Registrul pentru Evidența Hotărârilor Autorității Deliberative 2020

131.01.2020Aprobare deviz general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Gradinita cu program prelungit EN"
231.01.2020Propunere calificativ la evaluare performante profesionale individuale secretar general an 2019
331.01.2020Aprobare retea scolara unitati de invatamant preuniversitar OE an scolar 2020-2021
431.01.2020Aprobare plan actiuni si lucrari de interes local pt anul 2020
531.01.2020Acordare 500 kg/familie lemne de foc pt incalzire sezon rece 2019-2020
631.01.2020Completare HCL nr.98/2019 cu beneficiar Dragomir George
731.01.2020Modificare termene din HCL nr.253/2018 prelungire 6 luni, Lica Alexandrina
831.01.2020Modificare termene din HCL nr.135/2019 prelungire 6 luni, Niga Vasile
931.01.2020Corectare eroare materiala HCL nr.184/2019 Visinoae Andrei si Ionela
1031.01.2020Modificare HCL nr.80/2019, str.Mugurilor in loc de str.Faleza, Jecu Nicolae
1131.01.2020Completare HCL nr.122/2018 cu moneda in care este aprobata redeventa
1231.01.2020Aprobare prelungire contract inchiriere nr.1/2014, SC Pro Diagnostic SRL
1331.01.2020Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 84 mp, EN, str.Diamant
1431.01.2020Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 59 mp, ES, str.M.Eminescu
1531.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare directa teren 433 mp, ES, str.Progresului
1631.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare prin licitatie publica teren 390 mp, EN, str.V.Alecsandri
1731.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare prin licitatie publica teren 149 mp, EN, str.M.Kogalniceanu
1831.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 1013 mp, EN, str.Brizei
1931.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren110 mp, EN, str.Panselelor
2031.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 77 mp, EN, str.Panselelor
2131.01.2020Aprobare raport de evaluare si vanzare teren prin licitatie publica teren 203 mp, EN, str.Grivita
2231.01.2020Revocare HCL nr.92/2015 si HCL nr.245/2017
2331.01.2020Incetare folosinta asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr.15/2003
2431.01.2020Aprobare incheiere protocol de colaborare pentru colectare si valorificare deseuri ambalaje cu SC Green Point Management SA
2531.01.2020Aprobare incheiere contract comodat cu SC Efo Urban SRL pt autoutilitara WV
2631.01.2020Actualizare stat de functii si organigrama UAT Eforie
2720.02.2020Constatare incetare de drept mandat de consilier local si declarare loc vacant in cadrul CLE
2820.02.2020Aprobare BVC OE
2920.02.2020Actualizare HCL nr.68/14.06.2019
3027.02.2020Validare mandat consilier local Berheci Georgiana
3127.02.2020Aprobare numar si cuantum burse aferente an scolar 2019-2020 pt invatamantul preuniversitar UAT Eforie
3227.02.2020Constituire drept de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in domeniul privat al UAT Eforie in favoarea proprietarilor constructiilor amplasate pe acestea
3327.02.2020Modificare HCL nr.15/2020
3427.02.2020Completare ROF activitati comerciale aprobat prin HCL nr.95/2016
3527.02.2020Aprobare valoare si durata realizare "Sistem informatic integrat pentru gestionare geospatiala GIS"
3627.02.2020Aprobare valoare si durata de realizare obiectiv investitii PUZ-uri
3727.02.2020Aprobare valoare si durata de realizare obiectiv de investitii "Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public OE"
3827.02.2020Completare si actualizare inventar bunuri care alcatuiesc domeniul privat al OE
3927.02.2020Aprobare oportunitate vanzare prin licitatie publica teren 434 mp, ES, str.Campului
4031.03.2020Alegere presedinte de sedinta CLE - Tode Antonela
4131.03.2020Completare ROF CLE aprobat prin HCL nr.226/29.11.2019
4231.03.2020Rectificare BVC
4331.03.2020Stabilirea unor masuri fiscale
4431.03.2020Suspendarea temporara a CNI Promovare Turistica precum si a raporturilor de munca pt salariatii care isi desfasoara activitatea in aceste centre
4531.03.2020Suspendarea temporara a activitatii pentru unele institutii aflate in subordinea CLE
4615.04.2020privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
4715.04.2020privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie – Anexa 1 la HCL nr. 38/2020
4815.04.2020privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”
4915.04.2020privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE”
5030.04.2020privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2021
5130.04.2020privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
5230.04.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru exercițiu financiar al anului 2019
5330.04.2020privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Eforie pentru trimestrul I al anului 2020”
5430.04.2020privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 199/11.09.2018
5530.04.2020privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie Anexa 1 la HCL nr. 38/2020
5630.04.2020privind aprobarea achiziției de expertiză judiciară contabilă
5730.04.2020privind actualizarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Serviciului de salubrizare a Oraşului Eforie
5830.04.2020privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 31 din 07.06.2000
5928.05.2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
6028.05.2020Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor module in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare
6128.05.2020Privind modificarea HCL nr.229/2019 privind aditionarea Contractului de concesiune nr.7/11.12.2009
6228.05.2020Aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie – Liceul Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud, pentru anul scolar 2019 - 2020, semestrul II
6328.05.2020Modificarea anexei la HCL nr.31/27.02.2020 avand in vedere aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2019 – 2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie
6428.05.2020Dezmembrarea imobilului cu numar cadastral 100888
6528.05.2020Trecerea unor imobile teren din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului
6628.05.2020Modificarea unui termen din HCL nr.100/28.06.2019 avand in vedere vanzarea terenului in suprafata de 278 mp, aferent locuintei situata in Eforie Sud, str.Negru Voda nr.40, catre Bosno Lucia, completata prin HCL nr.38/27.02.2020
6728.05.2020Aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999
6828.05.2020Modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 375 din anexa 1 la HCL nr.38/2020, avand in vedere completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie
6928.05.2020Modificarea Contractului de concesiune nr.45/29.08.1997 titular Arhiepiscopia Tomisului
7028.05.2020Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului
7128.05.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 103 mp
7228.05.2020Aprobarea Raportului de evaluare nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Dorobantilor, lot 502 partial din parcelarea Zona B, in suprafata de 13 mp care face parte din terenul in suprafata totala de 218 mp, identificat cu IE 106758
7328.05.2020Aprobarea Raportului de evaluare nr.9923/15.05.2020 ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Talazului, lot 16 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 356 mp identificat cu IE 106003
7428.05.2020Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vega, lot 290 partial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 55 mp,
7528.05.2020Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.3741/12.02.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr.4, lot 23 careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 338 mp, precum si a documentatiei de licitatie
7628.05.2020Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 388 mp, identificat cu IE 106853, precum si a documentatiei de licitatie
7728.05.2020Actualizarea suprafetei unor imobile teren care fac parte din domeniul privat al orasului
7828.05.2020Aprobarea instituirii dreptului de servitute de trecere in favoarea UAT Eforie asupra imobilului proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL identificat cu IE 101219
7928.05.2020Aprobarea procedurii de autorizare pentru lucrarile de bransament/racord executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta pe raza Orasului Eforie
8028.05.2020Aprobarea studiului de fezabilitate “Extindere retea electrica de interes public zona strada Garii, localitatea Eforie Nord, judet Constanta”
8128.05.2020Inventarierea in domeniul privat al orasului a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei “Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”
8228.05.2020Aprobarea Procesului verbal nr.32727/12.12.2019 al comisiei constituita prin HCL nr.106/29.06.2016, modificata prin HCL nr.183/03.11.2016,HCL nr.63/31.05.2017,HCL nr.200/27.09.2018, HCL nr.2/30.01.2019
8328.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U4
8428.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U9
8528.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, et.2, ap.9, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U9
8628.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C4-U4
8728.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C1-U2
8828.05.2020Aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.C, et.1, ap.5, judetul Constanta, Carte funciara nr.103413-C3-U5
8928.05.2020Aprobarea Procesului verbal nr.5027/28.02.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019
9028.05.2020Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020 in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri
9128.05.2020Aprobarea planului de masuri pentru repartizarea unor locuinte care sa respecte anexa nr.1 din Legea nr.114/1996
9228.05.2020Aprobarea incheierii unui act aditional la protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer in Orasul Eforie incheiat cu SC Greenpoint Management SA
9328.05.2020Aprobarea parteneriatului propus de Centrul Ceh Bucuresti pentru anul 2020
9428.05.2020Aprobarea organizarii Festivalului “Cant si joc pe plai dobrogean”
9528.05.2020Aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”
9628.05.2020Modificarea art.1 a HCL nr.124 din 31.07.2017 prin care s-a aprobat contractarea de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 24.000.000 lei
9728.05.2020Aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări
9828.05.2020Aprobarea unor casari
9928.05.2020Unele măsuri financiar-bugetare
10028.05.2020Prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D
10128.05.2020Aprobarea Procesului verbal al comisiei nr.8985/22.05.2020
10230.06.2020Alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al orașului Eforie
10330.06.2020Reglementarea temporară a circulației pe bd. Tudor Vladimirescu din loc. Eforie Nord și str. Faleza / Dezrobirii din loc. Eforie Sud
10430.06.2020Campania de sterilizare a cainilor de rasa comuna in Orasul Eforie
10530.06.2020Incetarea Contractului de inchiriere nr.05/2015
10630.06.2020Reluarea activitatii la Gradinita “Albatros” pe durata vacantei de vara
10730.06.2020Reluarea activitatii la Cresa Oras Eforie pe durata vacantei de vara
10830.06.2020Aprobarea tarifelor pentru inchirierea teatrelor de vara din Orasul Eforie
10930.06.2020Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului
11030.06.2020Actualizarea suprafetei unor imobile care fac parte din domeniul privat la Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr.38/2020
11130.06.2020Constituirea unui drept de servitute pentru lotul nr.346 din parcelarea Tuzla Techirghiol
11230.06.2020Prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr.01/02.12.2019
11330.06.2020Modificarea Contractului de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008
11430.06.2020Aprobarea prelungirii termenului din HCL nr.147/29.08.2019
11530.06.2020Aditionarea Contractului de concesiune nr.72/09.09.1998 si completarea anexei nr.1 la HCL nr.38/2020
11630.06.2020Modificarea suprafetei imobilelor teren cu numar de inventar 708 si 711 din
11730.06.2020Aditionarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999
11830.06.2020Aditionarea Contractului de concesiune nr.119/19.04.1999
11930.06.2020Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.7092/19.03.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Neptun prin lotul 835, lot 7 (CFR), parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 121 mp, identificat cu IE 106260 precum si a documentatiei de licitatie
12030.06.2020Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.30560/5/22.11.2019, ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot 751, parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638, inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp
12130.06.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sus, strada Sirius nr.17, lot 727 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp
12230.06.2020Trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al orasului/scoaterea din functiune si transmiterea gratuita catre Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral
12330.06.2020Completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, Cap.2, Sectiunea a 7-a Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea
12430.06.2020Aprobarea Procedurii pentru identificarea si sanctionarea unor categorii de utilizatori care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor
12530.06.2020Aprobarea transferului prin contract de vanzare-cumparare a capacitatilor energetice realizate in Zona Barbosu, localitatea Eforie Sud, Oras Eforie, aferente investitiei „Electrificare/extindere retea electrica de interes public din Zona Barbosu, lotizari si blocuri, Eforie Sud, judet Constanta”
12630.06.2020Aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Chirvasuta Ioana Anca
12730.06.2020Modificarea și completarea Regulamentului pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare ale oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale aprobat prin HCL nr. 257/28.11.2018
12830.06.2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Eforie
12930.06.2020Completarea Planului de Pază, Ordine și Siguranță Publică al orașului Eforie
13030.06.2020Inchirierea unui teren in suprafata de 15.200 mp pentru organizare de santier catre ABADL
13130.06.2020Punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Bazei Sportive din Eforie Nord pentru un numar de maxim 15 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive
13206.07.2020privind modificarea și completarea HCL nr. 60/28.05.2020 privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică precum și a valorii minime de pornire a licitației a modulelor în suprafață de 5 mp fiecare, situate în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare
13306.07.2020privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 86 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.D, parter, ap.4, judetul Constanta
13406.07.2020privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 87 din 28.05.2020 privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in localitatea Eforie Nord, str.23 August bl.A, parter, ap.2, judetul Constanta,Carte funciara nr.103413-C1-U2
13514.07.2020"privind repartizarea unor locuințe care să respecte anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996"
13614.07.2020privind aprobarea intocmirii documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de transport calatori
13730.07.2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Eforie
13830.07.2020Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul II al anului 2020
13930.07.2020Instituire taxe de publicitate
14030.07.2020Incetarea aplicabilitatii HCL nr.276/19.12.2018 privind imputernicirea reprezentantului Orasului Eforie in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
14130.07.2020Stabilirea unui drept de folosinta pentru un teren in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA
14230.07.2020Aprobarea prelungirii termenului art.7.2.4 din Contractul de superficie nr.3/24.10.2017
14330.07.2020Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Eforie si demolarea imobilului constructie Internat Scolar (C1) si anexele acestuia (C2-C11) situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr.80, judet Constanta, numar cadastral 103881, inscris in Cartea funciara nr.103881 a Orasului Eforie
14430.07.2020Aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu IE 106755
14530.07.2020Modificarea HCL nr.116 din 30.06.2010 –aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Munteanu Elena
14630.07.2020Justificarea unei inscrieri provizorii
14730.07.2020Aditionarea Contractului de folosinta nr.108/05.08.1999
14830.07.2020Modificarea unor termene din HCL nr.138/31.07.2019 –aprobarea suprafetei si a vanzarii terenului aferent celor doua locuinte din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, nr.33
14930.07.2020Modificarea unor termene din HCL nr.92/28.06.2019–privind aprobarea suprafetei si a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei situata in Eforie Sud, str. Abrud (actual str.Atlas) nr.7
15030.07.2020Aditionarea Contractului de folosinta nr.4/19.03.2008
15130.07.2020Modificarea suprafetei unor imobile din HCL nr.38/2020
15230.07.2020Modificarea HCL nr. 108/30.06.2020 – aprobarea tarifelor pentru închirierea Teatrelor de Vară din Orașul Eforie
15330.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 5, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Marii, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 103 mp,
15430.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.6966/30.03.2020, pozitia 2, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.6B, lot 2820 partial, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 59 mp, identificat cu IE 104000, precum si a documentatiei de licitatie
15530.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 4, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dunarii, loturi 327, 329, 330, 388, 389, 390, 391 – lotul 1, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 756 mp, identificat cu IE 106341, precum si a documentatiei de licitatie
15630.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.13182/24.06.2020, pozitia 3, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor, lot 99, parcelarea Sotii Sabo, in suprafata de 267 mp, precum si a documentatiei de licitatie
15730.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 127 mp, identificat cu IE 106745
15830.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL
15930.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721
16030.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL cu nr.S15.02/10.03.2020 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 50 mp, identificat cu IE 106721, precum si a documentatiei de licitatie
16130.07.2020Aprobarea Raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL
16230.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, loturile 130, 131 din parcelarea Eforie Spitalelor Civile Bucuresti, în suprafata de 275 mp
16330.07.2020Aprobarea valorii de vanzare a imobilului teren in suprafata de 72 mp situat in Eforie Nord, str.Mihai Eminescu nr.2B, reprezentand lotul nr.192 (70) din parcelarea SA Techirghiolul
16430.07.2020Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie aprobat prin HCL nr. 38/2020
16530.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Horia, în suprafata de 91 mp
16630.07.2020Radierea imobilului cu numar de inventar 139 din anexa 2 la HCL nr.38/2020
16730.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 127 mp
16830.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Dezrobirii, parcelare Movila Techirghiol, in suprafata de 150 mp din acte (147 mp din masuratori)
16930.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, lot 1778 partial, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 152 mp
17030.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dezrobirii nr.22, lot 39 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata indiviză de 191 mp
17130.07.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a constructiei cu destinatia de locuinta si a terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Oltului nr.27
17230.07.2020Completarea HCL nr.114/30.06.2020
17330.07.2020Modificarea art. 10 lit.a) din Regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Eforie, aprobat prin HCL nr. 95/29.06.2016 cu modificările și completările ulterioare
17431.08.2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
17531.08.2020Actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – Orasul Eforie prin detalierea unor prioritati de investitii
17631.08.2020Aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul Orasului Eforie
17731.08.2020Instituirea unor masuri fiscale
17831.08.2020Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, aprobat prin HCL nr.38/2020
17931.08.2020Modificarea si completarea HCL nr.67/28.05.2020 avand in vedere aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999
18031.08.2020Stabilirea regimului juridic si destinatiei unor suprafete de teren in vederea asigurarii dreptului de trecere pentru proprietarii unor imobile constructii
18131.08.2020Constituirea unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 29 mp in favoarea numitilor Marcu Nicu si Marcu Simona
18213.09.2020"privind aprobarea scenariului de funcționare pentru Creşa Oraşului Eforie  la inceputul anului scolar 2020 - 2021
18313.09.2020privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unitatilor de învatamant preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul școlar 2020-2021
18416.09.2020"privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
18518.09.2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Eforie
18618.09.2020Modificarea art.2 din HCL nr.171/29.08.2019-stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte
18718.09.2020Aprobarea Procesului verbal nr.19381/03.09.2020 al comisiei constituita prin HCL nr.64/31.05.2017, modificata prin HCL nr.200/27.09.2018 si HCL nr.2/30.01.2019
18818.09.2020Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, aprobat prin HCL nr.38/2020
18918.09.2020Modificarea suprafetelor imobilului cu numar de inventar 87 din anexa nr.2 la HCL nr.38/2020
19018.09.2020Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie
19118.09.2020Aprobarea acordarii unei subventii de la bugetul local
19218.09.2020Dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020
19318.09.2020privind justificarea unor înscrieri provizorii
19418.09.2020privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4473 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Eforie, in favoarea SC Covasna Estival 2002 SA, proprietara constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Faleza nr.2
19512.11.2020alegere presedinte de sedinta CLE - Samson Elisabeta
19612.11.2020constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al orașului Eforie în mandatul 2020 – 2024
19726.11.2020privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
19826.11.2020privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforiepentru trimestrul III al anului 2020
19926.11.2020privind modificarea anexei 1 la HCL nr.54/30.04.2020
20026.11.2020Aprobarea completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
20126.11.2020Aprobarea continuarii executarii lucrarilor la obiectivul de investitii “Blocuri locuinte sociale P+8E – Bdul Soarelui Eforie Sud – 124 unitati locative” si aprobarea valorii lucrarilor ramase de executat
20226.11.2020Aditionarea Contractului de concesiune nr.99/13.05.1996
20326.11.2020Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant de stat si privat din Orasul Eforie in anul scolar 2020-2021
20426.11.2020Aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.278/19.12.2018 pentru imobilul situat in Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.22 – Restaurant Cosmos – proprietatea Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM
20526.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol,
20626.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu, in suprafata de 157,61 mp, lot 5439 partial din parcelarea Movila Techirghiol
20726.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, Str.I.C.Bratianu, lot 198 patial din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 60 mp
20826.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.M.Eminescu, reprezentand lotul nr.2117 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 28 mp
20926.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.871/28.07.2006
21026.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificate cu numere cadastrale 77-C3 si
21126.11.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 62 mp identificat cu IE 107076
21226.11.2020Aprobarea raportului de evaluare inregistrat la SC Geco Mec 2003 SRL cu nr.S15.04/10.03.2020, ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 81 mp, identificat cu IE 106691,
21326.11.2020Aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie
21426.11.2020Completarea obiectului de activitate al SC Efo Urban SRL
21526.11.2020Atribuirea in proprietate a unor suprafete de teren aferente locuintelor, conform prevederilor Legii nr.341/2004
21626.11.2020Inchirierea unui teren in suprafata de 10.000 mp situat in Eforie Sud pentru organizare de santier
21726.11.2020Inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier
21826.11.2020Inchirierea unui teren in suprafata de 15.000 mp pentru organizare de santier
21926.11.2020Inchirierea de principiu a unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Nord str.Brizei-
22026.11.2020Inchirierea de principiu a unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Sud str.Progresului - statie autobuze
22109.12.2020privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
22218.12.2020aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 și a numarului burselor scolare pentru semestrul I pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie
22322.12.2020privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie
22422.12.2020Aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2020
22522.12.2020Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Eforie
22622.12.2020Dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 4018 din anexa 1 la HCL nr.38/2020
22722.12.2020Desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor imobile
22822.12.2020Modificarea HCL nr.248/28.11.2018 si a HCL nr.249/28.11.2018
22922.12.2020Aprobarea denumirii strazii si a numerelor administrative a unor imobile din Orasul Eforie
23022.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de 42 mp
23122.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius nr.1, in suprafata de 300 mp, lot 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol
23222.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr.Cantacuzino, reprezentand loturile 773, 774 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 320 mp
23322.12.2020aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 180 mp
23422.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp
23522.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Sirius, lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 300 mp
23622.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 9 mp
23722.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 25 mp
23822.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.I.C.Bratianu nr.49, compus din constructie cu destinatia de locuinta si teren aferent reprezentand loturile nr.202 si nr.204 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 232 mp
23922.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp
24022.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona-Vraja Marii, in suprafata de 20 mp
24122.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 172 mp identificat cu IE 107086
24222.12.2020aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Sirenei, in suprafata de 149 mp, lot 22b din parcelarea Sotii Sabo
24322.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.25 si a terenului aferent
24422.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges nr.27, in suprafata de 800,90 mp lot 5257 din parcelarea Movila Techirghiol
24522.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 9 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 108 mp
24622.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 10 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 144 mp
24722.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 12 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 114 mp
24822.12.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 5) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Perla Marii, in suprafata de 275 mp, identificat cu IE 107144, precum si a documentatiei de licitatie
24922.12.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 3) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 1081 mp, precum si a documentatiei de licitatie
25022.12.2020Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021
25122.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Discoteca Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, in suprafata de 332 mp
25222.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Restaurant Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificat cu numar cadastral 77-C1, inscris in CF nr.102930-C1, in suprafata de 1782 mp
25322.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Hotel Dumbrava situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8
25422.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr.870/28.07.2006, in suprafata de 297 mp
25522.12.2020Aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1) ce stabileste pretul minim de vanzare, si a vanzarii
25622.12.2020Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, reprezentand loturile 5022, 5030, 5031 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp
25722.12.2020Aprobarea semnarii unui proces verbal de vecinatate
25822.12.2020Acordarea dreptului de uz si servitute pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu gaze naturale a imobilelor constructii
25929.12.2020Aprobarea nivelului impozitului asupra mijloacelor de transport prevazut la art.470 alin.5 si alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercitiul financiar 2021
Sari la conținut