PROCES VERBAL 07.09.2023

Încheiat astăzi, 07.09.2023, în sedință extraordinară-de îndată a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 292/06.09.2023.

La ședință sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia și Tode Antonela.

Lipsesc: Ciocănel Niculae, Munteanu Dumitru, Nagy Cătălin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor și Tudor Silviu-Antonio.

Participă: dl. Primar – Robert-Nicolae Șerban, dl Bucureșteanu Alexandru – Șef Serviciu JCASS, dna Crețu Cecilia – Șef Serviciu Afaceri Externe și Protocol.

Domnul Orbocea Daniel-Victor, este președinte de ședință conform H.C.L. nr. 155 din 31.07.2023.

 

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie.

Dnul Bucureșteanu: Supuneți la vot propunerea pentru o perioadă de 3 luni președintele de ședință.

Dna. Sărăcilă Lucia – Îl propunem pe domnul Chiru Gigi – Christian.

Se înregistrează 11 voturi „pentru”.

 

PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „GREEN TRANSFORMATION IN ACTION”/”TRANSFORMAREA VERDE ÎN ACȚIUNE”  finanțat în cadrul Programului INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA PROGRAMME, OPEN CALL FOR THE OPERATIONS UNDER PO 2- Priority 2 A greener region- “ Specific objective 2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution”/  Programului INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA, APEL DESCHIS PENTRU OPERATIUNILE SUB PO2- Prioritatea 2, O regiune mai verde, „Obiective specifice 2.7. Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare” precum si semnarea de catre U.A.T. Oras Eforie a Declaratiei de partener principal (lider) si aprobarea ca partener in proiect a localitatii Mezdra din Bulgaria.

Dl. Chiru – Supun la vot cine este „pentru”.

Dna Crețu : Contribuția proprie a UAT este în valoare de 293.623,89 lei, iar bulgarii vor aproba separat bugetul lor. Menționăm că sunt bani europeni.

Se înregistrează 11 voturi „pentru”.

 

PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordării unei subvenţii de la bugetul local

Dl. Chiru– Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 11 voturi „pentru”.

 

PCT. 4 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

Dna Crețu: Aici la rectificare avem 539.422 lei TVA inclus, sunt 5 facturi neachitate de la școala din Eforie Nord. Până primim banii de la minister, oamenii lucrează, începe școala,  s-au apucat de montat.

Dl Primar: Este cofinanțare, suportată de bugetul local. Îi rambursăm, sunt bani eligibili.

Dna Cecilia : A doua cheltuială este de 4.000 lei fără TVA, este vorba de licența de AutoCAD pe  care lucrează Claudiu Negrea și are nevoie de ea.

Dl. Chiru – Supunem la vot cine este „pentru”.

Se înregistrează 11 voturi „pentru” .

Dl. Chiru –  Declar ședință închisă. Mulțumesc tuturor ! O zi bună!

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.

Sari la conținut