Hotărâri de Consiliu Local – Anul 2019

HCL 23.12.2019
H.C.L. din 19.07.2019
H.C.L. 24.04.2019
BVC 2019- HCL 38

HCL 39 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Eforie pentru exercițiul financiar al anului 2018;

HCL 40 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Eforie pentru trimestrul I a anului 2019;

HCL 41 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxele locale aplicabile în orașul Eforie pentru anul 2020;

HCL 42 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12431.07.2017;

HCL 43 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei orașului Eforie;

HCL 44 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza personalul contractual încadrat în instituţiile publice subordonate Consiliului Local al Oraşului Eforie;

HCL 45 Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 8430.05.2018 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, precum şi a altor tipuri de ajutoare;

HCL 50 Proiect de hotărâre privind corectarea HCL nr. 202019;

HCL 51 Proiect de hotărâre privind modificarea planului anexă la HCL nr. 412018;

HCL 53 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentații de urbanism;

HCL 54 Proiect de hotărâre privind modificarea planului parcelar în zona străzii Munteniei, loc. Eforie Sud

HCL 55 Proiect de hotărâre privind semnarea unui protocol de colaborare

HCL 57 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere persoanelor din anexa 1 la H.C.L. nr. 23231.10.2018 modificata prin H.C.L. nr. 930.01.2019

Skip to content