H O T Ă R Â R E Comitetul Local pentru Situații de Urgență Eforie, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.01.2022; Având în vedere: - Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificata...