DISPOZIŢIA NR. 293 / 18.09.2020

Primarul oraşului Eforie,

Ținând seama de:

  • Prevederile art. 81 alin. (5) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.135 din data de 10 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfășurarea acestora;
  • Prevederile H.G nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  • Prevederile H.G. nr. 577 din data de 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
  • Prevederile H.G. nr. 578 din data de 2 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bine condiţii a alegerilor locale din anul 2020;

În temeiul art. 155 și art. 196 alin (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. În ziua de 27 septembrie 2020 se interzice complet comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localurilor secțiilor de votare din Orașul Eforie

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi transmisă tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

PRIMAR,

Robert-Nicolae ŞERBAN                                     Aviz de legalitate,

Secretar General,

Gabriel PREOTEASA

Sari la conținut