PROCES VERBAL 06.07.2020

Incheiat astazi, 06.07.2020, in sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Balmus Vasile, Berheci Georgiana, Chiparu Danut, Ghena Laura, Geacarel Gheorghe, Mincea Anisoara, Negrici Constantin, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Savu Ionut, Tode Antonela.

Lipsesc: Negru Toader Virgil, Izet Hasan Levent, Niculescu Aurel, Apetroaie Vasile, Tudor Silviu Antonio.

Participa dl.Viceprimar Chiparu Danut, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta conform HCL nr. 102/30.06.2020.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta. Avem pe ordinea de zi 3 puncte. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 12 voturi pentru.

PCT.1 – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.60/28.05.2020 privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica precum si a valorii minime de pornire a licitatiei a modulelor in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind modificarea si indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.86/28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judet Constanta

Dl.Manea prezinta raportul de specialitate al DADPP.

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru.

PCT.3 – Proiect de hotarare privind modificarea si indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.87/28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata  in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C1-U2

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru.

Dna Tode –Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut