ANUNȚ PUBLIC

ÎNREGISTRARE DECES STARE DE URGENȚĂ

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului 195/2020; În vederea limitării contactului ofițerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptățite să solicite înregistrarea actelor de deces; Vă aducem la cunoștință următoarea procedură de transmitere a documentelor privind înregistrarea în registrele de stare civilă a actelor de deces: 1. MEDICUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ de la nivelul spitalului/unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie aflați pe raza UAT Eforie va transmite prin intermediul poștei electronice securizate la adresa de e-mail secretariat@primariaeforie.ro sau la numărul de fax 0241.748979, următoarele ….

Skip to content