Hotărâri de Consiliu Local – Anul 2019

H.C.L. 23.12.2019
HCL 275 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie
H.C.L. 19.12.2019
HCL 254 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

HCL 255 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

HCL 256 – privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2019

HCL 257 – privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului oras Eforie – actualizat potrivit Codului Administrativ

HCL 258 -privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei

HCL 259– privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din orasul Eforie

HCL 260 – privind justificarea unor inscrieri provizorii

HCL 261 – privind completarea HCL nr.60/2019

HCL 262 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August prin alee de acces, loturile 709, 690 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 55mp

HCL 263– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 23 August prin alee de acces, locul 709 partial prin parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 22 mp

HCL 264– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in localitatea Eforie Sud, strada Pescarilor nr.13, lotul 4 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 309 mp

HCL 267– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 1081mp

HCL 268 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Vasile Alecsandri prin alee de acces, loturile 193 si 194 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 500mp

HCL 269– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie. localitatea Eforie Sud, strada Talazului, lotul 16 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 356 mp

HCL 270– privind aprobarea majorarii cu 500% a impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul aferent cladirii situata in Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.4 Vila Crinul proprietar Bogdan Emanuela Musata Ruxandra

HCL 271– privind aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.190/29.09.2017 de majorare a impozitului cu 500% pentru imobilul situat in loc. Eforie Nord, str.Traian – Hotel Meteor – proprietar THR Marea Neagra

HCL 272– privind aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.151/23.08.2017 de majorare a impozitului cu 500% pentru imobilul-cladire situat in loc.Eforie Sud, str.Faleza, nr.5- Restaurant Vienez si terasa magazine – proprietatea SC Vienez SRL

HCL 273– privind aprobarea si mentinerea nivelului unor taxe locale in anul fiscal 2020 la acelasi nivel ca in anul fiscal 2019

HCL 274– privind aprobarea constituirii si componentei echipei mobile la interventiile de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Orasului Eforie

H.C.L. 10.12.2019
HCL 252 – privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 10.12.2019

HCL 253– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

H.C.L. 29.11.2019
HCL 224– privind instituirea unor facilitati fiscale

HCL 226– privind aprobarea revizuirii si actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Eforie

HCL 227– privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 3065 din HCL nr.60/2019

HCL 228– privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 149 din HCL nr.60/2019

HCL 231– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Vega, lot nr.290 partial, parcelare Tuzla Techirghiol, in suprafata de 55mp

HCL 233– – privind completarea HCL nr. 51/28.04.2015

HCL 234– privind transmiterea in folosinta gratuita a ‘Conductei apa PEHD DN 560 mm – 2300 ml’ si stabilirea unui drept de uz si servitute

HCL 235– privind prelungirea unor contracte de inchiriere

HCL 236– privind modificarea titularilot si membrilor familiei a unor contracte de inchiriere

HCL 237– privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte sociale

HCL 238– privind anularea pozitiei nr.3 din anexa nr.3 nr.117.28.06.2019

HCL 239– privind modificarea si completarea HCL nr. 60/2019

HCL 240– privind aprobarea raportului de evaluare nr. 30560/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzare prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Alexandru Lapusneanu, lot 587, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 170mp , precum si a documentatiei de licitatie

HCL 241– privind aprobarea raportului de evaluare nr. 30560/8/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Zorilor, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 402mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 242 – privind aprobarea raportului de evaluare nr. 30560/9/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Zorilor, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 377mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 243– privind aprobarea raportului de evaluare nr. 30560/10/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii, in suprafata de 13mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 244– privind aprobarea raportului de evaluare nr, 30560/11/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Republicii , lot 939, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 104 mo, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 245– privind aprobarea raportului de evaluare nr.30560/13/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de pornire al vanzarii, vanzarea prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, FN, loturi 33, 34, 35, 361, 377, 378 partiale, parcelare Tuzla Techirghiol, in suprafata de 1144mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 246– privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1132 din HCL nr. 60/2019

HCL 247– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strafa Plentelor nr. 4, lot 23, careu 1, parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 338mp

HCL 248– privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1968 din HCL nr. 60/2019

HCL 249– privind modificarea unor termene din HCL nr. 248/28.11.2018 si HCL nr. 249/28.11.2018

HCL 250– pricind completarea anexei la HCL nr. 39/02.04.2013

HCL 251– privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul ‘realitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public in orasul Eforie’

H.C.L. 20.11.2019
HCL 223 20.11.2019– privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul ‘Amenajarea Obiectivului Turistic Natural de Utilitate Publica – Lacul Belona, Orasul Eforie’

HCL 222 20.11.2019– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

H.C.L. 31.10.2019
HCL 192 31.10.2019– privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul III al anului 2019

HCL 193 31.10.2019– privind modificarea anexelor 9.1 si 9.2 din HCL nr.38/2019 in sensul ca sintagma ‘secretar’ se inlocuieste cu sintagma ‘secretar general’

HCL 194 31.10.2019– privind incetarea aplicabilitatii HCL nr.14/30.01.2019 si a HCL nr.31/28.03.2019

HCL 195 31.10.2019– privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor fructe si/sau legume proaspete aferente programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT Oras Eforie, Judet Constanta

HCL 196 31.10.2019– privind completarea anexei la HCL nr. 171/29.08.2019

HCL 197 31.10.2019– privind completarea anexei la HCL nr. 171/29.08.2019

HCL 198 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona, in suprafata de 26mp

HCL 199 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona, in suprafata de 81mp

HCL 200 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona, in suprafata de 238mp

HCL 201 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Marii, in suprafata de 388 mp

HCL 202 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafat de 326mp

HCL 204 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Neptun prin lotul 835, lotul 7 (CFR) prin parcelarea Tuzla Techirghiol in suprafata de 121 mp

HCL 205 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 48mp

HCL 207 31.10.2019– privind modificarea tramei stradale si trecerea unor terenuri din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului

HCL 208 31.10.2019– privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor situate in Eforie Nord strada 23 August nr.16, bl. A, B, C, D

HCL 209 31.10.2019– privind completarea anexei la HCL nr. 51/28.04.2015

HCL 210 31.10.2019– privind transmiterea in administrarea Liceului Teoretic Carmen Sylva a unui imobil constructie penru amenajarea spatiu comercializare produse alimentare pentru elevi

HCL 211 31.10.2019– privind stabilirea drepturilor de uz si servitute asupra unor terenuri in favoarea E-Distributie Dobrogea SA

HCL 212 31.10.2019– privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale 103228, 106750, 106868, 106224

HCL 213 31.10.2019– privind aprobarea revocarii concesionarii imobilului care figureaza la pozitia 3 din HCL nr. 12/2019

HCL 214 31.10.2019– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, aleea Mercur, zona Hotel Riviera, loturi 33, 34, 35, 361, 362, 377, 378 partiale din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 1144 mp

HCL 215 31.10.2019– privind completarea HCL nr. 60/2019

HCL 217 31.10.2019– privind modificarea si completarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale stabilite prin HCL nr. 1/2008, modificata si completata prin HCL nr. 83/29.04.2010

HCL 218 31.10.2019– privind corectarea unei erori materiale din HCL nr. 170/29.08.2019

HCL 219 31.10.2019– privind modificarea HCL nr. 248/ 26.11.2013

HCL 220 31.10.2019– privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 512 din HCL nr. 60/2019

HCL 221 31.10.2019– privind modificarea art. 2 din HCL nr. 171/29.08.2019

HCL 190 31.10.2019– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

HCL 191 31.10.2019– privind modificarea si completarea Statutului de functii, a organigramei precum si a bugetului Casei de Cultura Eforie

HCL 30.09.2019
HCL 177/30.09.2019– privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

HCL 178/30.09.2019– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

HCL 181/30.09.2019– privind modificarea HCL nr.103/28.06.2019

HCL 182/30.09.2019– privind modificarea HCL nr.117/28.06.2019

HCL 185/30.09.2019– privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in consiliile de administratie ale institutillor de invatamant de stat din Orasul Eforie in anul scolar 2019-2020

HCL 186/30.09.2019– privind corectarea unei erori materiale din HCL nr. 95/28.06.2019

HCL 187/30.09.2019– privind modificarea si completarea HCL 60/2019

HCL 189/30.09.2019– privind completarea anexelor nr. 1 si nr. 2 la HCL nr. 145/31.07.2019

H.C.L. 29.08.2019
HCL 147– privind modificarea pct.IV „Operatiuni ulterioare licitatiei” a Anexelor – Caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti – din HCL nr. 123/29.06.2018

HCL 148– privind prelungirea termenului de incheiere a contractelor de inchiriere a familiilor / persoanelor prevazute in Anexa nr. 1 la HCL nr. 104/28.06.2019

HCL 149– privind modificarea si completarea HCL 60/2019

HCL 150– privind aprobarea unei trame stradale si justificarea unei inscrieri provizorii

HCL 151– privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu IE 104331

HCL 152– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri

HCL 153– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica, aprobarea unor rapoarte de evaluare in vederea stabilirii valorii de vanzare si vanzarea unor terenuri prin licitatie publica

HCL 154– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Ghiocelului , lot 21, careu 5, Proiect 11/1992, in suprafata de 300mp

HCL 155– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Hortensiei nr. 5, lot 4, careu 4 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 300mp

HCL 156– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Eternitatii , lot 38 din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 288 mp

HCL 157– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 433 mp

HCL 158– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, lot 751 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 274,50mp

HCL 159– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Str. Mihai Eminescu, nr. 2B, lot 192(70) din parcelarea SA Techirghiol , in suprafata de 72 mp

HCL 160– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Str. Mihail Kogalniceanu din parcelarea SA Techirghiol, in suprafata de 269,08 mp

HCL 161– privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Str. Alexandru Lapusneanu, lot 587 partial din parcelarea Eforie Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 179mp

HCL 162– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Zorilor din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafat de 402 mp

HCL 163– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Zorilor din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafat de 377 mp

HCL 164– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str Mihail Kogalniceanu, lot 2 partial din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 149 mp

HCL 165– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii in suprafata de 13 mp

HCL 166– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord,str. Republicii , lot 939 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 104 mp

HCL 168– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord,str. Vasile Alecsandri din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 390 mp

HCL 169– privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord,alee de acces din strada Grivita, loturi 27, 32 partiale din parcelarea Butarascu, in suprafat de 203 mp

HCL 170– privind justificarea unor inscrieri provizorii

HCL 171– privind stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

HCL 172– privind aprobarea oportunitatii prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurilor afectate de contracte de inchiriere incheiate pentru constructia de garaje

HCL 173– privind completarea anexei la HCL nr. 39/02.04.2013

HCL 174– privind modificarea art. 11 din HCL nr. 257/28.11.2018

HCL 175– privind darea in folosinta a terenurilor din domeniul public al UAT Eforie, in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor prevazute in Orasul Eforie in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020”

HCL 176– privind modificarea anexei la HCL 12/30.01.2019

H.C.L. 31.07.2019
HCL 124– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

HCL 125– privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Eforie pentru trimestrul II al anului 2019

HCL 126– privind corectarea erorii materiale din titlul HCL nr. 13/2019

HCL 127– privind inchiderea temporara a traficului pietonal pe aleea de promenada inferioara din loc. Eforie Nord

HCL 128– privind completarea HCL 60/2019 invenarul bunurilor din domeniul privat al Orasului Eforie

HCL 131– privind modificarea HCL nr. 106/30.05.2018 si HCL 190/31.08.2018

HCL 132– privind desemnarea consilierilor locali membri in comisia de evaluare pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor imobile

HCL 134– privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 39/02.04.2013

HCL 141– privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor situate in Eforie Nord strada 23 August nr. 16, bl. A, B, C, D

HCL 142– privind prelungirea termenului de reconfirmare a indeplinirii tuturor criteriilor de acces la locuinta conform HCL 72/28.06.2019

HCL 143– privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare pentru consilieri locali

HCL 144– privind transmiterea unui bun din domeniul public al Judetului Constanta si gestiunea SC RAJA SA in domeniul public al Orasului Eforie

HCL 145– privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate in domeniul privat al Orasului Eforie

H.C.L. 19.07.2019
HCL 123– privind aprobarea cererii de trecere a unui bun din domeniul public al Judetului Constanta in domeniul public al Orasului Eforie
H.C.L. 10.07.2019
H.C.L. 120 din 10.07.2019– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

H.C.L. 121 din 10.07.2019– privind completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Eforie aprobat prin H.C.L. nr. 95/2016 modificata prin H.C.L. nr. 90/2017 si H.C.L. nr. 76/2019

H.C.L. 122 din 10.07.2019– privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 109/30.05.2018 si respectiv a H.C.L. nr. 66/30.05.2019

H.C.L. 28.06.2019
H.C.L. 69 din 28.06.2019– privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Eforie

H.C.L. 70 din 28.06.2019– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie

H.C.L. 71 din 28.06.2019– privind completarea Planului de Paza, Ordine si Siguranta Publica nr. 2274/04.02.2019

H.C.L. 72 din 28.06.2019– privind aprobarea listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri

H.C.L. 73 din 28.06.2019– privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea Teatrelor de Vara din orasul Eforie

H.C.L. 74 din 28.06.2019– privind aprobarea chiriei pentru imobilul – Gradina de spectacol cinematografic Perla – Eforie Nord

H.C.L. 76 din 28.06.2019– privind completarea art.42, Cap. V din Regulamentul aprobat pri HCL nr. 95/2016 modificata prin HCL nr. 90/2017

H.C.L. 89 din 28.06.2019– privind punerea la dispozitie, cu titlul gratuit, a Salii de Sport Eforie Nord, pentru numar de maximum 5 ore pe saptamana catre asociatii si cluburi sportive

H.C.L. 101 din 28.06.2019– privind instituirea unor restrictii temporare de circulatie pe str. Ion Movila si str. Marasti din loc. Eforie Sud

H.C.L. 102 din 28.06.2019– privind aprobarea unui raport de evaluare in vederea stabilirii pretului de vanzare si vanzarea unui teren prin licitatie

H.C.L. 102 anexa din 28.06.2019– caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti

H.C.L. 115 din 28.06.2019– privind completarea anexei la HCL nr. 39/02.04.2013
H.C.L. 116 din 28.06.2019– privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2018-2019 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Orasul Eforie

H.C.L. 117 din 28.06.2019 – privind aprobarea procesului verbal al comisiei nr. 4310 din 21.02.2019 a comisiei constituita prin HCL nr 64 din 31.05.2017 – locuinte sociale situate in Eforie Sud strada Republicii nr.56

HCL 30.05.2019
HCL 59 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile locative situate în loc. Eforie Nord, str. 23 August, nr. 16, bl. A, B, C și D

HCL 61 Privind suspendarea aplicării HCL nr. 93/2015

HCL 62 Privind justificarea unor înscrieri provizorii dispuse prin Încheierile OCPI Constanta

HCL 63 Privind completarea HCL nr. 257/28.11.2018

HCL 65 Privind completarea HCL nr. 29/2019

HCL 66 Privind închirierea unor amplasamente pentru desfășurarea de activități comerciale temporare în loc. Eforie Sud

H.C.L. 24.04.2019
BVC 2019- HCL 38– privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Eforie pentru exercitiul financiar 2019

HCL 39 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Eforie pentru exercițiul financiar al anului 2018

HCL 40 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Eforie pentru trimestrul I a anului 2019

HCL 41 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxele locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2020

HCL 42 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12431.07.2017

HCL 43 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Eforie

HCL 44 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza personalul contractual încadrat în instituţiile publice subordonate Consiliului Local al Oraşului Eforie

HCL 45 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 8430.05.2018 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, precum şi a altor tipuri de ajutoare

HCL 50 Proiect de hotărâre privind corectarea HCL nr. 202019

HCL 51 Proiect de hotărâre privind modificarea planului anexă la HCL nr. 412018;

HCL 53 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentații de urbanism

HCL 54 Proiect de hotărâre privind modificarea planului parcelar în zona străzii Munteniei, loc. Eforie Sud

HCL 55 Proiect de hotărâre privind semnarea unui protocol de colaborare

HCL 57 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere persoanelor din anexa 1 la H.C.L. nr. 23231.10.2018 modificata prin H.C.L. nr. 930.01.2019

HCL 28.03.2019
HCL 18 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Oraşului Eforie

HCL 20 Privind completarea HCL 35/2007 modificată si republicată

HCL 22 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019

HCL 23 Privind organizarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din Orasul Eforie pentru anul scolar 2019 – 2020

HCL 25Privind închirierea prin licitatie publică a unui teren

HCL 27 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199/02.12.2016 privind înregistrarea Oraşului Eforie în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisionului perceput de furnizorii de servicii selectat

HCL 28 Privind aprobarea parteneriatului propus de Centrul Ceh Bucuresti

HCL 29 Privind închirierea prin licitație a unor module pentru desfășurarea activităților comerciale temporare

HCL 31 Privind desemnarea reprezentantului legal al UAT Eforie în Adunarea Generală a Asocia iilor A.D.I. „DOBROGEA”

HCL 36 Privind completarea HCL nr. 2/2015

HCL 30.01.2019
HCL 1– privind declararea unui loc vacant in cadrul Consiliului Local al Orasului Eforie

HCL 2– privind validarea mandatului de consilier local al domnului Apetroaie Vasile ales pentru Consiliul Local Eforie

HCL 3– privind instituirea taxei speciale „Taxa De Habitat”

HCL 6– privind incetarea valabilitatii HCL nr 158 din 21.08.2012 privind aprobarea regulamentului de vanzare a locuintelor ANL

HCL 11– privind vanzarea unui teren prin licitatie

HCL 12– privind concesionarea unor terenuri prin licitatie

HCL 13– privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale aplicabile in orasul Eforie pentru anul 2019

HCL 15– privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile pe domeniul public si privat al orasului Eforie si pentru alti beneficiari,pentru activitatile prevazute in Actul Constitutiv al SC Efo Urban SRL – anul 2019

Sari la conținut