Hotărâri de Consiliu Local – anul 2024

H.C.L. 12.02.2024
HCL 17 ( BVC 2024) – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2024

HCL 18 – privind modificarea HCL Eforie nr. 343 / 21.12.2023

HCL 19 – privind preluarea personalului medical de specialitate din cadrul Creşei nr. 1 “Alice în Ţara Minunilor”, instituţie de învăţământ cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Oraşului Eforie în structura de personal a Primăriei Eforie

HCL 20 – privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie

HCL 21 – privind aprobarea documentației tehnico-economice, a principalilor indicatori tehnico-economici ai fisei de proiect cu titlul “MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL EFORIE”

HCL 22 – privind aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanțări rambursabile interne în valoare 18.000.000 lei

H.C.L. 31.01.2024
HCL 3 – privind modificarea HCL nr. 301 / 29.11.2023 cu privire la cuantumul valorilor aplicabile în anul 2024 a Taxei Servicii Voluntariat

HCL 4 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.61 din Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024

HCL 5 – privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Eforie in litigiul care face obiectul dosarului civil având ca obiect contestația UAT Eforie împotriva Deciziei nr. 5 / 04.01.2024

HCL 6 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii nr. 82E, in suprafata de 69 mp identificat cu I.E. 108040

HCL 7 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii nr. 82D, in suprafata de 173 mp identificat cu I.E. 107869

HCL 8 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Horia nr. F.N., in suprafata de 94 mp identificat cu I.E. 107950

HCL 9 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Traian nr. F.N., in suprafata de 80 mp identificat cu I.E. 108082

HCL 10 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Atlas nr. 44, in suprafata de 267 mp identificat cu I.E. 108072

HCL 11 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Plantelor nr. F.N., in suprafata de 32 mp identificat cu I.E. 107880

HCL 12 – privind îndreptarea erorii materiale din HCL 321 / 29.11.2023

HCL 13 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 2C, in suprafata de 8 mp identificat cu I.E. 107195

HCL 14 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie a imobilului teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Doctor Cantacuzino nr. F.N., in suprafata de 196 mp identificat cu I.E. 108043

HCL 15 – privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Eforie Sud, str. Talazului, nr.3 1 conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) emis de OCPI Constanta la cererea nr. 186976 / 18.10.2023 pentru imobilul identificat cu I.E. 101433

HCL 16 – privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 212 / 31.08.2023 și din HCL nr. 346 / 21.12.2023

H.C.L. 04.01.2024
HCL 1 – privind completarea bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al orasului Eforie

HCL 2 – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din orasul Eforie pentru anul scolar 2024 – 2025

Sari la conținut