Hotărâri de Consiliu Local – anul 2016

HCL 27.01.2016
 OPIS 27-01-2016 – Descarcă documentul aici

 Hotarare-1 – Descarcă documentul aici – privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru trimestrul 4 al anului 2015

 Hotarare-2 – Descarcă documentul aici – privind acordarea unor facilitati fiscale in cazul obligatiilor de plata datorate bugetului local Eforie

 Hotarare-3 – Descarcă documentul aici– privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Efo Publiserv SA

 Hotarare-4 – Descarcă documentul aici – modificarea si completarea HCL 202/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in orasul Eforie pentru anul 2016

 Hotarare-5 – Descarcă documentul aici – privind repartizarea in regim de urgenta a unor locuinte sociale

 Hotarare-6 – Descarcă documentul aici – privind modificarea HCL nr. 234/30.10.2014 si a pozitiei 3917 din HCL nr. 35/2007

 Hotarare-7 – Descarcă documentul aici – privind modificarea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu destinatia de locuinte incheiate de SC Efo Publiserv SA

 Hotarare-8 – Descarcă documentul aici – privind completarea HCL 35/2007 privind atestarea apartenentei unor imobile terenuri la domeniul privat al orasului Eforie

 Hotarare-9 – Descarcă documentul aici – privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 172/18.12.2015 incheiat cu SC Efo Publiserv SA pentru imobilul situat in Eforie Nord, str. Al.Lapusneanu nr.6

 Hotarare-10 – Descarcă documentul aici – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in Orasul Eforie prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020”

 Hotarare-11 – Descarcă documentul aici – privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din Primaria Orasului Eforie pentru anul 2016

 Hotarare-12 – Descarcă documentul aici – privind completarea si modificarea HCL 139/13.08.2015 si a HCL 167/08.09.2015

 Hotarare-13 – Descarcă documentul aici – privind aprobarea Actului Constitutiv al Societatii ‘Efo Urban’ societate cu raspundere limitata, rezultata in urma fuziunii, prin absorbtie, a Societatii Balneo Med Clinic Eforie SRL cu Societatea Efo Publiserv SA

 Hotarare-14 – Descarcă documentul aici – privind stabilirea costului mediu lunar pentru intretinerea copiilor inscrisi la Cresa Eforie Sud

 Hotarare-15 – Descarcă documentul aici – privind completarea HCL nr. 51/24.03.2015

 Hotarare-16 – Descarcă documentul aici – privind scutirea la impozitul/taxa pe cladire in cazul locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, bdul 23 August nr.16

HCL 04.02.2016
 OPIS-04.02.2016 – Descarcă documentul aici

 Hotărârea-17 – Descarcă documentul aici – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru exercitiul financiar 2016

 Hotararea-18 – Descarcă documentul aici – privind retragerea participarii Orasului Eforie din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea

 Hotararea-19 – Descarcă documentul aici – privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015

 Hotararea-20 – Descarcă documentul aici – suspendarea aplicarii HCl nr. 207/04.12.2015

HCL 01.03.2016
OPIS-01-03-2016

Hotarare-21 – privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stanoiu Constantin Daniel

Hotarare-22 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

Hotarare-23 – privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Cresei Eforie Sud

Hotarare-25

Hotarare-26

Hotarare-27

Hotarare-28

Hotarare-29

Hotarare-30

Hotarare 45

Hotarare-31

Hotarare-32

Hotarare-68

Hotarare-69

Hotarare-33

Hotarare-279/12.12.2014

Hotarare-34

Hotarare-230/27.11.2012

Hotarare-35

Hotarare-36

Hotarare-37

HCL 30.03.2016
CENTRALIZATOR-30.03.2016

HOTARÂRE-42-– privind incetarea mandatului de consilier al domnului Ceaus Aurelian

HOTĂRÂRE-43– privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ghena Laura

HOTĂRÂRE-44– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie

HOTĂRÂRE-45– privind infiintarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Eforie Nord si aprobarea programului de functionare

HOTĂRÂRE-46– privind infiintarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Eforie Sud si aprobarea programului de functionare

HOTĂRÂRE-47– privind aprobarea statului de functii

HOTĂRÂRE-48– privind completarea HCL nr. 2/2015

HCL 28.06.2016
Skip to content