PROCES VERBAL 30.04.2020

Incheiat astazi, 30.04.2020, in sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina Geta, Apetroaie Vasile, Balmus Vasile, Chiparu Danut, Ghena Laura, Geacarel Gheorghe, Izet Hasan Levent, Mincea Anisoara, Negrici Constantin, Niculescu Aurel, Negru Toader Virgil, Samson Elisabeta, Savu Ionut, Tode Antonela, Tudor Silviu Antonio.

Participa dl. Primar Serban Robert-Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS.

Sedinta se desfasoara prin videoconferinta.

Proiectele de hotarari sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Eforie si de rapoartele compartimentelor de specialitate.

Dna Tode Antonela este presedinte de sedinta, conform HCL nr. 40/31.03.2020.

Dna Tode – Buna ziua! Declar deschisa sedinta ordinara de astazi, 30 aprilie. Avem pe ordinea de zi 7 puncte si 3 puncte suplimentare. Supunem la vot ordinea de zi.

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.1 – Aprobarea proceselor verbale din data de 31.03.2020 si 15.04.2020.

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.2 – Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în oraşul Eforie pentru anul 2021

Se inregistreaza 11 voturi pentru si 5 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru, dl.Savu).

PCT.3 – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.4 – Proiect de hotarare privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie Anexa 1 la HCL nr. 38/2020

Se inregistreaza 16 voturi pentru.

PCT.5 – Proiect de hotarare privind aprobarea achiziției de expertiză judiciară contabilă

Se inregistreaza 12 voturi pentru si 4 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru).

PCT.6 – Proiect de hotarare privind actualizarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de salubrizare a Orasului Eforie

Se inregistreaza 11 voturi pentru si 5 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru, dl.Savu).

PCT.7 – Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 31 din 07.06.2000

Dna Pirvescu participa la sedinta.

Se inregistreaza 17 voturi pentru.

PUNCTE SUPLIMENTARE

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru exercițiu financiar al anului 2019

Se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru, dl.Savu).

2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru trimestrul I al anului 2020

Se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru, dl.Savu).

3.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 199/11.09.2018

Se inregistreaza 12 voturi pentru si 5 voturi impotriva (dl.Apetroaie, dl.Geacarel, dna Ghena, dl.Negru, dl.Savu).

Dl.Savu – Doamna presedinta, ati putea sa-mi spuneti cum am votat la punctul 5?

Dl.Preoteasa – Ati votat “pentru”.

Dl.Savu – E abtinere. Am gresit.

Dl.Preoteasa – S-a consemnat “pentru”. Multumim! Nu puteti sa reveniti asupra votului.

Dna Tode – Declar sedinta inchisa.

Dl.Primar – Inainte sa inchideti sedinta, vreau sa spun si eu ceva. Cred ca colegii din PSD realizeaza ca la ultimul punct au votat impotriva aducerii gazelor in Eforie Sud. Va doresc o zi frumoasa!

Dl.Savu – La punctul 5 am vrut sa spun “abtinere”. Daca vreti sa modificati. Multumesc!

Dl.Preoteasa – Nu se mai poate face modificarea. Orice punct care a fost discutat pe ordinea de zi, nu se mai poate reveni asupra lui in aceeasi sedinta. Dna Pirvescu nu a fost contorizata la voturi cand nu a fost online.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER TODE ANTONELA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut