Hotărâri de Consiliu Local – anul 2021

H.C.L. 26.08.2021
HCL 217 – Rectificarea bugetului creditelor interne al oraşului Eforie pentru anul 2021
H.C.L. 19.08.2021
HCL 180 – Aprobarea participării Oraşului Eforie la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – programul RABLA 2021, în vederea achiziționării a unui număr de 3 autoturisme prin acest program de către UAT Oraşul Eforie

HCL 181 – Oportunitatea trecerii unui imobil din domeniul public al UAT Eforie in domeniul public al statului si in administrarea M.A.I.– I.P.J. Constanta

HCL 182 – Aprobarea raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 4), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei nr.6, lot 37, careu 8, parcelarea Proiect 11/1992, identificat cu numar cadastral 102937, inscris in Cartea funciara 102937, in suprafata de 300 mp

HCL 183 – Aprobarea raportului de evaluare inregistrat la GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 1), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Ion Movila nr.8, identificat cu numar cadastral 101698, inscris in Cartea funciara 101698, in suprafata de 137 mp

HCL 184 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 5), ce stabileste valoarea echitabila de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.23 August lot 727 partial, identificat cu numar cadastral 509, inscris in Cartea funciara 104868, in suprafata de 60 mp

HCL 185 – Aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 5), ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.45A, lot 1564 partial, in suprafata de 480 mp, identificat cu IE 102827, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 186 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 9), din care rezulta valoarea de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Nucului nr.11, in suprafata de 120 mp, identificat cu IE 107154, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 187 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 1), din care rezulta valoare de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.23 August prin alee acces, in suprafata de 55 mp, loturi 709, 690 partiale, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 188 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 2), din care rezulta valoare de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.23 August prin alee acces, in suprafata de 22 mp, loturi 709 partial, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 189 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (pozitia 8), din care rezulta valoarea de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Bucovinei nr.9B, in suprafata de 88 mp, identificat cu IE 107137 precum si a documentatiei de licitatie

HCL 190 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 2), ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Siretului nr.5A, identificat in planul de situatie intocmit de Morandau Anton Sever, in suprafata de 507 mp

HCL 191 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2021 (pozitia 3), ce stabileste valoarea redeventei si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Nicolae Filipescu nr.16, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, in suprafata indiviza de 144 mp din suprafata totala de 444 mp

HCL 192 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2020714/05.08.2021 (pozitia 4), din care rezulta valoarea redeventei si aditionarea Contractului de concesiune nr.119/19.04.1999

HCL 193 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.19195/21.07.2020714/05.08.2021 (pozitia 3), din care rezulta valoarea redeventei si aditionarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999

HCL 194 – Alipirea imobilului cu IE 101036 cu imobilul cu numar cadastral 1904, Eforie Sud, str.Carmen Silva

HCL 195 – Incetarea valabilitatii Contractelor de concesiune nr.74/2003 si nr.8/2006

HCL 196 – Dezmembrarea imobilului cu numar cadastral 1243/1 inscris in Cartea funciara 103811 Eforie, conform planului de situatie intocmit de Morindau Anton Sever

HCL 197 – Aditionarea Contractului de concesiune nr.241/1999, conform planului de situatie intocmit de Morindau Anton Sever

HCL 198 – Aditionarea Contractului de folosinta, conform planului de situatie intocmit de Datcu Dumitru

HCL 199 – Dezmembrarea imobilului cu IE 104470, conform planului de situatie intocmit de Geocad Limits SRL

HCL 200 – Aditionarea Contractului de inchiriere nr.8/29.05.2012, conform planului de situatie intocmit de Geocad Limits SRL

HCL 201 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei, in suprafata de 2529 mp

HCL 202 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu f.n., lot 75 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 235 mp

HCL 203 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata indiviza de 188,50 mp din terenul in suprafata totala de 377 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Independentei nr.3

HCL 204 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata indiviza de 188,50 mp din terenul in suprafata totala de 377 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Independentei nr.3

HCL 205 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 2818 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.32A

HCL 206 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 283 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei nr.4

HCL 207 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 425 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei nr.4A

HCL 208 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1585 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei nr.4B

HCL 209 – Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie

HCL 210 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Faleza nr.22, loturi 48, 35, 360, 358, 359, 362, 361, 363, 364, 365, 375, 376, 379 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 3339 mp, identificat cu IE 106672

HCL 211 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de Geco Mec 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.21509/16.08.2021 (pozitia 2), din care rezulta valoarea de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Murat Erchean, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 212 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de Geco Mec 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.21509/16.08.2021 (pozitia 1), din care rezulta valoarea de piata, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 1081 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 213 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (nr.crt.6) si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1060 mp apartinand domeniului privat al Orasului Eforie in favoarea SC Crisemma SRL, proprietarul constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Decebal nr.11C

HCL 214 – Aprobarea raportului de evaluare intocmit de GECO MEC 2003 SRL inregistrat cu Procesul verbal de predare primire nr.20714/05.08.2021 (nr.crt.7) si a constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4400 mp apartinand domeniului privat al Orasului Eforie in favoarea SC Star 95 SRL, proprietarul constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Decebal nr.7

HCL 215 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 8611 mp si constructii situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei

HCL 216 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 7619 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Serei

H.C.L. 12.08.2021
HCL 177 – Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie
HCL 178 – Modificarea si completarea HCL nr.97/28.05.2020 privind aprobarea contractarii de catre Orasul Eforie a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.500.000 lei pentru asigurarea partiala a fondurilor necesare implementarii obiectivului de interes public local “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie, Judetul Constanta”
HCL 179 – Aprobarea directiilor de actiune/interventii si proiectelor de mobilitate urbana incluse in PMUD Eforie aprobat prin Hotararea Consiliu Local nr. 181 din 29.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – Orasul Eforie si Hotararea Consiliu Local Eforie nr. 175 din 31.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila – Orasul Eforie prin detalierea unor prioritati de investitii
H.C.L. 27.07.2021
HCL 143 – Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 144 – Aprobarea contului de executie al bugetului Oraşului Eforie pentru trimestrul II al anului 2021

HCL 145 – modificarea si completarea HCL nr.1/31.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Gradinita cu program prelungit Eforie Nord”

HCL 146 – Revocarea HCL nr.33/25.02.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol

HCL 147 – Completarea HCL nr. 20/25.02.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie pentru constituirea comisiei in vederea vanzarii spatiilor comerciale conform Legii nr.550/2002

HCL 148 – Alipirea imobilelor cu IE 106968 si IE 107020 conform planului de situatie intocmit de PFA Bordea Stefan

HCL 149 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 138 mp, aferent unei locuinte din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Viteazu nr.73

HCL 150 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent locuintei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.4-6

HCL 151 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1356 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dezrobirii

HCL 152 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent activului Restaurant Central situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.42

HCL 153 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Cristal,in suprafata de 981 mp

HCL 154 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Doctor Cantacuzino, lot 1778 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 153 mp

HCL 155 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges, lot 5282 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 18 mp

HCL 156 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Viteazu, lot 1032 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 290 mp

HCL 157 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Diamant nr.8D, in suprafata de 49 mp avand IE 107175

HCL 158 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Diamant nr.8E, in suprafata de 77 mp avand IE 107330

HCL 159 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri situate in Orasul Eforie

HCL 160 – Incetarea Contractului de inchiriere nr.1/28.03.2014

HCL 161 – Aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1102,94 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Lebedei

HCL 162 – Actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului

HCL 163 – Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului, atestat prin HCL nr.38/2020

HCL 164 – Completarea si actualizarea suprafetelor bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al orasului, atestat prin HCL nr.38/2020

HCL 165 – Aditionarea Contractului de concesiune nr.13/01.08.2014

HCL 166 – Aditionarea Contractului de concesiune nr.14/01.08.2014

HCL 167 – Punerea in aplicare a HCL nr.267/11.12.2013 beneficiara Zgubea Daniela

HCL 168 – Punerea in aplicare a HCL nr.109/2014 beneficiari Godeanu Neculai si Godeanu Dumitru Jan

HCL 169 – Punerea in aplicare a HCL nr.175/30.09.2016 beneficiara Buta Elena

HCL 170 – Punerea in aplicare a HCL nr.71/31.05.2017 beneficiara Suciu Doina Gabriela

HCL 171 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 544 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Viteazu nr.32

HCL 172 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 21 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Trandafirilor, parcelarea Eforia Spitalelor Civile

HCL 173 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 347 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Vasile Alecsandri nr.4

HCL 174 – aditionarea Contractului de concesiune nr.223/29.06.1995

HCL 175 – Modificarea şi completarea HCL nr. 41/19.03.2021 privind instituirea unor măsuri fiscale

HCL 176 – Aprobarea desfășurării unei campanii de sterilizare a cainilor de rasa comună de pe raza Orașului Eforie

H.C.L. 18.06.2021
HCL 141 – Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

HCL 142 – Aprobarea esalonarii la plata a sumei de 31.489,14 lei reprezentand obligatii fiscale restante datorate bugetului local al Orasului Eforie de catre un contribuabil persoana fizica

H.C.L. 10.06.2021
HCL 127 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Tudor Vladimirescu, lot Eforia Spitalelor Civile, parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 27,5 mp

HCL 128 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Sirenei nr.5, lot 347 din parcelarea Zona “C”, in suprafata de 260 mp

HCL 129 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Nord, str.George Cosbuc nr.12, lot 5, careu 1 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 300 mp

HCL 130 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Talazului nr.31, lot 31 partial din parcelarea Proiect 12/1992, in suprafata de 159,50 mp

HCL 131 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Dr. Cantacuzino, loturi 773, 774 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 320 mp

HCL 132 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Grivita, loturi 2, 3, 12 partiale din parcelarea Butarascu, in suprafata de 340 mp

HCL 133 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Carmen Sylva, parcelare Tuzla Techirghiol, in suprafata de 161 mp

HCL 134 – Angajare aparator ales pentru reprezentare in vederea invocarii exceptiei de neconstitutionalitate

HCL 135 – Dezmembrarea imobilului cu IE 105992 conform planului de situatie intocmit de Biziru Cristian

HCL 136 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.38-38A, lot 973 partial din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 33,84 mp

HCL 137 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Ghiocelului nr.5, lot 51, careu 5 din parcelarea Proiect 11/1992 in suprafata de 300 mp

HCL 138 – Actualizarea suprafetei imobilului cu numar de inventar 3102 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 139 – Actualizarea suprafetei imobilului cu numar de inventar 4233 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 140 – Trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Eforie a unor bunuri din Parcul de Recreere Eforie Sud in vederea scoaterii din functiune

H.C.L. 31.05.2021
HCL 93 – Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

HCL 94 – Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Eforie

HCL 95 – Aprobarea documentatiilor tehnico-economice, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei cu titlul „Amenajare parcul garii pentru folosul cetatenilor din Orasul Eforie”

HCL 96 – Acordarea in forma autentica a acordului privind dezmembrarea unui imobil pentru realizare sens giratoriu in localitatea Eforie Sud, la intersectia bld. Republicii cu str.Dr.Climescu

HCL 97 – Aprobarea tarifelor pentru inchirierea Teatrelor de Vara din Orasul Eforie

HCL 98 – Incetarea valabilitatii HCL nr.93/28.04.2015

HCL 99 – Revocarea HCL nr.213/26.11.2020 privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie

HCL 100 – Asigurarea ordinii si sigurantei publice pe plajele turistice de pe raza Orasului Eforie precum si pentru instituirea si sanctionarea unor contraventii

HCL 101 – Modificarea si completarea Regulamentului pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarire si infrumusetare a Orasului Eforie si reglementare a activitatilor comerciale aprobat prin HCL nr.257/28.11.2018

HCL 102 – Prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, str.23 August nr.16, bl.A, B, C si D

HCL 103 – Prelungirea Contractului de inchiriere nr.25373/13.11.2009

titular Lupascu Aurora Daniela

HCL 104 – Prelungirea Contractului de inchiriere nr.25357/13.11.2009

titular Bola Zamfira

HCL 105 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Transilvaniei nr.16B, in suprafata de 26 mp

HCL 106 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei nr.6, lot 37, careu 8 din parcelarea Proiect 11/1992, in suprafata de 300 mp

HCL 107 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Faleza nr.64-70 (fost 26, 26A, 26B, 28) loturi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 825, 826, 827, 828, 829 din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 6959 mp

HCL 108 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Sportului nr.8A, lot 44 partial din parcelarea Butarascu, in suprafata de 235 mp

HCL 109 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Bucovinei nr.9B, in suprafata de 88 mp

HCL 110 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Petru Rares,in suprafata de 8 mp

HCL 111 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.45A, lot 1564 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 480 mp

HCL 112 – Diminuarea suprafetei imobilului cu IE 104376 conform Dispozitiei Primarului nr.325/26.10.2020 de restituire in natura a lotului 380 din parcelarea Tuzla Techirghiol

HCL 113 – Modificarea HCL nr.98/26.04.2013, completata prin HCL nr.204/31.10.2013 si HCL nr.160/15.07.2014

HCL 114 – Aprobarea oportunitatii vanzarii locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Munteniei nr.16 (fost nr.32) in baza Legii nr.112/1995, beneficiara Suciu Romolica

HCL 115 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a locuintei si terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Republicii nr.59A beneficiar Suta Vasile Viorel

HCL 116 – Modificarea HCL nr.64/29.04.2021

HCL 117 – Modificarea HCL nr.216/26.11.2020

HCL 118 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 206 mp din acte (223 mp din masuratori) situat in Orasul Eforie, Eforie Sud, str.Mihai Eminescu colt cu str.Petru Rares

HCL 119 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Bucovinei colt cu str.Traian, lot 15 partial parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 145 mp

HCL 120 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Perla Marii, loturi 142, 143, 144, 154, 155, 164, 165 partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 1871 mp

HCL 121 – Darea in administrare a unor bunuri din domeniul public al Orasului Eforie catre RAJA SA

HCL 122 – Modificarea si completarea HCL nr.4/28.01.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie”

HCL 123 – Aprobarea parteneriatului propus de Asociatia Forumul Artelor Vizuale

HCL 124 – Actualizarea suprafetelor unor imobile atestate in domeniului public al orasului

HCL 125 – Aprobarea organizarii Festivalului “Cânt si joc pe plai dobrogean”

HCL 126 – Aprobarea contului de executie al bugetului local al oraşului Eforie pentru exercitiul financiar al anului 2020

H.C.L. 29.04.2021
HCL 64 – Aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de Pozitie, avizarea Documentatiei de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta” si acordarea unor mandate

HCL 65 – Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Eforie pentru trimestrul I al anului 2021

HCL 66 – Aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice si organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza spre adoptare Consiliului Local al Orasului Eforie

HCL 67 – Retragerea unor concesiuni si rezilierea unor contracte de concesiune

HCL 68 – Dezmembrarea imobilului cu IE 105383 conform Referatului de admitere emis in dosarul inregistrat la OCPI cu nr.105635/19.08.2020

HCL 69 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, lot 323 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti identificat cu IE 104708, in suprafata de 514 mp

HCL 70 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, din parcelarea Tuzla Techirghiol identificat in planul de situatie intocmit de Biziru Cristian Stefan in suprafata de 74 mp

HCL 71 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Transilvaniei, loturile 5564, 5565 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 33 mp

HCL 72 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, loturile 1007, 1008 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 137 mp

HCL 73 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.24.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.80D, loturile nr.5022, 5030, 5031 din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 808 mp, identificat cu Cadastru nr.107134, inscris in Cartea funciara 107134, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 74 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.06.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius lot 721 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 75 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.05.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Mihail Kogalniceanu, in suprafata de 137 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Creteanu Sorin Virgil, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 76 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.02.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Sirius nr.1, lot 781 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp, identificat cu Cadastru nr.773, inscris in Cartea funciara nr.104369, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 77 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.10.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, in suprafata de 670 mp, identificat in planul de situatie intocmit de PFA Murat Erchean, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 78 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.01.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Daliei, in suprafata de 42 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Revei Claudiu, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 79 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 1060 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Decebal nr.11C

HCL 80 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata totala de 7938 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Andrei Muresanu, Hotel Petrolul

HCL 81 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 210 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Andrei Muresanu, piscina Hotel Petrolul

HCL 82 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent constructiei in executie cu destinatia de sala de sport situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Dorobantilor

HCL 83 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 4400 mp, situat in Orasul Eforie,localitatea Eforie Nord, str.Decebal nr.7, spalatorie mecanica

HCL 84 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 507 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii, anexe fosta fabrica de paine

HCL 85 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 144 mp, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Nicolae Filipescu nr.16

HCL 86 – Aprobarea oportunitatii constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 595 mp si o cota indiviza din aleea de acces comuna de 97 mp, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8

HCL 87 – Modificarea art.13 din Anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau cladiri) aflate in domeniul privat al Orasului Eforie

HCL 88 – Modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 730 din Anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 89 – Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale a serviciilor de piata in Orasul Eforie aprobat prin HCL nr.95/29.05.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 90 – Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile care apartin domeniului privat al orasului

HCL 91 – Aprobarea acordării normei de hrană în cursul anului 2021 personalului din cadrul Serviciului Poliție locală Eforie

H.C.L. 22.04.2021
HCL 62 din 22.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Eforie pentru anul 2021

HCL 63 din 22.04.2021 – Hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea în funcţie pentru o perioadă determinată de maxim 24 de luni a directorului instituţiei publice Creşa Oraş Eforie

H.C.L. 31.03.2021
HCL 44 – Aprobarea incetarii Contractului de asociere in participatiune FN din 21.01.2008

HCL 45 – Modificarea HCL nr.126/30.06.2020

HCL 46 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Nucului nr.11, in suprafata de 120 mp

HCL 47 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, lotul 727 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti, in suprafata de 60 mp

HCL 48 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.11.15.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Arges nr.27, lotul 5257, parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 800,90 mp, identificat cu IE 107138, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 49 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.10.09.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a unui amplasament in suprafata de 4 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Brizei, pentru amplasarea unui automat de produse sanitare pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

HCL 50 – Aprobarea Raportului de evaluare nr.S.10.09.20/29.12.2020 ce stabileste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a unui amplasament in suprafata de 4 mp situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului, pentru amplasarea unui automat de produse sanitare pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

HCL 51 – Aprobarea oportunitatii vanzarii locuintei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Republicii nr.87, in baza Legii nr.112/1995, beneficiara Niga Rodica

HCL 52 – Aprobarea oportunitatii vanzarii locuintei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56, in baza Legii nr.112/1995, beneficiara Popa Ionela

HCL 53 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56G, beneficiara Cucu Angelica

HCL 54 – Aprobarea oportunitatii vanzarii directe a locuintei si terenului aferent din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.56, beneficiara Leustean Ileana

HCL 55 – Aditionarea Contractului de folosinta nr.1/01.02.2019

HCL 56 – Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a imobilelor compuse din locuintele situate la etajul 1 si terenul aferent din localitatea Eforie Nord, str.Republicii nr.10 si nr.6

HCL 57 – Revocarea HCL nr.23/25.02.2021 privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile teren care apartin domeniului privat al orasului

HCL 58 – Completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului

HCL 59 – Constituirea comisiei sociale in vederea analizarii cererilor conform Legii nr.152/15.07.1998 republicata, modificata si completata si a Legii nr.114/11.10.1996 privind locuintele, republicata, modificata si completata

HCL 60 – Stabilirea taxei aplicabile pentru organizarea de santier pentru lucrari de utilitate publica realizate in baza autorizatiei de construire

HCL 61 – Aprobarea actualizarii suprafetelor unor imobile care apartin domeniul privat al orasului

H.C.L. 23.03.2021
H.C.L. 23.03.2021 – privind aprobarea transferului sumei de 16.937.087,78 lei din excedentul bugetului local in contul 21400214”sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
H.C.L. 19.03.2021
HCL 41 din 19.03.2021 – pentru modificarea si completarea HCL nr. 177/31.08.2020 privind instituirea unor masuri fiscale
HCL 42 din 19.03.2021 – privind acordarea inlesnirilor de plata a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Orasului Eforie de catre contribuabilii persoane fizice si juridice
H.C.L. 05.03.2021
HCL Nr. 40 din 05.03.2021 – privind aderarea Orasului Eforie la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania, in vederea dezvoltarii si promovarii turismului local – urmariti la acest link
H.C.L. 25.02.2021
HCL Nr. 19 din 25.02.2021 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Eforie – urmariti la acest link

HCL Nr. 20 din 25.02.2021 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie pentru constituirea comisiei in vederea vanzarii spatiilor comerciale conform Legii nr.550/2002 – urmariti la acest link

HCL Nr. 21 DIN 25.02.2021 – privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Eforie pentru anul scolar 2021 – 2022 – urmariti la acest link

HCL Nr. 22 din 25.02.2021 – privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile locative situate in Eforie Nord, strada 23 August nr.16, bl.A, B, C si D – urmariti la acest link

HCL Nr. 23 din 25.02.2021 – privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului si actualizarea suprafetelor unor imobile teren care apartin domeniului privat al orasului – urmariti la acest link

HCL Nr. 24 din 25.02.2021 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd.Tudor Vladimirescu, in suprafata de 121 mp, lot 40 (119) partial din parcelarea SA Techirghiolul – urmariti la acest link

HCL Nr. 25 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 11) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului, in suprafata de 326 mp, precum si a documentatiei de licitatie – urmariti la acest link

HCL Nr. 26 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 3) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Nicolae Titulescu, lotul 5439 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 157,91 mp, precum si a documentatiei de licitatie – urmariti la acest link

HCL Nr. 27 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitia 4) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, lotul 2117 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 28 mp, precum si a documentatiei de licitatie – urmariti la acest link

HCL Nr. 28 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 4) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Narcisei, in suprafata de 103 mp, precum si a documentatiei de licitatie – urmariti la acest link

HCL Nr. 29 din 25.02.2021 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Ion Movila nr.8, in suprafata de 137 mp – urmariti la acest link

HCL Nr. 30 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 6)
ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2464, 2465, 2120, 2121, 2122 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 311 mp si o suprafata indiviza de 73,50 mp din suprafata totala de 147 mp care reprezinta cale de acces – urmariti la acest link

HCL Nr. 31 din 25.02.2021 – ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu, loturi 2468, 2467 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 595 mp si o suprafata indiviza de 24,25 mp din suprafata totala de 97 mp care reprezinta cale de acces – urmariti la acest link

HCL Nr. 32 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.26674/10.12.2020 (pozitia 2)
ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata indiviza de 16 mp din suprafata totala de 946 mp –
urmariti la acest link

HCL Nr. 33 din 25.02.2021 – privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Eforie in domeniul privat al UAT Techirghiol a terenurilor intabulate in domeniul privat al UAT Eforie si care se afla pe raza teritoriala a UAT Techirghiol – urmariti la acest link

HCL Nr. 34 din 25.02.2021 – privind inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Orasului Eforie – urmariti la acest link

HCL Nr. 35 din 25.02.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare inregistrat cu nr.S.1.19.20/29.12.2020 ce stabilieste pretul minim de inchiriere si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021 – urmariti la acest link

HCL Nr. 36 din 25.02.2021 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bd.Soarelui, in suprafata de 60 mp, din parcelarea Movila Techirghiol – urmariti la acest link

HCL Nr. 37 din 25.02.2021 – privind modificarea titularului si a membrilor familiei din Contractul de inchiriere nr.163/20.11.2014, Act aditional nr.148/18.09.2019 – urmariti la acest link

HCL Nr. 38 din 25.02.2021 – privind angajare apărător ales pentru UAT Eforie – urmariti la acest link

HCL Nr. 39 din 25.02.2021 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 6/28.01.2021
privind încetarea activităţii în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi schimbarea destinaţiei clădirilor
urmariti la acest link

H.C.L. 13.01.2021
HCL 1 DIN 13.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”

HCL 2 DIN 13.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”

H.C.L. 28.01.2021

HCL 3 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” depus in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, pe Axa Prioritara 1-Actiunea 1.1.1. „Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”

HCL 4 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale în Orasul Eforie”

HCL 5 din 28.01.2021 – privind modificarea si completarea HCL nr.273/2019 pentru aprobarea si mentinerea nivelului unor taxe locale, in anul 2020, la acelasi nivel cu anul 2019

HCL 6 din 28.01.2021 – privind incetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor

HCL 7 din 28.01.2021 – privind exprimarea unui acord pentru încheierea unui act de donație a cotei din imobilul detinut de către Stoichita Iuliana-Mihaela

HCL 8 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2021

HCL 9 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea utilizarii domeniului public pentru spatii de parcare aferente imobilului cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R din Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.46, lot 83, 84, proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL

HCL 10 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 194 mp aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, identificata cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1

HCL 11 din 28.01.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 12 din 28.01.2021 – privind aprobarea unor rapoarte de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 ce stabilesc pretul minim de vanzare si actualizarea unor HCL

HCL 13 DIN 28.01.2021 – privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 14 DIN 28.01.2021 – privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 15 DIN 28.01.2021 – privind prelungirea termenului stipulat in HCL nr.228/22.12.2020

HCL 16 DIN 28.01.2021 – privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport din Eforie Nord, str. M.Kogălniceanu pentru un numar de maxim 25 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive

HCL 17 DIN 28.01.2021 – privind modificarea HCL nr.217/26.11.2020 inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier

HCL 18 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea incheierii contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie cu SC Greenpoint Management SA

Sari la conținut