PROCES VERBAL 18.09.2023

Încheiat astăzi, 18.09.2023, în ședința extraordinară-de îndată a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 294 / 14.09.2023.
La ședință sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Ciocănel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Munteanu Dumitru, Nagy Cătălin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia, Tode Antonela și Tudor Silviu-Antonio.
Lipsesc: Chiru Gigi-Christian și Ganea Valentin.
Participă: dl. Primar – Robert-Nicolae Șerban, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general.

Domnul Chiru Gigi-Christian, este președinte de ședință conform H.C.L. nr. 225 din 07.09.2023.

Dl. Preoteasa – Bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi. Având în vedere lipsa președintelui de ședință, domnul Chiru Gigi-Christian, rog să desemnați din partea dumneavoastră un alt președinte de ședința pentru ședința de astăzi. Propuneri ?
Dna Samson: domnul Orbocea.
Se înregistrează 12 voturi „pentru”.

Avem pe ordinea de zi 3 (trei) puncte.
Dl. Orbocea – Supun la vot ordinea de zi.
Se înregistrează 13 voturi „pentru”.

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Eforie în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ de stat și privat din orașul Eforie în anul școlar 2023-2024.
Dl. Orbocea – Propuneri ?
Dna Sărăcilă – Îl propun la Liceu pe domnul Nagy, deoarece părinți au fost și profesori.
Dl. Preoteasa – Ați observat că față de anul trecut, la liceu avem doar doi reprezentanți în loc de 3 datorită modificării legislației
Dna Berheci – Eu propun pe doamna Pîrvescu Floarea și pe doamna Samson Elisabeta.
Dl. Orbocea – Supunem la vot propunerea doamnei Sărăcilă: Cine este pentru domnul Nagy?
Se înregistrează 3 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” (Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Orbocea Daniel-Victor, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela și Tudor Silviu-Antonio).
Dl. Preoteasa –Pentru doamna Pîrvescu ?
Se înregistrează 10 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere” (Ciocănel Niculae , Munteanu Dumitru și Nagy Cătălin-Tiberiu).
Dl. Preoteasa –Pentru doamna Samson ?
Se înregistrează 9 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere” (Ciocănel Niculae, Munteanu Dumitru, Nagy Cătălin-Tiberiu și Sărăcilă Lucia).

Dl. Preoteasa – Pentru Școala gimnazială Eforie Nord. Anul trecut a fost doamna Tode Antonela și domnul Tudor Silviu-Antonio.
Dl. Primar – Propuneri pentru școala la Eforie Nord
Dna Berheci – Aceeași.
Dna. Mincea – Dacă acceptați.
Dl. Tudor Silviu-Antonio – Eu o propun în locul meu pe doamna Abdula Doina-Geta.
Dl. Preoteasa – Cine este pentru?
Se înregistrează 13 voturi „pentru”.

Dl. Preoteasa – Pentru consiliul de administrație la unitatea de învățământ privat „Grădinița lui Andrei”? Anul trecut era doamna Abdula.
Dna. Abdula – Îl propun pe domnul Tudor Silviu-Antonio
Se înregistrează 13 voturi „pentru”.

Dl. Preoteasa – Pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud. Anul trecut a fost doamna Mincea.
Dl. Orbocea – Propun pe dna Mincea.
Se înregistrează 13 voturi „pentru”.

Dl. Preoteasa – Pentru Consiliul de Administraţie al unității de învățământ antepreșcolar “Creşa nr. 1 – Alice în Ţara Minunilor” cu sediul în loc. Eforie Sud, str. Negru Vodă, nr. 96 jud. Constanța. Anul trecut a fost doamna Berheci.
Dl. Nagy – O propun pe doamna Sărăcilă.
Dl. Izet – O propun pe doamna Berheci.
Dl. Orbocea – Supunem la vot propunerile:
Dl. Preoteasa – Dl. Nagy a propus-o pe doamna Sărăcilă. Cine este pentru?
Se înregistrează 3 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” (Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Izet Hasan-Levent, Mincea Anișoara, Orbocea Daniel-Victor, Pîrvescu Floarea, Samson Elisabeta, Tode Antonela și Tudor Silviu-Antonio).
Dl. Orbocea – Cea de-a doua propunere, dna Berheci. Cine este pentru ?
Se înregistrează 9 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere” (Ciocănel Niculae, Munteanu Dumitru, Nagy Cătălin-Tiberiu și Sărăcilă Lucia).

În sala de ședință intră domnul consilier Diaconu Ovidiu-Ioan.

PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal PARC COVASNA ORAȘ EFORIE.
Dl. Orbocea – Întrebări ?
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”.

PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal PARC ION MOVILĂ ORAȘ EFORIE.
Dl. Orbocea – Întrebări ?
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru”.
Se înregistrează 14 voturi „pentru”.

Dl Orbocea – Mulțumesc ! Declar ședință închisă. O zi bună tuturor !

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.

Sari la conținut