Dispozitie sedinta extraordinara – de indata decembrie 2020

privind convocarea Consiliului Local al Orasului Eforie în sedință extraordinară – de îndată, în data de 09 decembrie 2020

Primarul Orașului Eforie

Având în vedere:

– prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 155 și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al Orasului Eforie în sedință extraordinară – de îndată, miercuri 9 decembrie 2020, ora 12:00, în Sala de ședințe a Consiliului Local, situat în sediul Centrului de Relatii cu Publicul din Eforie Sud, strada Avram Iancu, nr. 4, jud. Constanța, cu urmatorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

Nr. Crt. TITLUL INIȚIATOR AVIZE
1 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Eforie pentru anul 2020 Primar

Robert-Nicolae ȘERBAN

 

Comisia 1

 

 Art. 2 Materiale înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția Consilierilor locali ai oraşului Eforie pe suport de hartie, la sediul Primăriei orașului Eforie – birou secretar general și se transmit acestora în format electronic.

Art. 3. Consilieri locali ai orașului Eforie sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi transmisă tuturor autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al Orașului Eforie.

Sari la conținut