PROCES VERBAL 06.05.2021

Incheiat astazi, 06.05.2021, in sedinta extraordinara-de îndată a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară în biroul secretarului general al orașului Eforie, situat în sediul Primăriei orașului Eforie, strada Progresului, nr. 1, jud. Constanța.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia și Tode Antonela.

Lipsesc: Andrei Vasile, Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor și Tudor Antonio

Participa dl. Preoteasa Gabriel-Secretar gneral oras Eforie și dra. Oprea Alina-Elena, Director Executiv Direcția Economică.

Dna Tode este presedinte de sedinta conform HCL nr. 19 din 25.02.2021.

Dna Tode – Buna ziua! Deschid sedinta extraordinara-de indata din data de 06.05.2021. Avem 1 punct pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 10 voturi pentru ordinea de zi.

 

PCT.1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Eforie pentru anul 2021”

 

Dra Oprea Alina-Elena prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza 10 voturi pentru.

Dna Tode – Multumesc! Declar sedinta inchisa.

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut