PROCES VERBAL 25.02.2021

Incheiat astazi, 25.02.2021, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio.

Participa dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general oras, dl.Bucuresteanu Alexandru-Sef SJAAC, dl.Manea Daniel-Director DADPP.

Dna Samson este presedinte de sedinta.

Dna Samson – Buna ziua! Suntem toti prezenti. Declar deschisa sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie. Se supune la vot ordinea de zi care are 20 de puncta, plus 3 puncte suplimentare. Din aceasta ordine de zi se retrage punctul 11. Cine este pentru?

Se inregistreaza 17 voturi pentru ordinea de zi.

Dna Samson – Unanimitate. Multumesc!

PCT.1 – Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.01.2021

Se inregistreaza 16 voturi pentru si un vot abtinere (dl.Ciocanel).

PCT.2 – Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Eforie           

Dna Abdula – O propun pe dna Tode.

Dl.Andrei – O propun pe dna Doina Abdula.

Se inregistreaza 16 voturi pentru dna Tode si 15 voturi abtinere si 1 vot pentru dna Abdula.

Dna Samson – Va multumesc pentru  increderea si rabdarea pe care ati avut-o cu mine!

PCT.3 – Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie pentru constituirea comisiei in vederea vanzarii spatiilor comerciale conform Legii nr.550/2002

Dna Tode – Ieri, la comisie, s-au facut propuneri: dna Mincea, dna Abdula, dl Munteanu, dl.Diaconu.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie pentru anul scolar 2021 – 2022

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.6 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile teren care apartin domeniului privat al orasului

Dl.Chiru – Era vorba ca se suplimenteaza.

Dl.Preoteasa – Comisia nu a finalizat procesul verbal. O sa intre la urmatoarea sedinta.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.7 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd.Tudor Vladimirescu, in suprafata de 121 mp, lot 40 (119) partial din parcelarea SA Techirghiolul

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.8 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 11) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului, in suprafata de 326 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se inregistreaza 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Ciocanel Niculae).

PCT.9 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 3) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Nicolae Titulescu, lotul 5439 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 157,91 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Ciocanel Niculae).

PCT.10 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 4) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, lotul 2117 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 28 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Ciocanel Niculae).

PCT.11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 2) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Alexandru Lapusneanu, lotul 587 partial, in suprafata de 179 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Proiectul de hotarare se retrage.

PCT.12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 4) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, in suprafata de 103 mp, precum si a documentatiei de licitatie

Se supune la vot si se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.13 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Ion Movila nr.8, in suprafata de 137 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru si 3 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ciocanel Niculae).

PCT.14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2464, 2465, 2120, 2121, 2122 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 311 mp si o suprafata indiviza de 73,50 mp din suprafata totala de 147 mp care reprezinta cale de acces

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PCT.15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 595 mp si o suprafata indiviza de 24,25 mp din suprafata totala de 97 mp care reprezinta cale de acces

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

 PCT.16 – Proiect de hotarare privind  aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 2) ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata indiviza de 16 mp din suprafata totala de 946 mp

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.17 – Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol

Dl.Chiru – Se supune la vot si transferul de patrimoniu cu valoare de inventar?

Dna Tode – Cu valoare de inventar.

Dl.Preoteasa – Cu titlu oneros, adica cu valoarea pe care o avem in inventar, 45 euro/mp.

Dl.Chiru – Noi aprobam transferul patrimoniului in baza hotararii, pe bani.

Dl.Preoteasa – In baza solicitarii orasului Techirghiol, pentru ca instanta nu ne-a obligat deocamdata.

Dl.Chiru – Dar noi vorbim de transfer nu cu titlu gratuit.

Dl.Preoteasa – Cu titlu oneros.

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

PCT.18 – Proiect de hotarare privind inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Orasului Eforie

Dna Tode – Aici s-a facut amendamentul pana la 31 martie.

Se supune la vot si se inregistreaza 16 voturi pentru si 1 vot abtinere (dl.Munteanu).

PCT.19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabilieste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

PCT.20 – Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Soarelui, in suprafata de 60 mp, din parcelarea Movila Techirghiol

Se supune la vot si se inregistreaza 15 voturi pentru si 2 voturi abtinere (Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

PROIECTE DE HOTARARI SUPLIMENTARE

 1.Proiect de hotarare privind modificarea titularului si a membrilor familiei din Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014, Act aditional nr.148/18.09.2019

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

2.Proiect de hotarare privind angajare apărător ales pentru UAT Eforie

Dl.Chiru – Raman la varianta de a discuta astazi solicitarea unui termen in instanta pentru angajarea unui avocat, in cunostinta de cauza. Cred ca aceasta responsabilitate trebuie sa revina consiliului, nu unei persoane desemnate, fie ea si secretarul orasului. Este o chestiune foarte delicata. Aici vorbim de niste colegi care au ajuns, personal cred ca din cauza unui orgoliu s-a ajuns in situatia asta. Toata lumea e cu ochii pe dosarul asta. Eu nu vreau ca noi sa patim mai departe asa cum vor pati colegii nostri. Si atunci va propun sa gasim o varianta in care nici domnul secretar sa nu dea explicatii mai tarziu, nici eu sa nu dau cu subsemnatul pe undeva. O sa-i cerem domnului secretar, daca va fi mandatat, sa ne prezinte punctul de vedere al avocatului pe parcursul procesului si concluziile. Inainte de a fi depuse, sa fie prezentate consiliului. Sa fim in cunostinta de cauza de modul in care suntem aparati.

Dna Tode – Spuneti din partea consiliului. Adica din partea dumneavoastra sa vina un nume, doua nume, trei nume si noi sa facem o alegere?

Dl.Chiru – Nu. Eu va propun o procedura cat se poate de transparenta.

Dl.Munteanu – Domnule secretar, am vrea sa vedem si noi rechizitoriul.

Dl.Bucuresteanu – Noua, ca institutie, nu ne-a fost comunicat.

Dl.Chiru – Cand angajam aparator, sa stim si noi ce e acolo.

Del.Preoteasa – Parti din rechizitoriu am tot citit din presa. Deocamdata, ce ni s-a comunicat este acea citatie.

Dna Tode – Ca varianta, din punct de vedere juridic, este ca avocatul sa vina din partea consiliului?

Dl.Preoteasa – Se face de catre partea executiva a UAT. Adica aparatul de specialitate al primarului.

Dna Tode – Veniti cu propunerile si se supune la vot.

Dna Abdula – Nu avem cum sa facem noi propunerile.

Dl.Preoteasa – Am ajuns in aceasta situatie intrucat, daca primarul in functie nu aparea in acest dosar ca si subiect, este conflict de interese. Numai atunci puteam sa supun consiliului. Deci se putea face direct de aparatul de specialitate al primarului.

Dl.Bucuresteanu – Pentru ca deja din 2012 avem o hotarare de consiliu care mandateaza primarul de la momentul respectiv sa angajeze aparator ales pentru consiliu.

Dl.Preoteasa – Parte este UAT Eforie prin primar si va fi conflict de interese. De aceea am adus acest proiect in consiliu.

Dl.Chiru – Cred eu ca asa ar fi mai correct.

Dl.Preoteasa – Aici nu este consiliul parte. Este orasul in integritalitatea lui.

Dl.Chiru – Licitatia este facuta pe UAT, asta nu inseamna ca consiliul nu este responsabil. Va recomand prieteneste, nu apelati la serviciile unui avocat care a mai avut contract cu institutia.

Dl.Bucuresteanu – In nici un caz. Cineva care nu a mai avut contract cu institutia niciodata.

Se supune la vot si se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi abtinere (Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu).

3.Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 6/28.01.2021 avand in vedere încetarea activităţii în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi schimbarea destinaţiei clădirilor

Se supune la vot si se inregistreaza 11 voturi pentru si 6 voturi abtinere (Ciocanel Niculae, Chiru Gigi-Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Saracila Lucia).

Dna Tode –  Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

CONSILIER                                                   SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

TODE ANTONELA                                                         PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut