juridic,...

citește mai mult

PROCES VERBAL 13.09.2020

            Incheiat astazi, 13.09.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară în biroul secretarului general al orașului Eforie, situat în sediul Primăriei orașului Eforie din loc. Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, jud. Constanța. La...

citește mai mult

Primăria Oraşului Eforie


Sediul – Eforie Sud Str. Progresului nr. 1, Cod poştal 905360, Jud. Constanţa

Telefon 0241/748633; 0241/748149 | Fax 0241/748979

Pagina de internet www.primariaeforie.ro | Email secretariat@primariaeforie.ro

Skip to content