Hotărâri de Consiliu Local – anul 2021

H.C.L. 28.01.2021

HCL 3 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana” depus in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, pe Axa Prioritara 1-Actiunea 1.1.1. „Asistenta orizontala pentru beneficiarii fondurilor ESI si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI”

HCL 4 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu gaze naturale în Orasul Eforie”

HCL 5 din 28.01.2021 – privind modificarea si completarea HCL nr.273/2019 pentru aprobarea si mentinerea nivelului unor taxe locale, in anul 2020, la acelasi nivel cu anul 2019

HCL 6 din 28.01.2021 – privind incetarea activitatii Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si schimbarea destinatiei cladirilor

HCL 7 din 28.01.2021 – privind exprimarea unui acord pentru încheierea unui act de donație a cotei din imobilul detinut de către Stoichita Iuliana-Mihaela

HCL 8 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, pentru anul 2021

HCL 9 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea utilizarii domeniului public pentru spatii de parcare aferente imobilului cladire turistica cu spatii de cazare si comert P+3E+E4R din Eforie Nord, bdul Tudor Vladimirescu nr.46, lot 83, 84, proprietatea SC Rom Construct Reale Estate SRL

HCL 10 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 194 mp aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, identificata cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1

HCL 11 din 28.01.2021 – privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

HCL 12 din 28.01.2021 – privind aprobarea unor rapoarte de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 ce stabilesc pretul minim de vanzare si actualizarea unor HCL

HCL 13 DIN 28.01.2021 – privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 14 DIN 28.01.2021 – privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

HCL 15 DIN 28.01.2021 – privind prelungirea termenului stipulat in HCL nr.228/22.12.2020

HCL 16 DIN 28.01.2021 – privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport din Eforie Nord, str. M.Kogălniceanu pentru un numar de maxim 25 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive

HCL 17 DIN 28.01.2021 – privind modificarea HCL nr.217/26.11.2020 inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier

HCL 18 DIN 28.01.2021 – privind aprobarea incheierii contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie cu SC Greenpoint Management SA

H.C.L. 13.01.2021
HCL 1 DIN 13.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE IT”

HCL 2 DIN 13.01.2021 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATATMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE”

Sari la conținut