Dezbateri Publice

ANUL 2017

LUNA APRILIE - OPIS SI PH SCANATE

1. Proiect de Hotărâre privind declararea unui loc vacant în cadrul Consiliului Local al Oraşului Eforie;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar al anului 2016;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraşului Eforie pentru trimestrul I al anului 2017;
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului desemnat pentru a reprezenta Oraşul Eforie în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”;
5. Proiect de Hotărâre privind revocarea HCL nr. 233/23.12.2016;
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea HCL nr. 106/29.08.2016;
7. Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiei speciale de verificare a dosarelor depuse în baza HCL nr. 152/29.08.2016;

PROIECTE DE HOTARARE

PH pentru introducerea unor cheltuieli suplimentare de executare silita

ANUL 2016

LUNA OCTOMBRIE - Anunt modernizare
Sari la conținut