PROCES VERBAL 12.11.2020

Incheiat astazi, 12.11.2020, in sedinta extraordinara a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară la sediul acestuia din Eforie Sud, str. Avram Iancu.

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Andrei Vasile, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, Ciocanel Niculae, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu, Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio.

Participa dl.Primar Serban Robert Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar oras, dl.Bucuresteanu Alexandru – Sef birou SJCAAS.

Dna Samson este presedinte de sedinta.

Dna Samson – In primul rand sa va felicit pentru ca ati ajuns consilieri si sa va urez un mandat linistit, sper cu rezultate bune pentru cetatenii orasului Eforie. Suntem toti prezenti. Se supune la vot ordinea de zi care are 4 puncte.

Se inregistreaza 14 voturi pentru.

           PCT.1 – Aprobarea Procesului verbal nr. 23581/30.10.2020 al sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Orasului Eforie din data de 30.10.2020

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru.

           PCT.2 – Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Eforie, pentru o perioada de trei luni

Dna Samson – Are cineva propuneri?

Dna Mincea – O propunem pe dna Samson.

Dna Samson – Mai propune cineva?

Se supune la vot si se inregistreaza 14 voturi pentru.

             PCT.3 – Depunerea juramantului de catre consilierii locali validati ca supleanti, respectiv Ganea Valentin, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu

            Dl.Preoteasa – Prin incheierea de sedinta emisa de Judecatoria Constanta la data de 26.10.2020, s-a admis cererea formulata de Secretarul general al Orasului Eforie si a dispus validarea urmatorilor supleanti consilieri locali Ganea Valentin, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu. In ordinea alfabetica sa depuneti juramantul.

Ganea Valentin, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin-Tiberiu depun juramantul conform prevederilor legale in vigoare.

Dna Samson – Felicitari si multumim frumos!

            PCT.4 – Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Eforie

            Dl.Preoteasa – Avem, conform HCL nr.226/2019, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local. Avem un numar de patru comisii. Prima comisie economica formata din 7 membri, comisia de urbanism 5 membri, comisia juridica 5 membri si comisia sociala 5 membri. Acum o sa rog fiecare grup al partidului sa numeasca, in functie de rezultatul ultimelor alegeri, cate un membru sau mai multi la cele patru comisii.

           Se stabilesc urmatoarele comisii:

COMISIA NR. 1 – COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI, SERVICII ŞI COMERŢ (COMISIA ECONOMICĂ), compusă din 7 (șapte) membri în următoarea componență:

 1. TODE ANTONELA – Președinte
 2. ABDULA DOINA-GETA – Secretar
 3. BERHECI GEORGIANA – Membru
 4. ORBOCEA DANIEL-VICTOR – Membru
 5. DIACONU OVIDIU-IOAN – Membru
 6. ANDREI VASILE – Membru
 7. SAMSON ELISABETA – Membru

COMISIA NR. 2 – COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ (COMISIA PENTRU URBANISM) compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 1. MINCEA ANIȘOARA – Președinte
 2. BERHECI GEORGIANA – Secretar
 3. ABDULA DOINA-GETA – Membru
 4. PÎRVESCU FLOAREA – Membru
 5. CIOCĂNEL NICULAE – Membru

COMISIA NR. 3 – COMISIA JURIDICĂ ŞI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ (COMISIA JURIDICĂ), compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 1. IZET HASAN-LEVENT – Președinte
 2. TUDOR SILVIU-ANTONIO             – Secretar
 3. GANEA VALENTIN             – Membru
 4. CHIRU GIGI-CHRISTIAN – Membru
 5. MUNTEANU DUMITRU – Membru

COMISIA NR. 4 – COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM (COMISIA SOCIALĂ), compusă din 5 (cinci) membri în următoarea componență:

 1. SAMSON ELISABETA – Președinte
 2. MINCEA ANIȘOARA – Secretar
 3. ORBOCEA DANIEL-VICTOR – Membru
 4. NAGY CĂTĂLIN-TIBERIU             – Membru
 5. SĂRĂCILĂ LUCIA – Membru

Dl.Preoteasa – Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri se face cu respectarea prevederilor art. 124 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ. Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 226/19.11.2019.

Se supune la vot si se inregistreaza 17 voturi pentru.

            Dna Samson –Declar sedinta inchisa.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar.

Sari la conținut